Aktualności

Nabór do służby przygotowawczej w Wojsku Polskim z powiatów poznańskiego, obornickiego, śremskiego i średzkiego
Druhny i Druhowie
Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych
z powiatów poznańskiego, obornickiego, śremskiego i średzkiego

W związku z prowadzonym naborem na trzeci turnus w 2018 r. do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych zachęcamy strażaków ochotników służących w Ochotniczych Strażach Pożarnych do wstąpienia w szeregi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.


Siły Zbrojne RP stoją na straży suwerenności i niepodległości Narodu Polskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju, biorą udział w m.in. zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działaniach z zakresu ochrony mienia oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, a także w realizacji zadań z zakresu zarzadzania kryzysowego.

Zarówno Siły Zbrojne, jak i Ochotnicze Straże Pożarne stawiają na pierwszym miejscu bezpieczeństwo i pokój obywateli. Służąc w Siłach Zbrojnych RP można zdobyć prestiżowy zawód, poważanie i szacunek społeczeństwa, wysokie wynagrodzenie ale przede wszystkim przyczynić się do budowania bezpieczeństwa obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Aby rozpocząć swoją karierę w Siłach Zbrojnych RP należy odbyć służbę przygotowawczą. Jest to rodzaj służby wojskowej wprowadzony dla mężczyzn i kobiet, którzy nigdy nie pełnili służby wojskowej, a chcą odbyć szkolenie wojskowe i zdobyć podstawowe umiejętności związane z profesją żołnierza.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wie co najmniej 18 lat i w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych wykształcenie co najmniej gimnazjalne albo podstawowe po ukończeniu ośmioletniej szkoły podstawowej.

Odbycie służby przygotowawczej jest pierwszym krokiem do zawodowej służby wojskowej. Trzeci turnus w 2018 r. w korpusie szeregowych rozpoczyna się już 4 lub 25 września 2018 r. Szczegółowe informacje znajdują się na załączonej ulotce informacyjnej.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby z powiatów z powiatów poznańskiego, obornickiego, śremskiego i średzkiego do kontaktu z Wojskową Komendą Uzupełnień w Poznaniu, ul. Rolna 51/53, 61-716 Poznań, tel. 261 57 36 51.

Sporządzono na podstawie pisma WKU w Poznaniu.


Podziel się
DATA PUBLIKACJI: 2018-08-03 + Pozostałe aktualności
phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka