Archiwum - lista aktualności na rok 2009 : Kurs KPP OSP Kębłowo, pow. wolsztyński

Kurs KPP OSP Kębłowo, pow. wolsztyński 

27 września br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie odbył się pierwszy na terenie Powiatu Wolsztyńskiego egzamin z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej. Do egzaminu przystąpiło 30 druhów z ochotniczych straży pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego z gmin: Wolsztyn, Przemęt i Siedlec. Kandydaci na ratowników uczestniczyli w kursie odbywającym się w systemie weekendowym (piątek-niedziela) od 11 do 26 września br.

 

Przeprowadzony przez Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu kurs odbywał się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 60, poz. 408).

 

W ramach kursu słuchacze zapoznani zostali z takimi zagadnieniami jak:

1. Organizacja ratownictwa medycznego w Polsce

2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia

3. Zestawy ratownicze i dezynfekcja sprzętu ratowniczego

4. Elementy anatomii i fizjologii, ocena stanu poszkodowanego, badanie wstępne i szczegółowe

5. Postępowanie z nieprzytomnym poszkodowanym

6. Resuscytacja dorosłego, dziecka i niemowlaka

7. Obsługa defibrylatora AED

8. Postępowanie we wstrząsie

9. Inne stany nagłe – cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, drgawki, zatrucia, podtopienia

10. Urazy mechaniczne – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, urazy kręgosłupa, głowy i kończyn, urazy brzucha i klatki piersiowej

11. Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia

12. Taktyka działań ratowniczych – zdarzenia mnogie, masowe, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka

13. Ewakuacja ze strefy zagrożenia

14. Udzielanie pierwszej pomocy kwalifikowanej w sytuacjach symulowanych

15. Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanego

 

Egzamin składał się z 3 części:

  1. część teoretyczna – test wielokrotnego wyboru składający się z 30 pytań.
  2. część praktyczna z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RK-O) przeprowadzana na fantomach (dorosły, dziecko, niemowlę)
  3. udzielanie pierwszej pomocy w 4 osobowych zespołach w pozorowanej sytuacji wymagającej kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 

Całość egzaminu z wynikiem pozytywnym zdało 29 strażaków. Jedna osoba niestety odpadła podczas części teoretycznej uzyskując wynik 26 pkt. przy wymaganych 27 pkt. Dwie osoby zdały egzamin z wyróżnieniem. Byli to druhowie:

Piotr Krawczyk – OSP Świętno

Tomasz Woźny – OSP Siedlec

Należy podkreślić, iż w kursie uczestniczyli bardzo młodzi strażacy w wieku 18 – 25 lat, którzy wykazali się bardzo dużym zaangażowaniem i bardzo dobrym przygotowaniem do egzaminu (8 osób uzyskało ocenę bardzo dobrą, a pozostałe 21 osób ocenę dobrą).

 

Realizacja kursu była możliwa dzięki uzyskaniu dofinansowania do projektu pn. „Wykwalifikowane kadry ratownicze na ziemi wolsztyńskiej” realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kębłowie w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Wolsztynie oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie przy wsparciu finansowemu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Informujemy, iż nadal prowadzona jest rekrutacja na kurs e-learningowy z zakresu ratownictwa medycznego prowadzony w ramach w/w projektu.

Więcej na: www.straz.keblowo.pl

 

Opr. M. Nowak, OSP Kębłowo


Podziel się
DATA PUBLIKACJI: 2009-10-01 + Pozostałe aktualności
Galeria
phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka