Aktualności

Komunikat Zespołu ds. monitorowania oraz wspomagania OSP w działaniach związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 25.03.2020 r.

Warszawa, dnia 25-03-2020 r.

Komunikat
Zespołu ds. monitorowania
oraz wspomagania OSP w działaniach
związanych z koronawirusem SARS-CoV-2

 

 

 

Zespół ds. monitorowania oraz wspomagania OSP w działaniach związanych z koronawirusem SARS-CoV-2, przekazuje bieżące dane informacyjne– stan na dzień25marca 2020 roku, godzina 12:00:

 

 

                   I.            Informacje centralne i przegląd prasy

Liczba zarażonych – 927

Ofiar śmiertelnych – 12

Statystyki KG PSP – Zaangażowanie PSP związane z SARS-CoV-2 za ostatnią dobę: prowadzono działania w 39 stałych i 22 doraźnych (porty) granicznych punktach kontrolnych (328 ratowników). Zmierzono temperaturę 18 tys. osób. Utworzonych jest 170 (266 ratowników) polowych izb przyjęć przed szpitalami. Inne działania w związku z SARS-CoV-2: 205 interwencji (109 ratowników PSP i422 zOSP) głównie dowożenie leków i żywności oraz dystrybucja środków ochrony osobistej i dezynfekcyjnych.

Strona ZOSP RP: www.zosprp.pl

Facebook ZOSP RP: https://www.facebook.com/Zwiazek.OSP.Rzeczypospolitej.Polskiej/

1.      https://tvn24.pl/polska/koronawirus-w-polsce-pytania-i-odpowiedzi-dotyczacych-nowych-obostrzen-24-marca-4512913 - Do kiedy będą obowiązywać nowe restrykcje? Co z wyjściem po zakupy i uczestnictwem w nabożeństwie? Czy nadal można pomagać osobom starszym? Czy można wyprowadzić psa? Odpowiedzi na niektóre pytania dotyczące codziennego funkcjonowania w związku z nowymi ograniczeniami.

2.      https://tvn24.pl/polska/koronawirus-w-polsce-mapa-26-nowych-przypadkow-w-srode-12-osob-nie-zyje-25-marca-4344739 - Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń.

3.      https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-nie-ma-mozliwosci-odmowy-wykonania-testow/ - Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego – nie ma możliwości odmowy wykonania testów.

4.      https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-55-warszawa-24-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-cdc/ - Komunikat dla podróżujących nr 55 Warszawa, 24 marca 2020 r. (Opracowano na podstawie danych WHO, ECDC, CDC).

5.      http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/186710,Nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem.html - W związku z pandemią koronawirusa do 11 kwietnia br. włącznie w naszym kraju nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi.

6.      http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/522 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

7.      https://www.gov.pl/web/rodzina/opieka-75-w-blisko-550-gminach - 22,4 mln zł na świadczenie usług opiekuńczych dla prawie 6,5 tys. osób starszych w blisko 550 gminach – tak w skrócie wyglądać będzie program „Opieka 75+” edycja 2020.

8.      https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem - Wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi. Zależy nam na tym, aby Polacy nie narażali siebie i innych na zakażenie koronawirusem.

9.      https://www.straz.gov.pl/Koronawirus/Apel_strazakow - Apel strażaków.

10.  https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/idn:37380 - Działania PSP w Suwałkach związane z wirusem SARS-Cov-2.

11.  https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/mon-i-wojsko-zaangazowane-w-dzialania-zwiazane-z-zagrozeniem-koronawirusem - MON i wojsko zaangażowane w działania związane z zagrożeniem koronawirusem.

12.  https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/informacja-o-kwarantannie-bedzie-dostepna-w-ewus,7666.html–Komunikat NFZ. W systemie eWUŚ, potwierdzającym prawo do świadczeń medycznych, pojawi się informacja o kwarantannie. Dzięki tej zmianie lekarze będą wiedzieć czy pacjent, który zgłosił się na wizytę, nie podlega aktualnie kwarantannie. To zwiększy bezpieczeństwo zarówno personelu medycznego, jak i pozostałych pacjentów.

13.  https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/idn:37377 - Strażacy dowożą żywność osobom objętym kwarantanną w powiecie lubaczowskim.

14.  https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/idn:37375 - Działania kujawsko-pomorskich strażaków w związku z koronawirusem.

15.  https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/idn:37376 - Działania śląskich strażaków w związku z koronawirusem.

16.  https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/idn:37378 - Działania mazowieckich strażaków w związku z koronawirusem.

17.  https://osp.pl/artykuly/zosp-rp-apeluje-o-zawieszenie-obowiazkowych-badan-i-egzaminow-kpp,21200/ - Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Zdrowia z apelem o zawieszenie obowiązku aktualizacji zaświadczeń lekarskich i kursów Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. - Można przyjąć, że każdego miesiąca ponad 5500 ratowników OSP powinno poddać się okresowym badaniom lekarskim, a ponad 1200 ratowników OSP powinno przystąpić do egzaminu weryfikacyjnego KPP - pisze zarząd ZOSP RP. Spełnienie tych obowiązków uniemożliwia obecna sytuacja epidemiologiczna w kraju.

18.  https://strazacki.pl/artyku%C5%82y/strazacy-dowoza-zywnosc-osobom-objetym-kwarantanna - W związku z zagrożeniem wywołanym koronawirusem SARS-Cov-2 na terenie powiatu lubaczowskiego, druhowie ochotniczych straży pożarnych czynnie włączyli się w dowożenie żywności osobom objętym kwarantanną domową.

19.  https://remiza.com.pl/druhowie-osp-i-policjanci-przekazuja-mieszkancom-komunikaty-wideo/ - Od kilku dni druhowie ochotniczych straży pożarnych i policjanci przekazują mieszkańcom komunikaty dotyczące koronawirusa.

20.  https://kaszuby24.pl/strazacy-organizuja-zbiorke-na-rzecz-szpitala-puckiego/ - Strażacy z powiatu puckiego włączają się w pomoc dla Szpitala Puckiego. Zorganizowana została zbiórka potrzebnych rzeczy dla personelu i pacjentów placówki. W pomoc włączyć może się każdy. Wśród najbardziej potrzebnych rzeczy są maseczki i kombinezony, ale również woda, chusteczki i kremy.

21.  https://nto.pl/byli-strazacy-nie-ma-strazakow-ochotnicy-nie-maja-odpowiednich-zabezpieczen-a-za-czas-takiej-sluzby-nie-dostaja-zadnych/ar/c1-14874773 - Ochotnicze Straże Pożarne nie uczestniczą w działaniach związanych z COVID-19. W ubiegłym tygodniu ochotnicy w Krapkowicach przestali pomagać w zabezpieczeniu szpitala.

22.  https://weekendfm.pl/?n=83362&-strazacy_z_osp_pomagaja_ - Strażacy z OSP pomagają mieszkańcom gminy Chojnice robić zakupy.

23.  https://chodziez.naszemiasto.pl/osp-chodziez-patroluje-ulice-i-nawoluje-mieszkancow-do/ar/c1-7615101 - OSP Chodzież patroluje ulice i nawołuje mieszkańców do pozostawania w domu.

24.  https://www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/druhowie-nie-powinni-pomagac-w-walce-z-koronawirusem,93238.html - Ochotnicze Straże Pożarne nie powinny uczestniczyć w działaniach związanych z COVID-19, bo nie przewidują tego obowiązujące przepisy, a druhowie często nie dysponują odpowiednimi środkami ochrony.

25.  https://glogow.naszemiasto.pl/glogow-strazacy-osp-oklaskali-pracownikow-pogotowia/ar/c1-7616859 - Strażacy z powiatowych jednostek OSP odwiedzili ratowników w stacji pogotowia ratunkowego i Szpitalny Oddział Ratunkowy, by podziękować kolegom oklaskami za ich pracę.

26.  https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/ - Komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego.

27.  https://rcb.gov.pl/raport-dobowy/ - Raporty bieżące Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

28.  https://www.gov.pl/web/koronawirus - Serwis gov.pl

                II.            Województwo dolnośląskie

1.      https://www.duw.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/16463,Polecenie-Wojewody-Dolnoslaskiego.html - Polecenie Wojewody Dolnośląskiego dotyczące przedłużenia zawieszenia działalności wszelkich placówek wsparcia dziennego, żłobków, klubów dziecięcych, centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej, dziennych domów i klubów seniora, w tym placówek działających w ramach Programu Senior+ oraz środowiskowych domów samopomocy i warsztatów terapii zajęciowej w terminie od 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

2.      https://www.duw.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/16462,Dalsze-ograniczenia-w-przekraczaniu-granicy-RP.html - W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br. wprowadzone zostaną kolejne ograniczenia w przekraczaniu granicy państwowej. Dotyczyć one będą osób, które mieszkają w Polsce, bądź w kraju sąsiednim, ale pracują na co dzień w drugim kraju i do tej pory przekraczały granicę regularnie.

             III.            Województwo kujawsko-pomorskie

1.      https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem - Wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi. Zależy nam na tym, aby Polacy nie narażali siebie i innych na zakażenie koronawirusem.

             IV.            Województwo lubelskie

1.      https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/ograniczenia-w-przekraczaniu-granic - Dalsze ograniczenia w przekraczaniu granicy RP.

                V.            Województwo lubuskie

1.      https://www.lubuskie.uw.gov.pl/aktualnosci/wydarzenia/Dalsze_ograniczenia_w_przekraczaniu_granicy_RP/idn:20750.html - Dalsze ograniczenia w przekraczaniu granicy RP.

             VI.            Województwo łódzkie

1.      Brak nowych komunikatów.

          VII.            Województwo małopolskie

1.      https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=11996 - Dalsze ograniczenia w przekraczaniu granicy RP.

2.      https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=11970 - Komunikat dotyczący ograniczenia lub zakazu obrotu i używania niektórych przedmiotów.

3.      https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=11969 - Środki dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

       VIII.            Województwo mazowieckie

1.      https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem - Wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem.

2.      https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/komunikat-o-osobach-hospitalizowanych-i-objetych-kwarantanna - Komunikat o osobach hospitalizowanych i objętych kwarantanną.

             IX.            Województwo opolskie

1.      Brak nowych komunikatów.

                X.            Województwo podkarpackie

1.      https://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/dalsze-ograniczenia-w-przekraczaniu-granicy-rp/ - W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br. wprowadzone zostaną kolejne ograniczenia w przekraczaniu granicy państwowej.

             XI.            Województwo podlaskie

1.      https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/dalsze-ograniczenia-w-przekraczaniu-granicy-rp - Dalsze ograniczenia w przekraczaniu granicy RP.

2.      https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem - Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem.

          XII.            Województwo pomorskie

1.      http://www.gdansk.uw.gov.pl/4202-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem - Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem.

       XIII.            Województwo śląskie

1.      http://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/dalsze-ograniczenia-w-przekraczaniu-granicy-rp - Dalsze ograniczenia w przekraczaniu granicy RP.

2.      http://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/premier-w-walce-z-koronawirusem-musimy-ograniczyc-przemieszczanie-sie-do-absolutnego-minimum - Po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego premier Mateusz Morawiecki poinformował o wprowadzeniu w Polsce kolejnych ograniczeń dotyczących zgromadzeń. Jak zaznaczył, "wprowadzenie nowych zasad jest niezbędne, żeby zapanować nad rozprzestrzenianiem się koronawirusa i nie dopuścić do sytuacji występujących w Hiszpanii czy Francji".

        XIV.            Województwo świętokrzyskie

1.      Brak nowych komunikatów.

           XV.            Województwo warmińsko-mazurskie

1.      https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/dalsze-ograniczenia-w-przekraczaniu-granicy-rp - Dalsze ograniczenia w przekraczaniu granicy RP.

        XVI.            Województwo wielkopolskie

1.      https://www.poznan.uw.gov.pl/wielkopolski-urzad-wojewodzki-komunikaty/polecenie-wojewody-o-podejmowaniu-dzialan-informacyjnych-w - Polecenie wojewody o podejmowaniu działań informacyjnych w czasie obowiązywania stanu epidemii, w szczególności o ograniczeniu przebywania w miejscach publicznych.

2.      https://www.poznan.uw.gov.pl/komunikaty-prasowe/informacja-dla-kombatantow-poznanskiego-czerwca-1956-roku - W związku z ogłoszonym na terenie Rzeczypospolitej Polski stanem epidemii, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu informuje, że termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dla uczestników Powstania Poznański Czerwiec ’56 zostanie podany do publicznej wiadomości po odwołaniu stanu epidemii w naszym kraju.

3.      https://www.poznan.uw.gov.pl/komunikaty-prasowe/4-kolejne-przypadki-zakazen - 4 kolejne przypadki zakażeń.

     XVII.            Województwo zachodniopomorskie

1.      https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=11891 - Po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego Mateusz Morawiecki poinformował o wprowadzeniu w Polsce kolejnych ograniczeń dotyczących zgromadzeń. Jak zaznaczył, wprowadzenie nowych zasad jest niezbędne, żeby zapanować nad rozprzestrzenianiem się koronawirusa i nie dopuścić do sytuacji występujących w Hiszpanii czy Francji.

2.      https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=11889 - Blisko milion zł trafi do trzech zachodniopomorskich szpitali z Ministerstwa Zdrowia na walkę z koronawirusem. To kolejne ministerialne dofinansowanie.

3.      https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=11893 - Dalsze ograniczenia w przekraczaniu granicy RP.

 

 

 

Nina Mirgos-Kilanowska

Rzecznik Prasowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej PolskiejPodziel się
DATA PUBLIKACJI: 2020-03-26 + Pozostałe aktualności
phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka