Aktualności

VI Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP w grupie A i C, Wągrowiec, 15.09.2018 r.

Zgodnie z Kalendarzem Zadań Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Wielopolskiego im. generała Stanisława Taczaka 15 września br., na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu odbyły się VI Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP w grupie A i C.


Meldunek o gotowości drużyn do rozpoczęcia zawodów złożył Wiceprezesowi Zarządu Głównego Związku OSP RP Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Woj. Wielkopolskiego druhowi Stefanowi Mikołajczakowi Komendant Zawodów członek prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wągrowcu druh Andrzej Woźnicki.

W krótkich słowach Prezes ZOW ZOSP RP powitał obecnych gości. Podziękował za zaangażowanie i wkład pracy w przygotowanie zawodów samorządowcom gmin Powiatu Wągrowieckiego na czele z Burmistrzem Wągrowca Panem Krzysztofem Poszwą oraz Starostą Wągrowieckim Panem Tomaszem Krancem oraz Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej bryg. Zbigniewowi Dziwulskiemu. Bez współpracy tych podmiotów organizacja imprezy nie byłaby możliwa. W sposób szczególny Prezes zwrócił się do zawodniczek i zawodników. Pogratulował dotychczasowych osiągnięć. Życzył zdrowej rywalizacji oraz wykorzystania danego czasu na nawiązywanie wzajemnych kontaktów i relacji a także wymianę doświadczeń.

Zawody sportowo-pożarnicze, są formą intensywnego szkolenia pożarniczego niezbędnego w przygotowaniu do działań ratowniczych. Zawody wojewódzkie i zgodnie z kalendarzem zawodów sportowo-pożarniczych OSP rozgrywane są co cztery lata. Startują w nich zwycięzcy zawodów powiatowych. W Wielkopolsce rokrocznie ponad 20 tys. członków OSP bierze udział w zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu gminnym.


Zawody w obecnym kształcie od powstania Województwa Wielkopolskiego w roku 2000 odbywały się: w Międzychodzie (2000), w Lądku (2001), Kleczewie (2006) oraz w Wągrowcu w roku 2010 i 2014. Obecna VI edycja odbyła się po raz trzeci w Wągrowcu.

Celem organizacji zawodów sportowo-pożarniczych OSP jest w szczególności:
- mobilizowanie do intensywnego szkolenia pożarniczego, zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych,
- ocena stanu wyszkolenia pożarniczego,- popularyzowanie wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej,
- wyłonienie najlepszych drużyn,
- przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla.

Prawo startu przysługuje strażakom i strażaczkom OSP w wieku 16-65 lat. Zawody rozgrywane są w dwóch konkurencjach.

I. Ćwiczenie bojowe, które obejmuje takie elementy jak: dobiegnięcie do miejsca ułożenia sprzętu, zbudowanie linii ssawnej, zbudowanie linii głównej z dwóch odcinków węża o śr. 75 mm (W-75), zbudowanie dwóch linii gaśniczych, każda składająca się z dwóch odcinków węża o śr. 52 mm (W-52), uruchomienie motopompy i zassanie i podanie wody oraz przewrócenie pachołków, obrócenie i złamanie tarczy prądem wody.II. Sztafeta pożarnicza 7x50 m z przeszkodami, bieg przeprowadza się na dwóch lub więcej torach o długości 350 m podzielonych na 7 odcinków po 50 m każdy. Zadaniem pierwszego zawodnika jest dobiegniecie do znajdującego się na torze węża W-75 i połączenie go z nasadą wlotową rozdzielacza. Drugi zawodnik przeskakuje na swoim odcinku nad płotkiem lekkoatletycznym. Zadaniem trzeciego zawodnika jest przeskoczenie wyznaczonego na torze rowu bez dotknięcia zaznaczonych linii. Czwarty zawodnik pokonuje slalomem ustawione w rzędzie tyczki. Piąty przebiega po równoważni. Szósty zawodnik pokonuje ustawioną na torze a wykonana z desek „ścianę”. Zawodnik siódmy po dobiegnięciu do znajdującego się na torze węża W-52 i rozdzielacza łączy w dowolnej kolejności rozdzielacz z wężem a waż z prądownicą, która pełni rolę pałeczki sztafetowej i jest przekazywana przez zawodników w strefach zmian poszczególnych odcinków.


Wygrywa zespół, który ukończy obie konkurencje w najkrótszym czasie popełniając najmniej błędów, za które doliczane są punkty karne.

Sędzią Głównym Zawodów był Komendant Miejsko-Gminny Związku OSP RP w Obrzycku druh Leszek Nawrocki. Zespół sędziowski stanowili członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych i kadra Państwowej Straży Pożarnej z całej Wielkopolski oraz woj. dolnośląskiego.


W tegorocznych zawodach wzięło udział 28 Kobiecych Drużyn Pożarniczych i 31 Męskich Drużyn Pożarniczych z 32 powiatów Wielkopolski. W sumie 590 zawodniczek, zawodników i ich opiekunów. Startujące drużyny to najlepsze zespoły w poszczególnych grupach, w swoich gminach i powiatach. Mają za sobą zwycięstwa w zawodach gminnych i powiatowych. Start w zawodach wojewódzkich to dla każdej OSP było wyróżnienie i prestiż. Można powiedzieć, że już zwyciężyły kwalifikując się do udziału w zawodach.

Warto podkreślić, że w Wągrowcu rywalizowały męska drużyna pożarnicza jak i kobieca drużyna pożarnicza z OSP Dobrów pow. kolski, które to w poprzednich XIV Krajowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych OSP w Polanicy-Zdroju w 2015 r. zajęły pierwsze miejsca.

Puchary medale oraz nagrody były przyznawane tradycyjnie w każdej grupie w klasyfikacji ogólnej oraz w sztafecie pożarniczej 7x50 m z przeszkodami i ćwiczeniu bojowy. I tak kolejność przedstawia się następująco:

Grupa „C” – Kobiece Drużyny Pożarnicze

SZTAFETA POŻARNICZA 7x50 m z przeszkodami
1. OSP Kalinowa, pow. turecki z wynikiem 62,16 pkt.
2. OSP Podróżna, pow. złotowski z wynikiem 64,27 pkt.
3. OSP Dobrów, pow. kolski z wynikiem 64,62 pkt.

ĆWICZENIE BOJOWE
1. OSP Kalinowa, pow. turecki z wynikiem 36,20 pkt.
2. OSP Dobrów, pow. kolski z wynikiem 38,43 pkt.
3. OSP Zajączki, pow. ostrzeszowski z wynikiem 46,37 pkt.

KLASYFIKACJA OGÓLNA
1. OSP Kalinowa, pow. turecki z wynikiem 98,36 pkt.
2. OSP Dobrów, pow. kolski z wynikiem 103,05 pkt.
3. OSP Ludwinów, pow. jarociński z wynikiem 113,92 pkt.

Grupa „A” – Męskie Drużyny Pożarnicze

SZTAFETA POŻARNICZA 7x50 m z przeszkodami
1. OSP Borysławice, pow. kolski z wynikiem 54,05 pkt.
2. OSP Lisewo, pow. wrzesiński z wynikiem 54,87 pkt.
3. OSP Ludwinów, pow. jarociński z wynikiem 55,01 pkt.

ĆWICZENIE BOJOWE
1. OSP Janiszew, pow. turecki z wynikiem 30,03 pkt.
2. OSP Ludwinów, pow. jarociński z wynikiem 31,47 pkt.
3. OSP Lisewo, pow. wrzesiński z wynikiem 32,08 pkt.

KLASYFIKACJA OGÓLNA
1. OSP Janiszew, pow. turecki z wynikiem 85,95 pkt.
2. OSP Ludwinów, pow. jarociński z wynikiem 86,48 pkt.
3. OSP Lisewo, pow. wrzesiński z wynikiem 86,95 pkt.
Prawo do reprezentowania Wielkopolskich OSP na przyszłorocznych zawodach ogólnopolskich, zdobyły jako obrońcy tytułu drużyna kobieca i męska z OSP Dobrów (pow. kolski, gm. Kościelec)oraz jako zwycięzcy tegorocznych zawodów wojewódzkich drużyna męska z OSP Janiszew (pow. turecki, gm. Turek) i drużyna kobieca z OSP Kalinowa (pow. turecki, gm. Brudzew). Gratulujemy!!!

Zawody zakończył Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Andrzej Bartkowiak. Stosowny adres do Zawodniczek i Zawodników na ręce Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Wielkopolskiego druha Stefana Mikołajczaka przesłał Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP druh Waldemar Pawlak.

Całościowe wyniki można pobrać poniżej.


Nagrody dla zwycięzców i uczestników zawodów ufundowali:
- Oddział Wojewódzki Związku OSP RP,
- Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu,
- Powiat Wągrowiecki,
- Miasto Wągrowiec,
- Miasto i Gmina Gołańcz,
- Gmina Wągrowiec,
- Gmina Wapno,
- Gmina Damasławek,
- PROTEKTA Sp. z o.o.,
- FIRE-MAX Sp. z o.o.,
- BEZALIN S.A.,
- KZPT SP. Z o.o.,
- WUS BRZEZINY ,
- BOXMET MEDICAL Sp. z o.o.,
- Frank-Cars Sp. z o.o.
- Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S. A. w Poznaniu

Podczas zawodów odbyła się prezentacja motopompy pożarniczej TOHATSU VE1500 z działkiem gaśniczym.

Dyplomy z podziękowaniami za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu zawodów otrzymały również Ochotnicze Straże Pożarne Powiatu Wągrowieckiego:  Ochotnicza Straż Pożarna w Czerlinie, Ochotnicza Straż Pożarna w Gołańczy, Ochotnicza Straż Pożarna w Kakulinie, Ochotnicza Straż Pożarna w Kaliszanach, Ochotnicza Straż Pożarna w Lęgniszewie, Ochotnicza Straż Pożarna w Międzylesiu, Ochotnicza Straż Pożarna w Ochodzy, Ochotnicza Straż Pożarna w Olesznie, Ochotnicza Straż Pożarna w Rąbczynie, Ochotnicza Straż Pożarna w Ruścu, Ochotnicza Straż Pożarna w Rybowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Sarbii, Ochotnicza Straż Pożarna w Siennie, Ochotnicza Straż Pożarna w Stołężynie, Ochotnicza Straż Pożarna w Wągrowcu.

Po raz kolejny Gospodarze wykazali się bardzo wysoką sprawnością w przeprowadzeniu zawodów. Po raz trzeci w historii zawodów pożarniczych w Województwie Wielkopolskim każdy ich uczestnik w otrzymał indywidualny imienny dyplom „za udział w zawodach”. Wszystkie drużyny otrzymały również jubileuszowy album Związku OSP RP „W Jedności Siła” wydamy z okazji 100. lecia odzyskania przez Polskę niepodległości jubileuszowy REPRINT „Księgi Pamiątkowej Wielkopolskiego Związku Straży Pożarnych w Poznaniu” przedrukowany z okazji 150. lecia Wielkopolskiego Związku Straży Pożarnych w Poznaniu 1867 – 2017.

Warto podkreślić, że był to wysiłek prawie trzystu osób po stronie OSP, ZOSP RP, PSP i samorządów gmin.

Zakończenie swoim występem uświetniła Orkiestra Dęta OSP Skoki pod batutą kapelmistrza Artura Pokorzyńskiego.


Podziel się
DATA PUBLIKACJI: 2018-09-19 + Pozostałe aktualności
phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka