Archiwum - lista aktualności na rok 2010 : 50. rocznica śmierci generała STANISŁAWA TACZAKA

50. rocznica śmierci generała STANISŁAWA TACZAKA
50. rocznica śmierci generała STANISŁAWA TACZAKA, patrona Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego, Prezesa Wielkopolskiego Związku Straży Pożarnych a w latach 1934-39 również Wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Straży Pożarnych RP. Wielkiego patrioty, pierwszego głównodowodzącego Powstaniem Wielkopolskim, człowieka szczególnie zasłużonego dla polskiego pożarnictwa.

 

W ramach uroczystych obchodów rocznicy 2 marca 2010 r. o godz. 12.00 na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan na Wzgórzu św. Wojciecha miało miejsce złożenie kwiatów na grobie gen. Stanisława Taczaka.

 

W uroczystości wzięły udział licznie przybyłe delegacje i poczty sztandarowe organizacji społecznych oraz szkół im. gen. Taczaka m. in. z Mieszkowa, Poznania i Gniezna a także władze państwowe Województwa Wielkopolskiego z Wojewodą Piotrem Florkiem oraz samorządowe z wicemarszałkiem Arkadiuszem Błochowiakiem na czele. Obecne były również przedstawiciele władz samorządowych Mieszkowa, Jarocina, Malborka i Poznania. Obecny był również kapelan Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego oraz Paulin z pochodzenia Wielkopolanin prof. dr hab. o. Eustachy Rakoczy Jasnogórski Kapelan Żołnierzy Niepodległości.

 

Środowisko strażackie reprezentowane było przez poczet sztandarowy OSP w Mieszkowie pow. Jarocin gdzie urodził się gen. Taczak oraz poczet sztandarowy Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, który tym razem wystawili strażacy OSP Nowinki pow. poznański, dowódca Grzegorz Barański, sztandarowy Józef Organiściak oraz Krzysztof Barański.

 

Wartę przy grobie gen. Taczaka wystawili kadeci Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu.

 

Wieniec od Wielkopolskich Strażaków Ochotników złożyli prezes oddziału wojewódzkiego ZOSP RP dh Stefan Mikołajczak, wiceprezes dh Ryszard Kamińskim oraz dh Piotr Kaczmarek z OSP Skoki. Wieniec złożyła również delegacja Państwowej Straży Pożarnej na czele z Zastępcą Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Lechem Janiakiem.

 

Uroczystość miała bardzo podniosły i wzruszający charakter.

 

GALERIA

 

Warto pamiętać

 

Urodzony 08.04. 1874 r. w Mieszkowie w powiecie jarocińskim. Zmarł 02.03. 1960 r. w Malborku.

 

Inżynier hutnik, oficer rezerwy armii niemieckiej, a potem czynny - Wojsk Polskich, który stanął na czele zwycięskiego powstania w Wielkopolsce.

 

Generał Stanisław Taczak był aktywnym działaczem strażactwa polskiego. Na początku 1930 r. wybrany na Prezesa Wielkopolskiego Związku Straży Pożarnych, a w 1934 r. został Wiceprezesem Zarządu Głównego Związku Straży Pożarnych RP i obie te funkcje pełnił do wybuchu wojny w 1939 roku.

 

Jako Prezes Zarządu Okręgu Poznańskiego Związku Straży Pożarnych był bardzo aktywny, raz w tygodniu urzędował w biurze Związku, załatwiał sprawy bieżące, przyjmował delegatów i przedstawicieli szczególnie strażactwa ochotniczego. Osobiście uczestniczył w licznych zjazdach, zawodach i uroczystościach, występując w mundurze generalskim, ale często też w mundurze strażackim. Szczególną uwagę przywiązywał do właściwego ceremoniału, nakazując podczas defilad, zawodów pożarniczych i innych imprez jednolite formy wystąpienia według wzorów wojskowych.

 

Dla podniesienia rangi pożarnictwa i zapewnienia właściwej sprawności straży pożarnych był jednym z inicjatorów powoływania zawodowych oficerów pożarnictwa na stanowiska powiatowych instruktorów, przy oddziałach powiatowych Związku Straży Pożarnych. Wizytował poszczególne powiaty zapoznawał się ze stanem organizacyjnym ochrony przeciwpożarowej i planami jej rozwoju. Odbywał konferencje ze starostami powiatowymi, przedstawiając im potrzeby straży ochotniczych dla zapewnienia niezbędnego stanu ochrony przeciwpożarowej. Szczególne zainteresowanie wykazywał sprawami szkoleniowymi, wizytował prowadzone kursy pożarnicze, osobiście uczestniczył w odprawach instruktorów powiatowych i w naradach aktywu pożarniczego.

 

Zmarł w 1960 roku. Nie uszanowano Jego ostatniej woli by spoczął w Poznaniu wśród swoich powstańców - został pochowany w Malborku. Dopiero po 28 latach w 1988 roku w wyniku starań rodziny, badaczy dziejów Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 i miłośników tradycji orężnych regionu, wojskowym śmigłowcem trumnę ze szczątkami generała przewieziono z Malborka do Poznania. W obecności weteranów zwycięskiego powstania, przedstawicieli organizacji społecznych, młodzieży i pożarnictwa Wielkopolski złożono zwłoki w grobie na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan  na Wzgórzu św. Wojciecha.

 

Uroczystość przeniesienia prochów generała Taczaka do Poznania była wyrazem hołdu dla tego


Podziel się
DATA PUBLIKACJI: 2010-03-05 + Pozostałe aktualności
phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka