Archiwum - lista aktualności na rok 2008 : Informacja o pracach nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw

Informacja o pracach nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw
1. S P R A W O Z D A N I E  P O D K O M I S J I

Podkomisja po rozpatrzeniu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk nr 59) oraz poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 258) na posiedzeniach w dniach 13 marca, 29 maja oraz 26 czerwca 2008 r. przedkłada sprawozdanie o tych projektach ustaw więcej na:
 http://orka.sejm.gov.pl/opinie6.nsf/nazwa/spr_59_258/$file/spr_59_258.pdf


2. S P R A W O Z D A N I E  KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH ORAZ KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POLITYKI  REGIONALNEJ o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk nr 59), o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 258).

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust.1 regulaminu Sejmu - skierował w dniu 11 grudnia 2007 r. projekt ustawy zawarty w druku nr 59 do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej do pierwszego czytania.

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust.1 regulaminu Sejmu - skierował w dniu 26 lutego 2008 r. projekt ustawy zawarty w druku nr 258 do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz w dniu 29 lutego 2008 r. do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych do pierwszego czytania.

Komisje: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej po rozpatrzeniu tych projektów ustaw na posiedzeniach w dniach 13 marca 2008 r. i 8 lipca 2008 r. 

Wnoszą: W y s o k i S e j m uchwalić raczy załączony projekt ustawy.

Więcej na: http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/4EFBE20E04F17231C1257483004D1551/$file/707.pdf 

Zestawił:  T. Poręba na podstawie informacji ze strony www.sejm.gov.pl


Podziel się
DATA PUBLIKACJI: 2008-07-16 + Pozostałe aktualności
phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka