Aktualności

VII Wojewódzki Turniej Halowej Piłki Nożnej OSP Województwa Wielkopolskiego
Druhny i Druhowie


Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. gen. Stanisława Taczaka oraz Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Grodzisku Wielkopolskim informują, że w dniu 3 lutego 2019 r. w Grodziskiej Hali Sportowej w Grodzisku Wielkopolskim (ul. Żwirki i Wigury 2 A) pod patronatem Starosty Grodziskiego odbędzie się VII Wojewódzki Turniej Halowej Piłki Nożnej OSP Województwa Wielkopolskiego o puchar Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka.  Zwycięzca rozgrywek będzie reprezentował Wielkopolskę w X Ogólnopolskim Turnieju Halowej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych o PUCHAR PREZESA ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU OSP RP, który planowany jest w Gąsawie w powiecie żnińskim, woj. kujawsko-pomorskie. Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd Wykonawczy OW ZOSP RP Woj. Wielkopolskiego, który wraz załącznikami można pobrać poniżej. 

Z każdego powiatu ma prawo startować jedna drużyna. Do turnieju kwalifikuje się również zwycięzca (I miejsce) z roku ubiegłego a powiat, który on reprezentuje ma prawo zgłoszenia dwóch zespołów. Pozostałe zasady udziału zapisane są w Regulaminie.

Zgłoszenie drużyny potwierdza osoba upoważniona ze strony OSP oraz prezes właściwego terytorialnie zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP. Karty zgłoszenia OSP należy przesłać na adres: Oddział Wojewódzki Związku OSP RP, ul. Norwida 14, 60-867 Poznań, e-mail: poznan@zosprp.pl . Bardzo prosimy o przesyłanie kart również w formie aktywnych plików WORD a nie tylko w formie faksów lub skanów. Usprawnia to działanie i zmniejsza nakład pracy.

Warunkiem udziału drużyny OSP w turnieju jest wysłanie w nieprzekraczalnym terminie do 23 stycznia 2019 r. karty zgłoszenia wraz z podaniem potwierdzonych podpisem danych płatnika do wystawienia faktury. Prosimy o sprawdzenie poprawności danych płatnika.

Zgłoszenia drużyny należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu. Każda osoba pełnoletnia biorąca udział w turnieju zobowiązana jest do wypełnienia i złożenia w sekretariacie turnieju najpóźniej w dniu rozpoczęcia rozgrywek oświadczeń zawartych w załączniku nr 2 do regulaminu. Każda osoba niepełnoletnia biorąca udział w turnieju, zobowiązana jest do posiadania wypełnionych i podpisanych przez rodziców/opiekunów prawnych oraz przez samego uczestnika oświadczeń, zawartych w załączniku nr 3 do regulaminu. Dokumenty te należy przekazać w sekretariacie turnieju najpóźniej w dniu rozpoczęcia rozgrywek. Osoby, które nie przekażą ww. dokumentacji nie zostaną dopuszczone do udziału w rozgrywkach.

Koszt udziału w turnieju dla drużyny (9 zawodników + opiekun) wynosi 599,99 zł. (brutto). Wpłatę należy wnieść po otrzymaniu faktury tytułem "Udział w VII Turnieju Halowej Piłki Nożnej OSP Województwa Wielkopolskiego w Grodzisku Wielkopolskim w dniu 3.02.2019 r."Faktury zostaną przekazane drużynom zakwalifikowanym do udziału w turnieju. Lista drużyn zakwalifikowanych zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej. Ze względu na przykre doświadczenia z lat poprzednich zastrzegamy, że w przypadku wycofania zgłoszonej drużyny, otrzymanego przez organizatora po 25 stycznia 2019 i poniesionymi kosztami podmiot, który zadeklarował wpłatę zostanie obciążony notą księgową o równowartości wpłaty za udział w VII Turnieju Halowej Piłki Nożnej OSP Województwa Wielkopolskiego w Grodzisku Wielkopolskim w dniu 3.02.2019 r.

Informacji szczegółowych z ramienia organizatorów udziela druh Leszek Chojnacki kom. 783 592 436 lub OW ZOSP RP pod nr tel.: 0-61 848-13-91.
Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania go podczas rozgrywek.Podziel się
DATA PUBLIKACJI: 2019-01-08 + Pozostałe aktualności
phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka