Archiwum - lista aktualności na rok 2009 : Narada szkoleniowa, podsumowanie roku 2008

Narada szkoleniowa, podsumowanie roku 2008

Narada szkoleniowa, podsumowanie roku 2008

OSP Powiatu Poznańskiego

 

 

Profesjonalnie wyszkoleni i wyposażeni strażacy ochotnicy, wspierający Państwową Straż Pożarną są najlepszym gwarantem bezpieczeństwa gaśniczego i ratowniczego na terenie Powiatu Poznańskiego. Właśnie dlatego władze Powiatu Poznańskiego od moment jego powstania wspierają jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

Funkcjonowanie Jednostek OSP Powiatu Poznańskiego w roku 2008, podsumowano 24 stycznia br. w siedzibie Starostwa podczas tradycyjnego spotkania noworocznego przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Poznańskiego i miasta Poznania, kierownictwa Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego pod przewodnictwem Wicestarosty Poznańskiego Pana Tomasza Łubińskiego. Na spotkanie zaproszono również wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, dh Ryszarda Kamińskiego oraz dyrektora Wydziału bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Poznania, Pana Ryszarda Urbańskiego.

 

W trakcie spotkania zebrani wysłuchali wystąpień:

- Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Pawła Kurosza – „Realizacja zadań Starosty Poznańskiego w stosunku do jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu poznańskiego”;

- Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP druha Dariusza Piechockiego „Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych za 2008 rok” oraz „Plan pracy na 2009 rok jednostek ochrony przeciwpożarowej Powiatu Poznańskiego”;

- Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP bryg. Jerzego Raneckiego „Doskonalenie systemu ratowniczego aglomeracji poznańskiej”;

- Wiceprezesa ZOW ZOSP RP druha Ryszarda Kamińskiego „Zapoznanie z planem pracy Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu na rok 2009”.

 

Na dzień dzisiejszy na terenie Powiatu Poznańskiego działają  66  Ochotnicze Straże Pożarne, z których 18 włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W jednostkach OSP działa 2113 druhów, w tym 195 kobiet. Do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych należy zaś 129 dziewcząt i 372 chłopców.

 

Działania ratownicze OSP w Powiecie Poznańskim w roku 2008.

 

W roku 2008 jednostki OSP interweniowały - 3268 razy, w tym:

- Pożary, liczba zdarzeń – 1432;

- Miejscowe zagrożenia, liczba zdarzeń – 1668;

- Fałszywe alarmy – 168.

 

 

Wsparcie Powiatu Poznańskiego dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

Wydarzeniem roku 2008 we współpracy pomiędzy Powiatem Poznańskim, Komendą Miejską PSP w Poznaniu i Zarządem Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, było otwarcie Ośrodka Szkolenia OSP Powiatu Poznańskiego. Ośrodek zlokalizowany w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie i dysponujący miejscami sypialnymi i 3 salami wykładowymi przeznaczony jest na kilkudniowe szkolenia strażaków ochotników. Poprzez fakt zlokalizowania przy Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej możliwe jest korzystanie ze sprzętu gaśniczego strażaków PSP. Utworzenie ośrodka jest wyrazem uznania przez władze Powiatu Poznańskiego roli jaką w bezpieczeństwie mieszkańców odgrywają Ochotnicze Straże Pożarne.

Od 2002 r. na modernizację pomieszczeń Jednostki i Ośrodka, Powiat Poznański przekazał sumę 1.020.500,00 zł. W ramach tych środków wykonano:

- ocieplenie i wykonanie tynków elewacji wraz z wymianą bramy garażowej;

- wymianę stolarki okiennej;

- termoizolację dachu;

- instalację awaryjnego zasilania;

- modernizację pomieszczeń Ośrodka;

- modernizację pomieszczeń dla Stacji Pogotowia Ratunkowego;

- modernizację dojazdu i placu manewrowego.

W roku 2008 wsparcie finansowe na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych wyniosło 75 tys. zł. W ramach wsparcia ze środków Powiatu zakupiono lub dofinansowano zakup:

- 3 sztuk sprzętu do całorocznego ratownictwa wodnego tj. sań lodowych wraz z osprzętem;

- 3 piły do cięcia stali i betonu;

- buty pożarniczych specjalnych oraz rękawice ochronne;

- ubrania specjalne – kombinezony suche;

- hełmy bojowe;

- agregat hydraulicznego z silnikiem spalinowym do współpracy z narzędziami ratowniczymi;

- trzy sztuki sygnalizatorów bezruchu i temperatury;

- topór ciężki, izolowany do 1000 V;

- 2 wentylatory oddymiające;

- węże tłoczne;

- środki łączności;

- pompę szlamową;

- umundurowanie bojowe i ubrania koszarowe;

- dwa aparaty ochrony dróg oddechowych AUER.

Powiat Poznański czynnie wspiera inicjatywy Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP mające na celu zwiększenie aktywności i sprawności fizycznej druhów, integrację druhów oraz promocję wiedzy z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i działalności OSP. Wsparcie finansowe i organizacyjne w wysokości ponad 25 tys. zł objęło w roku 2008 następujące przedsięwzięcia:

- szczebel powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej– Latalice;

- Powiatowe Obchody Dnia Strażaka – Konkurs „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego”;

- Konkurs Plastyczny „112 w trudnej sprawie – nie używaj przy zabawie”;

- II Powiatowy Rajd Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – Suchy Las;

- udział reprezentacji Powiatu w V Wojewódzkich Zawodach Sportowo – Pożarniczych MDP system CTIF, Kleczewo pow. Konin;

- udział reprezentacji Powiatu w III Mistrzostwach Grup Ratownictwa Wodnego woj. Wielkopolskiego, Kosewo nad jeziorem Powidzkim;

- udział reprezentacji Powiatu w Wojewódzkich Zawodach Sportowo – Pożarniczych OSP, KDR i PSP - CTIF w Lądku pow. Słupecki;

- udział reprezentacji Powiatu w VIII Krajowych i V Europejskich Zawodach Sikawek Konnych w Cichowie pow. Kościan;

- VI Pływackie Mistrzostwa Strażaków PSP i OSP miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego;

- I Powiatowe Zawody Strzeleckie PSP i OSP Powiatu Poznańskiego;

- VI Turniej Tenisa Stołowego Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Poznańskiego;

- szkolenie Prezesów, Wiceprezesów / Naczelników OSP Powiatu Poznańskiego.

Łącznie w latach 2000-2008 Powiat Poznański przekazał środki finansowe na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości ponad 350.000,00 zł.

 

Za zasługi na rzecz OSP, na wniosek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego, Związek OSP RP wyróżnił Starostę Poznańskiego, Pana Jana Grabkowskiego srebrnym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”, zaś Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Pana Pawła Kurosza medalem brązowym.

 

Opracował: Łukasz Sobolewski


Podziel się
DATA PUBLIKACJI: 2009-02-03 + Pozostałe aktualności
Galeria
phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka