Aktualności

Trwa rekrutacja na szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy zaplanowane w dniach 19-24 marca w Turawie (woj. opolskie)

Oferujemy szkolenia podstawowe z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków OSP z częściową odpłatnością wynoszącą brutto 500 zł. 

Szkolenie zaplanowane jest w dniach 19-24 marca w Turawie (woj. opolskie).

Rekrutacja będzie trwała do 16 lutego 2018 r. z możliwością wydłużenia w przypadku braku chętnych do 23 lutego ale nie dłużej niż do wyczerpania limitu miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgodnie ze wzorem na karcie zgłoszenia oprócz danych ewidencyjnych kandydata na szkolenie należy podać pełne dane do wystawienia faktury za szkolenie z zakresu KPP. Na podstawie przesłanej karty zgłoszenia – zamówienia na kurs Ośrodek Szkolenia w Turawie wystawi w marcu 2018 r. fakturę proforma i prześle ją na wskazany adres e-mail. Po jej opłaceniu wystawi i przekaże fakturę właściwą. 

W ramach opłaty Ośrodek zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie, szkolenie oraz egzamin. Dojazd do ośrodka na własny koszt.

W przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych po podpisaniu załączonego Oświadczenia o finansowaniu szkolenia wyłącznie ze środków publicznych zostanie wystawiona faktura ze stawką VAT 0%.

Wypełnioną kartę zgłoszenia ze wszystkimi wymaganymi podpisami należy przesłać na adres Biura OW ZOSP RP w Poznaniu, ul. Norwida 14, 60-867 Poznań w terminie do 16 lutego 2018 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Przypominamy, że warunkiem niezbędnym do udziału w działaniu ratowniczym po ukończeniu szkolenia z KPP oprócz spełnienia kryterium wieku, badań lekarskich i ubezpieczenia jest ukończenie „Szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP”. Samo ukończenie kursu i uzyskanie tytułu ratownika nie daje uprawnień do udziału w działaniu ratowniczym.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, Centrum Egzaminów Medycznych publikuje na swojej stronie internetowej zestaw zadań testowych, spośród których można tworzyć zestaw 30 zadań na egzamin teoretyczny kończący kurs. Ostatnio zaktualizowana lista (dn. 21.06.2017) jest dostępna tutaj.Podziel się
DATA PUBLIKACJI: 2018-02-05 + Pozostałe aktualności
phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka