Aktualności

Rekrutacja na szkolenia KPP dla OSP w Kirach k. Zakopanego - weryfikacyjne i podstawowe we wrześniu 2018 r.

Druhny i Druhowie

Prezesi Zarządów Oddziałów Gminnych (równorzędnych)
Komendanci Gminni Związku OSP RP
Prezesi Zarządów OSP
Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych
woj. wielkopolskiego
- wszyscy -

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy nabór na szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Szkolenia zaplanowane są w Kirach k. Zakopanego:
- szkolenie weryfikacyjne w terminie 14-16 września 2018 r.,
- szkolenie podstawowe w terminie 21-29 września 2018 r.

Kadra ośrodka oraz stworzone tam warunki szkoleniowe gwarantują bardzo wysoki poziom szkolenia co pozwala na  zdobycie  umiejętności na bardzo wysokim poziomie. 

Szkolenie weryfikacyjne jest bezpłatne. 
Natomiast odpłatność za udział w szkoleniu podstawowym wynosi 500,00 zł brutto. Zgodnie ze wzorem na karcie zgłoszenia szkolenia podstawowego należy podać pełne dane do wystawienia faktury za szkolenie z zakresu KPP. 

Organizator zapewnia: zakwaterowanie, wyżywienie, materiały szkoleniowe, szkolenie oraz egzamin. Dojazd do Kir na własny koszt. W przypadku zgłoszenia na szkolenie nie mniej niż 20 osób deklarujących przejazd PKP (wg deklaracji na karcie zgłoszenia) zapewnimy również zorganizowany przejazd z Krakowa do Kir oraz powrót z Kir do Krakowa.

Nabór trwa do wyczerpania limitu jednak nie dłużej niż do 31 sierpnia z możliwością wydłużenia terminu w przypadku braku chętnych. Decyduje kolejność zgłoszeń.

BARDZO WAŻNE:
ZE WZGLĘDU NA OBSZERNOŚĆ MATERIAŁU ORAZ KRÓTKI CZAS TRWANIA KURSU PROSIMY O ZAPOZNAWANIE SIĘ PRZED WYJAZDEM Z PYTANIAMI EGZAMINACYJNYMI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA Z KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY ze strony: https://www.cem.edu.pl/aktualnosci/Pytania%20KPP%20-%202017.pdf 

Spośród tych pytań tworzony jest zestaw egzaminacyjny składający się z 30 pytań, na które trzeba będzie odpowiedzieć na egzaminie.

W przypadku zgłoszenia na szkolenie weryfikacyjne obowiązkowo wraz ze zgłoszeniem należy zeskanować i przesłać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia potwierdzającego ukończenie szkolenia podstawowego z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy lub odpowiednio kolejnego po nim zaświadczenia o odbyciu szkolenia weryfikacyjnego potwierdzającego uprawnienia, które utraciło ważność. Po zakwalifikowaniu oryginał właściwego zaświadczenia należy zabrać do ośrodka. 

Ww. zaświadczenie musi być wydane przez podmiot do tego uprawniony. Aktualny wykaz podmiotów z naszego województwa, którym Wojewoda Wielkopolski zatwierdził program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy znajduje się na stronie: http://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/kpp-9.01.2018.pdf 

Obowiązkowo w kartach zgłoszenia należy podawać kontaktowe adresy e-mail. Nie przyjmujemy kart wypełnionych niedbale, niepodpisanych i niepotwierdzonych przez OSP. Bardzo prosimy o staranny dobór kadry do szkoleń.Podziel się
DATA PUBLIKACJI: 2018-07-23 + Pozostałe aktualności
phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka