Archiwum - lista aktualności na rok 2008 : Strażakom z powiatu kaliskiego się udało...

Strażakom z powiatu kaliskiego się udało...
Strażakom z powiatu kaliskiego się udało.

Stowarzyszenie RAZEM DLA POWIATU w partnerstwie z Zarządem Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z siedzibą w Kaliszu realizuje projekt: "Podniesienie poziomu kwalifikacji strażaków ochotników z terenu Powiatu Kaliskiego w zakresie ratownictwa medycznego" w ramach Działania 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem realizacji projektu jest podniesienie poziomu kwalifikacji i umiejętności strażaków ochotników z terenu Powiatu Kaliskiego poprzez przeprowadzenie szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego zgodnie z wytycznymi Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Szkoleniem objętych zostanie 40 osób, posiadających stałe zameldowanie na terenach wiejskich, miejsko-wiejskich i w miastach do 25 tysięcy mieszkańców. Program obejmuje dwie części: - 24 godziny wykładów dla całej grupy oraz - 40 godzin ćwiczeniowych realizowanych w grupach ośmioosobowych.

Kurs zakończony zostanie certyfikowanym egzaminem zewnętrznym, przeprowadzonym w obecności Koordynatora ds. Ratownictwa Medycznego przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

Szkolenie realizowane będzie w formie weekendowej, a Projektodawca zapewni uczestnikom bezpłatne zakwaterowanie oraz wyżywienie.

Termin realizacji projektu: 01.07.2008 - 15.09.2008 r.  

Szczegóły na www.razemdlapowiatu.pl w zakładce Fundusze europejskie/Projekty).


Podziel się
DATA PUBLIKACJI: 2008-07-22 + Pozostałe aktualności
phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka