Aktualności

Komunikat Zespołu ds. monitorowania oraz wspomagania OSP w działaniach związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 24.03.2020 r.

Warszawa, dnia 24-03-2020 r.

Komunikat
Zespołu ds. monitorowania
oraz wspomagania OSP w działaniach
związanych z koronawirusem SARS-CoV-2

 

 

 

Zespół ds. monitorowania oraz wspomagania OSP w działaniach związanych z koronawirusem SARS-CoV-2, przekazuje bieżące dane informacyjne– stan na dzień24marca 2020 roku, godzina 12:00:

 

 

                   I.            Informacje centralne i przegląd prasy

Liczba zarażonych – 774

Ofiar śmiertelnych – 9

Statystyki KG PSP – Za ostatnią dobę: Walka z koronawirusem: 47 punktów na granicy, gdzie pracowało 301 strażaków. 164 polowe izby przyjęć, gdzie pracowało 238 strażaków. 114 innych interwencji, które polegały głównie na dostarczaniu żywności i lekarstw, a brało w nich udział 93 strażaków PSP i 238 OSP.

1.      http://www.zosprp.pl/?q=content/wystapienie-zosp-rp-do-ministra-swia-oraz-ministra-zdrowia-o-zawieszenie-obowiazku-aktualiza - Wystąpienie ZOSP RP do Ministra SWiA oraz Ministra Zdrowia o zawieszenie obowiązku aktualizacji zaświadczeń lekarskich i KPP.

2.      https://remiza.com.pl/koronawirus-zosp-rp-pisze-do-ministrow/ - Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP wysłał listy do ministrów zdrowia i spraw wewnętrznych i administracji. Chodzi o aktualizację zaświadczeń lekarskich i KPP.

3.      https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/idn:37373 – Statystyki działań strażaków.

4.      https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Infolinia-psychologiczna/idn:37372 - Fundacja Dorastaj z Nami przy współpracy z Komendą Główną Państwowa Straż Pożarna oraz Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa uruchomiła infolinię psychologiczną. Mogą z niej skorzystać: podopieczni Fundacji, ich rodziny, uczestnicy programu Służba i Pomoc (strażacy, policjanci, żołnierze, żołnierze-weterani, inni funkcjonariusze służb publicznych) oraz darczyńcy Fundacji.

5.      https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/koronawirus-w-polsce-tyle-osob-moze-zarazic-sie-koronawirusem/sbyrxbn - Specjaliści prognozują, kiedy w Polsce wyhamuje wzrost zakażonych koronawirusem.

6.      https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/idn:37371 - Bieżące działania strażaków z woj. lubelskiego w zakresie zwalczenia zagrożenia koronawirusem.

7.      https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/23-marca-2020-roku-%EF%BF%BD-wideokonferencja-Komendanta-Glownego-PSP/idn:37370 - 23 marca 2020 roku – wideokonferencja Komendanta Głównego PSP.

8.      https://gis.gov.pl/aktualnosci/definicja-przypadku-na-potrzeby-nadzoru-nad-zakazeniami-ludzi-nowym-koronawirusem-sars-cov-2/ - Definicja przypadku na potrzeby nadzoru nad zakażeniami ludzi nowym koronawirusem SARS-CoV-2.

9.      https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-stan-epidemii-w-polsce - Wprowadzamy nowe zasady dotyczące kwarantanny i podwyższamy kary za jej złamanie, zawieszamy również zajęcia edukacyjne do 10 kwietnia 2020 r. Jednocześnie dziewiętnaście szpitali przekształcamy w szpitale zakaźne. Od 20 marca 2020 r. do odwołania, w Polsce obowiązuje stan epidemii, który daje organom państwowym nowe uprawnienia. Działamy profilaktycznie, aby ograniczyć rozszerzanie się koronawirusa.

10.  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/512 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni morskich na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2.

11.  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/511 - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

12.  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/510 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji.

13.  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/509 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

14.  https://www.gov.pl/web/rodzina/ulatwienia-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej--pozyczkobiorcow-krajowego-funduszu-przedsiebiorczosci-spolecznej - Ułatwienia dla podmiotów ekonomii społecznej – pożyczkobiorców Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

15.  https://www.gov.pl/web/rodzina/posilek-dla-osob-w-kwarantannie-wsparcie-dla-bezdomnych - Posiłek dla osób w kwarantannie, wsparcie dla bezdomnych.

16.  https://www.gov.pl/web/rodzina/do-pracy-zdalnej-trzeba-przygotowac-i-siebie-i-dziecko - Do pracy zdalnej trzeba przygotować i siebie, i dziecko.

17.  https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/ - Komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego.

18.  https://rcb.gov.pl/raport-dobowy/ - Raporty bieżące Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

19.  https://www.gov.pl/web/koronawirus - Serwis gov.pl

                II.            Województwo dolnośląskie

1.      https://www.duw.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/16460,Brak-mozliwosci-odbioru-paszportow-oraz-kart-pobytu-informacja-dla-Klientow.html - Brak możliwości odbioru paszportów oraz kart pobytu - informacja dla Klientów.

             III.            Województwo kujawsko-pomorskie

1.      https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/koronawirus-darmowa-pomoc-psychoterapeutow2 - Koronawirus. Darmowa pomoc psychoterapeutów.

             IV.            Województwo lubelskie

1.      https://www.lublin.uw.gov.pl/koronawirus - Lubelski serwis informacyjny Koronawirusa.

                V.            Województwo lubuskie

1.      Brak nowych komunikatów.

             VI.            Województwo łódzkie

1.      https://www.lodzkie.eu/page/126,komunikaty-prasowe.html?id=14276 - W województwie łódzkim są 2 kolejne zakażenia koronawirusem potwierdzone pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych.

          VII.            Województwo małopolskie

1.      https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=11968 - Koronawirus: Wojewoda małopolski uruchamia specjalną infolinię dla Seniorów.

       VIII.            Województwo mazowieckie

1.      https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/komunikat-ministerstwa-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-posilek-dla-osob-w-kwarantannie-wsparcie-dla-bezdomnych - Komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: posiłek dla osób w kwarantannie, wsparcie dla bezdomnych.

2.      https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2020/3891/ - Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia „Wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19”.

3.      https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/komunikat-o-osobach-hospitalizowanych-i-objetych-kwarantanna - Komunikat o osobach hospitalizowanych i objętych kwarantanną.

4.      https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/komunikat---srodki-ochrony-przekazane-mazowieckim-szpitalom - Środki ochrony przekazane mazowieckim szpitalom.

             IX.            Województwo opolskie

1.      https://www.opole.uw.gov.pl/kategoria_koronawirus - Koronawirus. Zakładka na stronie UW Opolskiego.

2.      https://www.opole.uw.gov.pl/komunikat-dot-wydawania-orzeczen-o-niepelnosprawnosci - Komunikat dot. wydawania orzeczeń o niepełnosprawności.

                X.            Województwo podkarpackie

1.      Brak nowych komunikatów.

             XI.            Województwo podlaskie

1.      https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/siodmy-potwierdzony-przypadek-zakazenia-covid-19-w-podlaskiem - Siódmy potwierdzony przypadek zakażenia COVID-19 w Podlaskiem

2.      https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/aplikacja-kwarantanna-domowa - Aplikacja kwarantanna domowa.

          XII.            Województwo pomorskie

1.      http://www.gdansk.uw.gov.pl/4200-pomorskie-22-osoby-zakazone-koronawirusem - Pomorskie. 22 osoby zakażone koronawirusem.

2.      http://www.gdansk.uw.gov.pl/4199-koronawirus-oszusci-do-blokady - Ochrona obywateli przed wyłudzaniem danych lub pieniędzy pod pozorem walki z epidemią koronawirusa to cel zawartego w poniedziałek porozumienia o współpracy, które wspólnie z Urzędem Komunikacji Elektronicznej oraz NASK uzgodniło Ministerstwo Cyfryzacji z największymi operatorami telekomunikacyjnymi.

3.      http://www.gdansk.uw.gov.pl/4198-pomoc-dla-rolnikow-zwolnienie-ze-skladek-krus - Pomoc dla rolników – zwolnienie ze składek KRUS.

       XIII.            Województwo śląskie

1.      http://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/komunikat - Z wielkim żalem informujemy o śmierci 83-letniego mieszkańca naszego województwa, który zmarł prawdopodobnie z powodu komplikacji wywołanych zakażeniem koronawirusem.

        XIV.            Województwo świętokrzyskie

1.      Brak nowych komunikatów.

           XV.            Województwo warmińsko-mazurskie

1.      Brak nowych komunikatów.

        XVI.            Województwo wielkopolskie

1.      https://www.poznan.uw.gov.pl/komunikaty-prasowe/kolejny-przypadek-zakazenia-koronawirusem - Kolejny przypadek zakażenia koronawirusem.

2.      https://www.poznan.uw.gov.pl/komunikaty-prasowe/kolejne-osoby-zakazone-koronawirusem - Kolejne osoby zakażone koronawirusem

3.      https://www.poznan.uw.gov.pl/komunikaty-prasowe/czlonkowie-organizacji-kombatanckich-stosuja-sie-do-zalecen-i-nie-opuszczaja - Członkowie organizacji kombatanckich stosują się do zaleceń i nie opuszczają domów bez uzasadnionej potrzeby.

4.      https://www.poznan.uw.gov.pl/komunikaty-prasowe/dobre-informacje-w-sprawie-szpitala-w-wolicy-k-kalisza-i-jego-pacjentow - Dobre informacje w sprawie szpitala w Wolicy k. Kalisza i jego pacjentów.

     XVII.            Województwo zachodniopomorskie

1.      https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=11682–Informacje na stronie urzędu nt. koronawirusa.

 

 

 

Nina Mirgos-Kilanowska

Rzecznik Prasowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej PolskiejPodziel się
DATA PUBLIKACJI: 2020-03-24 + Pozostałe aktualności
phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka