Archiwum - lista aktualności na rok 2010 : Uroczyste przekazanie nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych, Oborniki 13.11.2010 r.

Uroczyste przekazanie nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych, Oborniki 13.11.2010 r.

13 listopada br. w Obornikach odbyło się uroczyste przekazanie samochodów ratowniczo-gaśniczych dla 27. Ochotniczych Straży Pożarnych z Wielkopolski.

GALERIA

Uroczystość poprzedzona została posiedzeniem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Wielkopolskiego, które tym razem odbyło się w remizie OSP Uścikowo.

Przekazywane samochody to 22 lekkie samochody ratownictwa technicznego z napędem 4x2. Pojazdy te zostały zakupione ze środków Związku OSP RP, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz samorządów gmin dla OSP:

Lp.

OSP

Gmina

Powiat

 1.  

Cielcza

Jarocin

Jarociński

 1.  

Czerlin

Gołańcz

Wągrowiecki

 1.  

Dobieżyn

Buk

Poznański

 1.  

Dobra

Dobra

Turecki

 1.  

Duszniki

Duszniki

Szamotulski

 1.  

Golina

Jarocin

Jarociński

 1.  

Golina

Golina

Koniński ziemski

 1.  

Kaczory

Kaczory

Pilski

 1.  

Kiszkowo

Kiszkowo

Gnieźnieński

 1.  

Kowale Księże

Turek

Turecki

 1.  

Lubosz

Kwilcz

Międzychodzki

 1.  

Nowe Brzeźno

Budzyń

Chodzieski

 1.  

Piaski

Piaski

Gostyński

 1.  

Pietrzyków

Pyzdry

Wrzesiński

 1.  

Sieroszewice

Sieroszewice

Ostrowski

 1.  

Słocin

Grodzisk

Grodziski

 1.  

Stare Miasto

Stare Miasto

Koniński ziemski

 1.  

Tuliszków

Tuliszków

Turecki

 1.  

Ujście

Ujście

Pilski

 1.  

Uścikowo

Oborniki

Obornicki

 1.  

Witaszyce

Jarocin

Jarociński

 1.  

Wyrzysk

Wyrzysk

Pilski

Wartość samochodów 3.900.600,00 PLN

oraz 5 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z napędem 4x4 z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w projekcie pt. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap II” nr UDA-RPWP.03.06.03-30-09/09-00:

Lp.

OSP

Gmina

Powiat

1

Czermin

Czermin

Pleszewski

2

Grabów nad Prosną

Grabów nad Prosną

Ostrzeszowski

3

Margonin

Margonin

Chodzieski

4

Mikstat

Mikstat

Ostrzeszowski

5

Radawnica

Złotów

Złotowski

 Wartość pojazdów projekt: 3.679.997,50 PLN

Wartość przekazywanych samochodów 7.580.597,50

Zadania realizował Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka w partnerstwie z samorządami gmin Wielkopolski.

Uroczystości rozpoczęły się zgodnie z planem o godz. 13.30 na obornickim Rynku.

Przybyłych gości powitała Pani Burmistrz Obornik Anna Rydzewska.

Dowódcą uroczystości był druh Mieczysław Borucki komendant gminny Związku OSP RP w Obornikach, który złożył meldunek Wiceprezesowi Zarządu Głównego i jednocześnie Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Wielkopolskiego Stefanowi Mikołajczakowi. Następnie oddali oni honory sztandarom OSP. Prezes przywitał się ze strażakami

W przemówieniu druh Stefan Mikołajczak podziękował wszystkim darczyńcom, bez których ta uroczystość nie mogłaby mieć miejsca w sposób szczególny OSP, samorządom, WFOSiGW w Poznaniu, Wielkopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP.

Podsumowując program zakupów samochodów dla OSP realizowany w Wielkopolsce od 2001 r. podkreślił, że są to już 333 nowe pojazdy, które trafiły do OSP w tym w obecnej kadencji ponad 100. Stwierdził, że mimo niewątpliwych sukcesów na tym polu liczymy wzorem województwa mazowieckiego, które przeznacza rokrocznie 15 mln zł na OSP oraz warmińsko-mazurskiego na nawiązanie współpracy w tym obszarze również u nas z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Podkreślił, że w roku bieżącym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego tamtejsze samorządy otrzymały dofinasowanie do inwestycji na sprzęt i budowę i remonty remizy OSP w kwocie około 100 mln zł. Widzimy potrzebę podejmowania aktywności w tym zakresie również u nas.

Pobłogosławienia pojazdów dokonał ks. Konrad Kaczmarek Kapelan Strażaków Archidiecezji Poznańskiej ceremonii tej towarzyszyli ks. Kan. Józef Kamzol dziekan Dekanatu Obornickiego oraz ks. Antonii Janicki członek ZOW ZOSP RP.

W ślad za tym po błogosławieństwie prezes ZOW ZOSP RP Stefan Mikołajczak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Adam Langner oraz wójtowie i burmistrzowie gmin do których trafiły pojazdy przekazali naczelnikom OSP symboliczne kluczyki i wręczyli akty przekazania pojazdów.

Naczelnicy na rozkaz dowódcy uroczystości przekazali kluczyki kierowcom, którzy uruchomili na kilkanaście sekund pojazdy oraz sygnały świetlno-dźwiękowe.

Następnie wręczono specjalne uhonorowania - dyplom na pamiątkę uroczystego przekazania samochodów ratowniczo-gaśniczych zakupionych ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap II” otrzymał:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

- Zarząd Województwa Wielkopolskiego

- Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

- Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

Patery pamiątkowe w uznaniu za zaangażowanie na rzecz realizacji projektu otrzymały:

- Gmina Czermin i OSP Czermin,

- Miasto i Gmina Grabów nad Prosną i OSP Grabów nad Prosną,

- Miasto i Gmina Margonin i OSP Margonin,

- Miasto i Gmina Mikstat i OSP Mikstat,

- Gmina Złotów i OSP Radawnica.

W IMIENIU PARTNERÓW PROJEKTU zostały wręczone pamiątkowe patery dla:

- Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka

- Druha Stefana Mikołajczaka – Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka  

- Pana Przemysława Gonery – Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

W ciepłych słowach podziękowań zwrócili się do uczestników uroczystości:

- Eugeniusz Grzeszczak – wiceprezes ZOW ZOSP RP a jednocześnie Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

- Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego

- zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Adam Langner,

oraz w imieniu wszystkich OSP, który zostały przekazane pojazdy prezes OSP Uścikowo druh Marian Mitręga.

Na zakończenie uroczystości Obornicka Orkiestra Dęta odegrała Hymn Związku OSP RP „Rycerze Floriana”.

Po zakończeniu uroczystości odbył się pokaz sprawności sprzętu w postaci postawienia kurtyny wodnej, rozwinięcia szybkiego natarcia a także ustawienia zestawu do wyizolowywania terenu akcji i zestawu uszczelniającego do studzienek kanalizacyjnych.

Uroczystość prowadził druh Andrzej Jankowski – dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP.

Organizatorzy w sposób szczególny dziękują miejscowemu samorządowi z Panią burmistrz Obornik Anną Rydzewską oraz Druhnom i Druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej z Uścikowa.

Słowa uznania i podziękowania kierujemy w stronę Druhen i Druhów z OSP Powiatu Obornickiego zaangażowanych w przygotowania logistyczne imprezy. Dziękujemy komendantowi Zwiazku OSP RP a jednocześnie dowódcy uroczystości Mieczysławowi Boruckiemu oraz prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Obornikach druhowi Krzysztofowi Tomaszewskiemu.

Dziękujemy przedstawicielom środków masowego przekazu w tym:

- TVP3 Poznań, Gazecie Wyborczej, prasie lokalnej która przekazywała społeczeństwu naszego województwa informacje o uroczystości.
Uroczyste przekazanie nowych samochodów
ratowniczo-gaśniczych, Oborniki 13.11.2010 r.

ZAPRASZAMY


5 nowych średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych trafi dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Wielkopolski. To efekt współpracy 11 partnerów, którzy dzięki wspólnym działaniom ze środków Unii Europejskiej zakupili 5 uterenowionych samochodów ratowniczo-gaśniczych. Łączna wartość projektu to aż 3 800 000,00 PLN.

Samochody trafią do strażnic OSP w: Czerminie (pow. pleszewski), Grabowie nad Prosną (pow. ostrzeszowski), Mikstacie (pow. ostrzeszowski), Margoninie (pow. chodzieski), Radawnicy (pow. złotowski).

Zostały zakupione w ramach projektu: „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG–etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Zadanie jest realizowane na podstawie umowy nr UDA-RPWP.03.06.00-30-010/09-00 z dnia 20.04.2010 r. zawartej przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Instytucją Pośredniczącą Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.

Do OSP trafią również 22 nowe lekkie samochody ratownictwa-technicznego. To efekt współpracy 19 partnerów, którzy dzięki wspólnym działaniom w ramach zadania „Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych i sprzętu ratowniczego” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz środków samorządów gmin, Związku OSP RP i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego zakupili te pojazdy.

Łączna wartość inwestycji to aż 3 900 600,00 PLN.

Samochody trafią do strażnic w OSP: Czerlin pow. wągrowiecki, OSP Cielcza, OSP Golina i OSP Witaszyce – wszystkie trzy z pow. jarocińskiego, OSP Dobieżyn pow. poznański, OSP Dobra pow. turecki, OSP Golina pow. koniński ziemski, OSP Kaczory pow. pilski, OSP Kiszkowo pow. gnieźnieński, OSP Kowale Księże pow. turecki, OSP Lubosz pow. międzychodzki, OSP Nowe Brzeźno pow. chodzieski, OSP Piaski pow. gostyński, OSP Pietrzyków pow. wrzesiński, OSP Sieroszewice pow. ostrowski, OSP Słocin pow. grodziski, OSP Stare Miasto pow. koniński ziemski, OSP Tuliszków pow. turecki, OSP Ujście pow. pilski, OSP Uścikowo pow. obornicki, OSP Wyrzysk pow. pilski, OSP Duszniki pow. szamotulski.

Uroczyste przekazanie samochodów odbędzie się w Rynku w Obornikach 13 listopada br. początek o godz. 13.30.

Informacje prasowe do pobrania poniżej:

- 5 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych (skrót)

- 5 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych

- 22 lekkie samochody ratownictwa technicznego


Podziel się
DATA PUBLIKACJI: 2010-11-16 + Pozostałe aktualności
Galeria
phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka