Aktualności

Wyniki akcji "1% podatku dla ZOSP RP" za 2016 rok. Zasady wydatkowania i rozliczania środków

Uprzejmie informujemy, że zakończono proces podliczania środków otrzymanych w ramach 1% podatku za rok 2016.  

Gratulujemy wszystkim OSP, które pozyskały dodatkowe fundusze.


OSP umieszczone na wykazie, który można pobrać poniżej zostaną poinformowane odrębnymi pismami o pozyskanej kwocie oraz o zasadach   i sposobie rozliczenia środków.

Kwotę z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych można przeznaczyć na ochronę przeciwpożarową i propagowanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego,    w tym na:

  1. organizację OTWP,
  2. organizację obozów i zimowisk MDP,
  3. zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego,
  4. zakup umundurowania i odzieży ochronnej
  5. szkolenia członków OSP i MDP,
  6. organizację zawodów sportowo-pożarniczych,
  7. wydawnictwa propagujące bezpieczeństwo przeciwpożarowe,
  8. remonty strażnic,
  9. działalność kulturalna OSP, w tym m.in. na orkiestry, kroniki, zespoły artystyczne
  10. inne

OSP  POZYSKANE ŚRODKI WYKORZYSTUJE W FORMIE BEZGOTÓWKOWEJ.

FAKTURY TYLKO NA PRZELEW

            Faktury muszą być wystawiane na:

Oddział Wojewódzki  ZOSP RP Woj. Wielkopolskiego

ul. Norwida 14, 60-867 Poznań

NIP: 781-10-01-362

Oryginały faktur muszą zawierać obowiązkowo adnotację o sposobie rozliczenia środków pozyskanych z 1% podatku należnego (np. zakup sprzętu, nagrody na OTWP, szkolenie) oraz być potwierdzone podpisem prezesa OSP (pieczątka imienna i nagłówkowa OSP). Do faktury obowiązkowo należy dołączyć oryginał pisma, które zostanie wysłane na adres OSP.

 

Środki należy wykorzystać do 30 września 2018 roku

(faktury, które wpłyną po terminie nie będą zrealizowane).

Jednocześnie informujemy, że wykaz pozyskanych przez Ochotnicze Straże Pożarne wpłat jest umieszczony na stronie internetowej Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego im. gen. Stanisława Taczaka (www.zosprp.poznan.pl).

Zestawienie OSP akcja „1% podatku dla ZOSP RP" za rok podatkowy 2016 POBIERZ


Podziel się
DATA PUBLIKACJI: 2017-12-19 + Pozostałe aktualności
phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka