Aktualności

Strażacki Apel Pamięci odbył się w Poznaniu 15 grudnia 2018 r.
Z inicjatywy władz Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka z okazji 100-lecia odzyskania Nieodległości oraz 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, 15 grudnia w Poznaniu odbył się Strażacki Apel Pamięci.


Była to uroczystość niecodzienna, składająca się z pięciu części spiętych w całość motywem przewodnim, którym było uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej generałowi Stanisławowi Taczakowi - patronowi Wielkopolskich Strażaków, pierwszemu Naczelnemu Dowódcy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, w latach 1930-1939 wiceprezesowi Zarządu Głównego Związku Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz prezesowi Zarządu Poznańskiego Okręgu Wojewódzkiego Związku Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Tablica została wmurowana na budynku siedziby OW ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy ulicy Norwida 14.

Fotorelacje z uroczystości oraz nagrania można znaleźć na naszym Facebooku. Linki do materiałów znajdują się poniżej:
Uroczystość rozpoczęła się przy grobie generała Stanisława Taczaka. Na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu zgromadziło się ponad 50 Pocztów Sztandarowych Wielkopolskich Ochotniczych Straży Pożarnych i oddziałów Związku OSP RP, Wielkopolska Kompania Honorowa OSP, werblista i trębacz z Orkiestry Dętej OSP w Słupcy oraz zaproszeni Goście. Rozpoczęcia uroczystości oraz krótkiego wprowadzenia dokonał dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP druh Andrzej Jankowski. Delegacje OW ZOSP RP oraz zaproszonych Gości, wśród których byli: przedstawiciel Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, przedstawiciel Prezydenta Miasta Poznania, przedstawiciele Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu złożyły wieńce i kwiaty na grobie generała Stanisława Taczaka. Po czym wszyscy zgromadzeni na sygnał alarmowy syreny strażackiej oddali Jemu honory. W tym samym członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Kórnik pod opieką druhny Ewy Sieroń: OSP Kórnik, Radzewo, Szczytniki oraz dzieci i młodzież ze szkół podstawowych ze Szczodrzykowa i Robakowa złożyli kwiaty pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich.
Po uroczystości na cmentarzu zebrani w kolumnie przeszli do Kościoła św. Wojciecha na uroczystą Mszę świętą, którą celebrował oraz wygłosił okazjonalną homilię ks. Mateusz Drob kapelan Wielkopolskich Strażaków. Ksiądz Kapelan w sposób szczególny podkreślił rolę strażaków w powstańczych działaniach zbrojnych, które przyczyniły się do odzyskania niepodległości. Ich gotowość, zaangażowanie, wyszkolenie i sprawność fizyczną.
Po Mszy św. uczestnicy ponownie sformowali kolumnę i z towarzyszeniem Orkiestry Dętej OSP Słupca przemaszerowali ulicami Poznania do siedziby OW ZOSP RP przy ulicy Norwida 14. Trasa liczyła około 2 km i w tym chłodnym grudniowym dniu była wyzwaniem w szczególności dla Pocztów Sztandarowych.Po kolejnym sformowaniu szyku kolumna pod dowództwem druha Romana Danielczyka z OSP Kosowo uroczyście wmaszerowała i zatrzymała się przed siedzibą OW ZOSP RP.Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP druh Stefan Mikołajczak odebrał meldunek od dowódcy uroczystości druha Zenobiusza Bałoniaka z OSP Kaniew oraz dokonał przeglądu strażackich pododdziałów. Poczet flagowy wystawiony przez OSP Kórnik przymocował flagę państwową na koszu drabiny strażackiej, która uniesiona przy dźwiękach hymnu państwowego.


Następnie dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSPRP powitał zaproszonych gości w osobach:
 • Wojciecha Jankowiaka - wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego,
 • Jarosława Maciejewskiego - wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
 • mjr. Dariusza Czajkowskiego - Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu,
 • ks. Mateusza Droba - kapelana Wielkopolskich Strażaków,
 • Piotra Zalewskiego - członka Zarządu Powiatu Poznańskiego,
 • Witolda Rewersa - dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania,
 • st. kpt. Michała Kierzka - naczelnika Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP,
 • władze samorządowe powiatów, miast i gmin Wielkopolski,
 • Poczty Sztandarowe OSP i oddziałów Związku OSP RP,
 • przedstawicieli mediów,
 • darczyńców i ofiarodawców bez których OSP i ich Związek nie maiłaby możliwości działania,
 • mieszkańców Jeżyc.


Prezes ZOW ZOSP RP w swoim przemówieniu podkreślając rolę, jaką strażacy odegrali w czasach przebudzenia niepodległościowego w 1918 roku powiedział między innymi: Sto lat temu, w listopadowe dni do walki o wolną Polskę przystąpiło także ponad sześćdziesiąt tysięcy strażaków. Nie było drugiej tak licznej organizacji, gotowej nieomal natychmiast do działania bez konieczności przeprowadzenia mobilizacji i koncentracji. Nie było drugiej organizacji tak powszechnie aprobowanej i wolnej od sporów politycznych. Działo się tak między innymi dlatego, że to właśnie strażacy ofiarnie wypełniali misję ratowania życia i zdrowia mieszkańców, ich dorobku materialnego, zamieniali się często w animatorów życia kulturalnego, dawali cenny przykład w organizowaniu stowarzyszeń obywatelskich, a także ożywiali społeczności miast i wsi. Swą dzielną postawą nieustannie wzmacniali wiarę w sukces.


Uroczysty apel był okazją do wręczenia Ochotniczym Strażom Pożarnym, które od stu lat działają na rzecz społeczeństwa najwyższego odznaczenia Związku OSP RP. Odznaczenia Ochotniczym Strażom Pożarnym w Gostyniu, (pow. gostyński), Młodojewie (pow. słupecki), Ryżynie (pow. międzychodzki), Wietchininie (pow. turecki) i Zimnowodzie (pow. gostyński) wręczyli druhowie Stefan Mikołajczak – wiceprezes ZG ZOSP RP, członkowie ZG ZOSP RP Eugeniusz Grzeszczak i Ryszard Kamiński oraz wiceprezesi ZOW ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego Andrzej Martin i Grzegorz Marszałek.


Następnie druh prezes Stefan Mikołajczak w asyście wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Wojciecha Jankowiaka oraz członka prezydium ZOW ZOSP RP druha Kazimierza Dembnego (pomysłodawcy powstania tablicy), odsłonili tablicę upamiętniającą generała Stanisława Taczaka - patrona Wielkopolskich Strażaków, pierwszego Naczelnego Dowódcę Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, w latach 1930-1939 wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz prezesa Zarządu Poznańskiego Okręgu Wojewódzkiego Związku Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Tablicę pobłogosławił ks. kapelan Mateusz Drob.


Chwilę po błogosławieństwie w krótkim przemówieniu wicemarszałek Wojciech Jankowiak podkreślił szczególną rolę, jaką w pierwszych dniach po wybuchu Powstania Wielkopolskiego odegrał generał Stanisław Taczak, podkreślił ciężar odpowiedzialności za życie jego uczestników oraz losy Wielkopolski jaki na nim spoczął. Podkreślił również odpowiedzialność jaka spoczywa na tych, którzy wzięli sobie generała Taczaka, a są nimi Wielkopolscy Strażacy, za patrona.


Po odegraniu hymnu Związku OSP RP Rycerze Floriana nastąpiło przegrupowanie pododdziałów i defilada, która zakończyła uroczysty apel strażackiDziękujemy Pocztom Sztandarowym Ochotniczych Straży Pożarnych i oddziałów Związku OSP RP, które wzięły udział w Strażackim Apelu Pamięci
Dziękujemy wszystkim, bez których ta uroczystość nie mogła by się odbyć w takim wymiarze:
 • Dowódcy uroczystości Zenobiusz Bałoniakowi z OSP Kaniew, (pow. krotoszyński, gmina Koźmin Wielkopolski).
 • Wielkopolskiej Kompanii Honorowej, którą dowodził Roman Danielczyk z OSP Kosowo powiat gostyński z gminy Gostyń. Kompanię wystawiły OSP z powiatu gostyńskiego gmina Borek Wielkopolski: Borek Wlkp., Zimnowoda, Siedmiorogów Drugi, Skoków, Karolew, Godurowo oraz powiatu krotoszyńskiego z gminy Koźmin Wielkopolski: Koźmin Wlkp., Wrotków, Staniew, Gościejew, Borzęcice, Gałązki, Wałków, Borzęciczki, Kaniew, Czarny Sad.
 • Dowódcom pododdziałów Pocztów Sztandarowych druhom Robertowi Andrzejakowi z OSP Siedmirogów Drugi oraz Mikołajowi Wojtyczce z OSP Godurowo.
 • Orkiestrze Dętej OSP w Słupcy pod batutą kapelmistrza Jana Jasińskiego.
 • Druhnie Ewie Sieroń, pod przewodnictwem której członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Kórnik: OSP Kórnik, Radzewo, Szczytniki oraz dzieci i młodzież ze szkół podstawowych ze Szczodrzykowa i Robakowa złożyli kwiaty pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich.
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach, która zapewniła oprawę liturgiczną Mszy świętej.
 • Druhowi Piotrowi Skarżyńskiemu, który wziął na siebie zadanie koordynowania zadań i pod przewodnictwem którego strażacy z Poznania z OSP Głuszyna i OSP Krzesiny oraz z powiatu poznańskiego z OSP: Kórnik, Puszczykowo i Plewiska przygotowali i zabezpieczyli przeprowadzenie apelu.
 • Strażacką grochówkę przygotowali strażacy z OSP Karolew: Stanisław Figielek, Henryk Adamczak, Tadeusz Myśliński, Romuald Gawroński, Marcin Cieślik przy wsparciu materialnym OSP Pępowo oraz firmy "Małecki" z Pępowa.
 • Fotografom: Stanisławowi Sowie oraz druhom Henrykowi Żokowi i Jerzemu Orchowskiemu.
 • Organizację uroczystości wsparła firma MATBET- BETONOWA MARKA


Poczet Sztandarowy Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP wystawili strażacy z OSP Karolew gmina Borek Wielkopolski w składzie Dawid Bonawenturczyk (sztandarowy), Włodzimierz Kozłowski (dowódca), Mateusz Walczewski (asysta).
Poczet Sztandarowy Oddziału Powiatowego ZOSP RP wystawili strażacy z OSP.
Poczet Flagowy wstawili strażacy z OSP Kórnik druhowie: Szymon Andrzejczak (dowódca), Bartłomiej Andrzejczak (asysta) i Andrzej Przepióra (flagowy).
Zabezpieczenie medyczne zapewniła OSP Puszczykowo.
Nagłośnienie zapewniała OSP Plewiska.
Drabinę strażacką udostępniła OSP Kórnik.


Fotorelacje z uroczystości oraz nagrania można znaleźć na naszym Facebooku.
Linki do materiałów znajdują się poniżej:


Podziel się
DATA PUBLIKACJI: 2018-12-19 + Pozostałe aktualności
phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka