Archiwum - lista aktualności na rok 2008 : IV Rajd Rowerowy Gołuchów

IV Rajd Rowerowy Gołuchów
Regulamin  IV Rajdu Rowerowego
Gołuchów

1.    Cel Rajdu

•    doskonalenie sprawności fizycznej
•    popularyzacja turystyki
•    poznawanie historii powiatu
•    poznawanie zabytków
•    poznawanie i pogłębianie znajomości przyrody i jej ochrony
•    pogłębianie wiedzy w dziedzinie pożarnictwa

    2. Termin i miejsce

•    6 września 2008 r. /sobota/ Gołuchów

    3. Organizatorzy

•    Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Pleszewie
•    Komenda Powiatowa Państwowej Straży  Pożarnej w Pleszewie
•    Starostwo Powiatowe w Pleszewie
•    Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gołuchowie
•    Urząd Gminy w Gołuchowie
•    Ochotnicza Straż Pożarna w Gołuchowie

      4. Uczestnicy

•    dzieci i młodzież należące do Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu pleszewskiego
•    wiek uczestników od 12 do 21 roku życia

      5. Program i trasa turystyczna

•    wyjazd uczestników z dowolnego miejsca swojej gminy
•    przyjazd o godz. 11.00 do Gołuchowa  - Plac Powozowni koło parku.
•    zameldowanie przybycia – odbiór talonów żywnościowych
•    zwiedzanie Parku – Arboretum  oraz Ośrodka Kultury Leśnej
•    obiad
•    konkursy

      6. Konkurencje, konkursy

•    prezentacja swojej OSP, gminy, miejscowości, piosenka rajdowa
•    slalom rowerowy
•    przeciąganie liny

      7. Nagrody i wyróżnienia

•    nagrody i wyróżnienia otrzymują zwycięscy poszczególnych konkurencji
•    drużyna która zdobędzie największą liczbę punktów otrzyma puchar prezesa powiatowego


    8. Zgłoszenia

•    drużyny należy zgłaszać pisemnie do 30 sierpnia  2008 r.
•    zgłoszenia przyjmuje przewodniczący komisji do spraw młodzieży druh Piotr Jaroszewski na adres Komenda Powiatowa PSP w Pleszewie, ul. Słowackiego 19, 63-300 Pleszew,  tel. kom. 604598612
•    uczestników obowiązuje wpłata 6 złotych od osoby, łącznie z opiekunami.

     9. Postanowienia końcowe

•    uczestnicy rajdu obowiązkowo są ubezpieczeni we własnym zakresie
•    grupa może liczyć do dwudziestu osób
•    jeden opiekun przypada na dziesięciu uczestników
•    uczestnicy poruszają się po drogach zgodnie z przepisami ruchu drogowego
•    wszystkich obowiązuje przestrzeganie dyscypliny w czasie trwania rajdu
•    za przestrzeganie dyscypliny odpowiedzialni są opiekunowie drużyn
•    za brak dyscypliny drużyna zostaje zdyskwalifikowana
•    za ubezpieczenie uczestników odpowiedzialni są opiekunowie grup

Regulamin rajdu rowerowego został zatwierdzony na komisji do spraw młodzieży działającej przy  Zarządzie Oddziału  Powiatowego w dniu 15 lipca 2008 r.

P r e z e s
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Pleszewie

Zbigniew Serbiak


Pleszew, 25 lipca 2008 r.


Podziel się
DATA PUBLIKACJI: 2008-07-29 + Pozostałe aktualności
phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka