Aktualności

Wybory w Wojewódzkim Klubie Kronikarza OSP Województwa Wielkopolskiego, OSP Nekla 28.04.2017 r.


W sobotę 29.04.2017 r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nekli (pow. wrzesiński) odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze WKK OSP WW.

Na zebranie przybyło 17 członków WKK OSP WW oraz zaproszeni goście: Ewa Konieczka - prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Nekli, Lech Wiśniewski - prezes OSP Nekla i komendant gminny ZOSP RP w Nekli.


Przewodniczący Klubu Bogdan Siwiński powitał wszystkich zgromadzonych. Minutą ciszy uczczono pamięć Kazimierza Marchewki, zmarłego członka Klubu.


Na przewodniczącego zebrania wybrano Ireneusza Ćwieka. Protokolantką została Mirosława Haręża. Do Komisji Uchwał i Wniosków wybrano Małgorzatę Szalaty, Przemysława Szalaty i Macieja Izydorczyka.

Sprawozdanie opisowe złożył przewodniczący Klubu Bogdan Siwiński. Uzupełniła to prezentacja multimedialna o działalności WKK OSP WW w latach 2015-2017 wiceprzewodniczącej Małgorzaty Judasz.

Wiceprzewodniczący Jan Maćkowiak przedstawił plan działalności WKK OSP WW na kolejną kadencję. Zarząd zaproponował:
 • ciągłe pozyskiwanie nowych członków WKK OSP WW.
 • odbywanie co najmniej 4 posiedzeń zarządu WKK OSP WW w każdym roku.
 • odbywanie co najmniej 1 Zebrania Walnego członków WKK OSP WW w każdym roku.
 • oddelegowanie członków WKK OSP WW do prac w jury etapów wojewódzkich ogólnopolskich konkursów kronik OSP w kolejnych latach w ilości (według potrzeb).
 • współpracę z Zarządem Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego przy organizacji ogólnopolskich konkursów kronik OSP w kolejnych latach.
 • nawiązanie kontaktów z innymi klubami kronikarza OSP działającymi w Polsce w celu wymiany doświadczeń.
 • wystąpienie z wnioskiem do Komisji Historycznej przy ZG ZOSP RP w Warszawie o wypracowanie zaleceń dotyczących organizowania i działalności klubów kronikarza OSP.
 • informowanie o strażackim kronikarstwie i działalności WKK OSP WW w poszczególnych OSP, na zebraniach zarządów oddziałów gminnych i powiatowych ZOSP RP.
 • informowanie o amatorskim kronikarstwie w innych stowarzyszeniach i instytucjach.
 • informowanie o działalności grupy Kronikarze NGO na portalu społecznościowym Facebook.
 • prowadzenie wg zgłaszanych potrzeb w powiatach i gminach warsztatów dla kronikarzy OSP, innych organizacji społecznych i instytucji.
 • aktywny udział w grupie Kronikarze NGO na portalu społecznościowym Facebook.
 • prowadzenie indywidualnych i grupowych konsultacji dla kronikarzy przez członków WKK OSP WW na swoim terenie wg zgłaszanych potrzeb.

Zebrani nie mieli pytań dotyczących dotychczasowych ani planowanych dokonań WKK OSP WW. Jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi. Zaproponowano z sali, aby Zarząd w nie zmienionym składzie pracował przez kolejną kadencję (2017-2022). Wszyscy zebrani wyrazili aprobatę.

Jednogłośnie przyjęto uchwałę o powołaniu nowego Zarządu, który ukonstytuował się w następujący sposób:
 • przewodniczący - Bogdan Siwiński (powiat koniński-ziemski, subregion koniński),
 • wiceprzewodnicząca - Małgorzata Judasz (powiat kaliski, subregion kaliski),
 • wiceprzewodniczący - Jan Maćkowiak (powiat wągrowiecki, subregion pilski),
 • sekretarz - Marlena Piechocka (powiat poznański, subregion poznański),
 • kronikarz - Leszek Ciemniak (powiat gostyński, subregion leszczyński),
 • przedstawicielem Zarządu OW ZOSP RP w Poznaniu - Grzegorz Marszałek (powiat gostyński, subregion leszczyński)
oraz Członkowie Zarządu:
 • Józef Ludwicki (powiat kolski, subregion koniński),
 • Natalia Serbiak (powiat pleszewski, subregion kaliski),
 • Ewa Burzyńska (powiat chodzieski, subregion pilski),
 • Przemysław Szalaty (powiat wrzesiński, subregion poznański),
 • Henryk Żok (powiat wolsztyński, subregion leszczyński).

Obecni przedstawiciele ZOW ZOSP Województwa Wielkopolskiego złożyli gratulacje i zapewnili o wsparciu z ich strony.

Grzegorz Marszałek i Ireneusz Ćwiek przestawili sytuację organizacyjno-polityczną w jakiej obecnie działa ZOSP RP w naszym województwie, jak i całym Kraju oraz podziękowali za pracę na rzecz OSP i lokalnych społeczności. Druh Andrzej Piaskowski pogratulował nowemu Zarządowi, życzył pomyślności w dalszej pracy oraz przedstawił plan działań ZOW ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego dotyczącego rozwoju kronikarstwa. Przekazał także osobiste podziękowanie Bogdanowi Siwińskiemu wraz ze specjalną statuetką za wsparcie w dniu IV Zjazdu OW ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego.

Zebranie stało się okazją do wręczenia legitymacji członkowskiej WKK OSP WW dla Mirosławy Haręży.

Grzegorz Marszałek złożył życzenia z okazji Dnia Strażaka oraz zaprosił na wojewódzkie obchody Dnia Strażaka do Krotoszyna 6 maja. Postanowiono, że WKK OSP WW wystawi tam swoje stoisko wraz z Kroniką.

Jan Maćkowiak zaproponował podjęcie uchwały o pozyskiwaniu środków zewnętrznych z przeznaczeniem na działalność WKK OSP WW. Podjął także tematy nadzorowania działalności gminnych i powiatowych klubów kronikarza jakie mogą powstawać w przyszłości w naszym województwie oraz uhonorowanie aktywnych członków WKK OSP WW.

Józef Ludwicki zwrócił uwagę na potrzebę informowania zarządów oddziałów powiatowych ZOSP RP o działalności poszczególnych członków WKK OSP WW na terenie danych powiatów.

Omówiono także sprawę nakreślenia wytycznych na szczeblu Zarządu Głównego ZOSP RP dla organizowania i działalności klubów kronikarzy.

Proponowanie uchwały przyjęto do realizacji. Część oficjalną zakończyły gratulacje i podziękowania od Grzegorza Marszałka, Ireneusza Ćwieka i Bogdana Siwińskiego. Następnie zebrani zostali obdarowani pamiątkami z Nekli od Burmistrza Miasta i Gminy Nekla Karola Balickiego oraz poczęstowani słodkimi wypiekami autorstwa kilku członkiń i członków Klubu. Całe spotkanie trwało 4 godziny i upłynęło przyjacielskiej atmosferze.

Opr. Mirosława Haręża, Małgorzata Judasz, Bogdan Siwiński

Podziel się
DATA PUBLIKACJI: 2017-05-05 + Pozostałe aktualności
phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka