Aktualności

Wyniki akcji "1% podatku dla ZOSP RP" za 2017 rok. Zasady wydatkowania i rozliczania środków
INFORMACJA

Wyniki akcji "1% podatku dla ZOSP RP" za 2017 rok. Zasady wydatkowania i rozliczania środków.

Uprzejmie informujemy, że zakończono proces podliczania środków otrzymanych w ramach 1% podatku za rok 2017.

Gratulujemy wszystkim OSP, które pozyskały dodatkowe fundusze.

OSP umieszczone na wykazie, który można pobrać poniżej zostaną poinformowane odrębnymi pismami o pozyskanej kwocie oraz o zasadach   i sposobie rozliczenia środków.

Kwotę z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych można przeznaczyć na ochronę przeciwpożarową i propagowanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w tym na:
1. organizację OTWP,
2. organizację obozów i zimowisk MDP,
3. zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego,
4. zakup umundurowania i odzieży ochronnej
5. szkolenia członków OSP i MDP,
6. organizację zawodów sportowo-pożarniczych,
7. wydawnictwa propagujące bezpieczeństwo przeciwpożarowe,
8. remonty strażnic,
9. działalność kulturalna OSP, w tym m.in. na orkiestry, kroniki, zespoły artystyczne
10. inne

OSP  POZYSKANE ŚRODKI WYKORZYSTUJE 
W FORMIE BEZGOTÓWKOWEJ.

FAKTURY TYLKO NA PRZELEW


Faktury muszą być wystawiane na:

Oddział Wojewódzki  ZOSP RP Woj. Wielkopolskiego
ul. Norwida 14, 60-867 Poznań
NIP: 781-10-01-362

Oryginały faktur muszą zawierać obowiązkowo adnotację: o sposobie rozliczenia środków pozyskanych z 1% podatku dochodowego za 2017 rok, z obowiązkową informacją czego dotyczy zakup (np. zakup sprzętu, nagrody na OTWP, szkolenie ….itp.) oraz muszą być potwierdzone podpisem prezesa OSP (pieczątka imienna i nagłówkowa OSP).

Bez opisu merytorycznego i podpisu,  faktury nie będą honorowane i nie będzie dokonywana do takich faktur płatność. 

Do faktury obowiązkowo należy dołączyć oryginał pisma, które zostanie wysłane na adres OSP.

Środki należy wykorzystać do 30 września 2019 roku.
FAKTURY, KTÓRE WPŁYNĄ PO TERMINIE NIE BĘDĄ ZREALIZOWANE !

Jednocześnie informujemy, że wykaz pozyskanych przez Ochotnicze Straże Pożarne wpłat jest umieszczony poniżej.


Podziel się
DATA PUBLIKACJI: 2019-01-16 + Pozostałe aktualności
phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka