Aktualności

XX Wielkopolski Finał Wojewódzki XXV Ogólnopolskiego Konkursu Kronik, Wolsztyn 4 sierpnia 2018 r.


Po Obrze w 2016 r. przyszedł czas na Wolsztyn...
4. sierpnia br. po raz drugi na gościnnej Ziemi Wolsztyńskiej zorganizowane zostało podsumowanie pracy Wielkopolskich Kronikarzy OSP oraz autorów opracowań i monografii. Tym razem Kronikarki i Kronikarze spotkali się w Wolsztyńskim Domu Kultury.


Inicjatorem przeprowadzenia podsumowania właśnie w Wolsztynie był druh Henryk Żok – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSOP RPO w Wolsztynie. Podsumowanie nie odbyłoby się w takim wymiarze gdyby w organizację nie włączyli się starosta wolsztyński Janusz Frąckowiak, burmistrz Wolsztyna Wojciech Lis, dyrektor Wolsztyńskiego Domu Kultury Jarosław Świrszcz oraz członek Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Hubert Rokoszewski. Pomoc organizacyjną przed i w trakcie podsumowania zapewniała Ochotnicza Straż Pożarna w Obrze i we Wroniawach.


Pamiętajmy, że tegoroczny finał odbywa się w roku 2018 czyli w rok po jubileusz 150-lecia Prowincjonalnego Związku Straży Pożarnych Prowincji Poznańskiej, który wydzielił się w 1867 ze Związku Towarzystw Pożarniczych i Ratunkowych oraz Komun Miast i Wsi Śląska i Poznańskiego oraz w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 100-lecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego.Przybyłych gości oraz kronikarki i kronikarzy z Wielkopolski powitał druh Henryk Żok prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wolsztynie. Swoją obecnością finał zaszczycili: Tomasz Spiralski - zastępca Burmistrza Wolsztyna, gospodarz obiektu dyrektor Wolsztyńskiego Domu Kultury Jarosław Świrszcz, druh Stanisław Wolniczak – członek Zarządu Głównego Związku OSP RP, druh Grzegorz Ciesielski – członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka, ks. Antoni Janicki – członek Sądu Honorowego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka, druhna Małgorzata Schӧnfeld – sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wolsztynie, druh Józef Paruch – wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wolsztynie, druh Szymon Tomys – komendant gminny Związku OSP RP w Wolsztynie, druh Edward Przybyła – prezes Zarządu OSP Wolsztyn, druh Bogdan Siwiński - przewodniczący Wojewódzkiego Klubu Kronikarza OSP Województwa Wielkopolskiego (WKK OSP WW), druhna Małgorzata Judasz i druh Jan Maćkowiak - wiceprzewodniczący WKK OSP WW oraz członkowie zarządu WKK OSP WW druhna Natalia Serbiak i druh Przemysław Szalaty.


Spotkanie formalnie otwarł przedstawiciel gospodarza miejsca zastępca Burmistrza Wolsztyna – Tomasz Spiralski.


Prezentację wyników oraz wręczenie nagród poprzedziła prezentacja poświęcona przebiegowi Powstania Wielkopolskiego na Ziemi Wolsztyńskiej, której dokonał członek Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Hubert Roszkowski. Informacje o przebiegu powstania oraz aktualnych działaniach podejmowanych w ramach obchodów rocznicowych na terenie Powiatu Wolsztyńskiego można znaleźć na stronie http://www.powiatwolsztyn.pl/powstanie/ oraz na Facebook –u https://www.facebook.com/powiatwolsztynpowstanie?ref=hl


Zgromadzeni Goście mogli również obejrzeć występ artystyczny w wykonaniu Zespołu Wolsztyńskiego Domu Kultury w osobach Kingi Jankowiak i Nikoli Jodko, którym towarzyszył dyrektor WDK Jarosław Świrszcz.Tradycyjnie prezentacji i podsumowania Konkursów dokonała wiceprzewodnicząca WKK OSP WW druhna Małgorzata Judasz. Na finał zgłoszono 34 kroniki strażackie w 47 tomach, w tym: 28 kronik Ochotniczych Straży Pożarnych, 1 kronikę Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej, 2 kroniki Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, 1 kronikę Wojewódzkiego Klubu Kronikarza OSP Województwa Wielkopolskiego 1 kronikę Gminnej Orkiestry Dętej przy OSP, 1 kronikę Stowarzyszenia Strażacy Wspólnie Przeciw Białaczce. Na prośbę kronikarza wycofano z konkursu kronikę OSP Ostrów Wielkopolski.

Biorąc pod uwagę właściwość terytorialną na przedmiotowy konkurs zgłoszono kroniki z następujących oddziałów powiatowych Związku OSP RP: 2 z powiatu gnieźnieńskiego, 1 z powiatu gostyńskiego, 1 z powiatu konińskiego-ziemskiego, 1 z powiatu krotoszyńskiego, 3 z powiatu leszczyńskiego, 1 z powiatu międzychodzkiego, 1 z powiatu nowotomyskiego, 1 z powiatu obornickiego, 5 z powiatu ostrowskiego (w tym jedna wycofana), 1 z powiatu ostrzeszowskiego, 2 z powiatu poznańskiego, 3 z powiatu szamotulskiego, 4 z powiatu tureckiego, 4 z powiatu wągrowieckiego, 1 z powiatu wolsztyńskiego, 2 z powiatu wrzesińskiego,1 z powiatu złotowskiego.

Nie zgłoszono do konkursu kronik z następujących oddziałów powiatowych Związku OSP RP: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, grodziskiego, jarocińskiego, kaliskiego, kępińskiego, kolskiego, konińskiego-grodzkiego, kościańskiego, pilskiego, pleszewskiego, rawickiego, słupeckiego, średzkiego, śremskiego.


Po raz pierwszy na podsumowanie zgłoszono kroniki z następujących OSP: Stowarzyszenie Strażacy Wspólnie Przeciw Białaczce (pow. poznański, gm. komorniki), Niechanowo (gnieźnieński), MDP Nekla (wrzesiński), Łekno (wągrowiecki), Gołanice (leszczyński), Brudzyń (turecki), Bobulczyn (szamotulski), Skoków (gostyński), Solec (wolsztyński), Potrzebowo (leszczyński).

Komisja składająca się z członków Zarząd Wojewódzkiego Klubu Kronikarza OSP Województwa Wielkopolskiego oceniła przedstawione kroniki biorąc pod uwagę następujące kryteria: koncepcja kroniki i zakres problematyki wynikającej z funkcji realizowanych statutowo przez OSP i poszczególne oddziały ZOSP RP, stopień powiązania działalności OSP z problematyką funkcjonowania lokalnych środowisk, poziom merytoryczny zapisów dokumentacyjnych, autentyczność i obiektywizm zapisów, poziom, forma zapisów i zakres ilustracji tekstów, poziom techniczny i estetyczny materiału ilustracyjnego, materiały uzupełniające (zdjęcia, mapy, wykresy i wycinki prasowe), styl tekstów i poprawność językowa, chronologia oraz ciągłość zapisów.

Poszczególne elementy kroniki były punktowane. Wzór karty oceny stanowi załącznik do niniejszej Informacji. Łącznie można było zdobyć 65 punktów.

W wyniku oceny wybrano:
 • 9 kronik wzorowych (55-65 pkt.), - 27,27%
 • 12 kronik wyróżniających (41-54 pkt), - 36,37%
 • 8 kronik poprawnych (30-40 pkt.) –24,24 %
 • 4 kroniki wymagające więcej pracy (poniżej 30 pkt.) –12,12 %.

Podczas finału nagrodzonych zostało w sumie 58 kronikarek i kronikarzy oraz autorów opracowań. Gratulujemy.

Na finał krajowy XXV Ogólnopolskiego Konkursu Kornik OSP, który zaplanowany jest w Warszawie dniach 28-30 września br. zakwalifikowanych zostało 20 kronik:
 • powiat poznański, Gmina Poznań, kronika Wojewódzkiego Klubu Kronikarza OSP Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, kronikarze: Agnieszka Nowacka-Zbiorczyk, Małgorzata Judasz, Leszek Ciemniak.
 • powiat ostrowski, Gmina Nowe Skalmierzyce, kronika OSP Boczków, kronikarze: Ireneusz Skrzypiński, Natalia Świderska.
 • powiat poznański, Gmina Kleszczewo, kronika Stowarzyszenia Strażacy Wspólnie Przeciw Białaczce w Komornikach, kronikarze: Alicja Kucharska, Marta Gałuszkiewicz, Barbara Feluks, Jan Mikulski.
 • powiat koniński-ziemski, Gmina Kleczew, kronika OSP Roztoka, kronikarze: Bogdan Siwiński, Marietta Siwińska.
 • powiat ostrzeszowski, Gmina Czajków, Kronika Gminnej Orkiestry Dętej przy OSP Czajków, kronikarka: Mirosława Haręża.
 • powiat wągrowiecki, Gmina Gołańcz, kronika OSP Czerlin, kronikarze: Alicja Czajkowska, Kazimierz Czajkowski.
 • powiat wrzesiński, Gmina Nekla, kronika OSP Nekla, kronikarze: Przemysław Szalaty, Małgorzata Szalaty.
 • powiat leszczyński, Gmina Wijewo, kronika OSP Brenno, kronikarz: Kazimierz Wolniczak.
 • powiat turecki, Gmina Turek, kronika OSP Turek, kronikarka: Renata Sochacka.
 • powiat obornicki Gmina Rogoźno, kronika OSP Gościejewo, kronikarka: Monika Pietrek.
 • powiat wągrowiecki, Gmina Wągrowiec, kronika OSP Runowo, kronikarka: Agata Malewska.
 • powiat gnieźnieński, Gmina Niechanowo, kronika OSP Niechanowo, kronikarka: Daria Bartz.
 • powiat wrzesiński, Gmina Nekla, kronika MDP Nekla, kronikarze: Przemysław Szalaty, Maciej Izydorczyk.
 • powiat złotowski, Gmina Krajenka, kronika OSP im. Jana Waldowskiego w Krajence, kronikarka: Anna Baranowska.
 • powiat ostrowski, Gmina Ostrów Wielkopolski – gmina, kronika OSP Gorzyce Wielkie, kronikarki: Irena Poprawa, Agnieszka Pawłowska.
 • powiat szamotulski, Gmina Wronki, kronika MDP Wronki, kronikarka: Patrycja Wilińska.
 • powiat międzychodzki, Gmina Sieraków, kronika OSP Sieraków, kronikarka: Katarzyna Nowak.
 • powiat szamotulski, Gmina Wronki, kronika OSP Wronki, kronikarz: Jerzy Śmiłowski.
 • powiat turecki, Gmina Turek, kronika Zakładowej OSP przy Kopalni Węgla Brunatnego ADAMÓW S.A., kronikarz: Gerard Sikora.
 • powiat krotoszyński, Gmina Koźmin Wielkopolski, kronika OSP Koźmin Wielkopolski, kronikarze: Agata Staszewska, Michalina Frąckowiak.

Na XXV Konkurs na pamiętniki, wspomnienia, opracowania i relacje „Z dziejów OSP” wpłynęło 7 prac. Decyzją zespołu oceniającego sześć z nich zostanie przekazane na podsumowanie ogólnopolskie:
 • powiat ostrowski, gmina Ostrów Wielkopolski – gmina, opracowanie pn.: Zarys dziejów Wysocka Wielkiego i Ochotniczej Straży Pożarnej w latach 1923-2018, autor: Wojciech Krawczyk.
 • powiat turecki, gmina Brudzew, opracowanie pn.: Wzorcowa ochotnicza straż pożarna na przykładzie OSP Brudzew w 2017 roku, autor: Mateusz Kaszyński.
 • powiat turecki, gmina Kawęczyn, monografia pn.: Monografia Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego, autorzy: Jan Nowak, Zbigniew Gradecki, Bartosz Stachowiak.
 • powiat koniński-ziemski, gmina Kleczew, opracowanie pn.: Druhny Roztockiej OSP "Straży Widmo", autor: Bogdan Siwiński.
 • powiat kaliski, gmina Ceków-Kolonia, opracowanie pn.: 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Cekowie, autor: Krystian Pietrzak.
 • powiat wągrowiecki, gmina Gołańcz, opracowanie pn.: Straże Pożarne Gminy Gołańcz, autorzy: Tomasz Dembski, Jan Maćkowiak.

Nagrodzeni Kronikarki i Kronikarze otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz wydany z inicjatywy OW ZOSP RP Woj. Wielkopolskiego reprint „Księgi Pamiątkowej Wielkopolskiego Związku Straży Pożarnych w Poznaniu 1867-1927”, która ukazała się w 1927 roku nakładem Wielkopolskiego Związku Straży Pożarnych. Celem wydania reprintu jest popularyzacja ochrony przeciwpożarowej w Wielkopolsce oraz pamięci o naszej historii. Część uczestników otrzymała album Przemęcki Park Krajobrazowy prezentujący na zdjęciach piękno przyrody znajdującego się na terenie powiatu Wolsztyńskiego Przemęckiego Parku Krajobrazowego.


Bez zaangażowania wielu życzliwych osób i instytucji finał nie mógłby się odbyć. Specjalne podziękowania kierujemy do:
 • Powiatu Wolsztyńskiego,
 • Gminy Wolsztyn,
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrze i we Wroniawach,
 • Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wolsztynie.

Serdecznie DZIĘKUJEMY.


Podziel się
DATA PUBLIKACJI: 2018-08-07 + Pozostałe aktualności
phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka