Archiwum - lista aktualności na rok 2010 : Dofinansowanie zasady na 2011 rok, sprzęt, remonty, umundurowanie, samochody

Dofinansowanie zasady na 2011 rok, sprzęt, remonty, umundurowanie, samochody

Druhowie Prezesi

Zarządów Oddziałów Powiatowych

Związku OSP RP woj. wielkopolskiego

- wszyscy -


Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin składania wniosków o dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania z dotacją z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz z firm ubezpieczeniowych.

Przypominamy, że do realizacji przyjmowane będą komplety wniosków z całego powiatu. Wnioski przesyłane indywidualnie przez poszczególne OSP będą odsyłane do prezesów oddziałów powiatowych.

Wnioski muszą spełniać wszystkie wymogi formalne (numery: ID, NIP, REGON, numer konta bankowego, numer telefonu kontaktowego, opinie zarządów gminnego i powiatowego).

Zarząd Powiatowy popiera wniosek na podstawie przyjętej Uchwały dotyczącej podziału dotacji dla poszczególnych OSP. We wniosku w rubryce „Opinia zarządu powiatowego” należy wpisać numer podjętej uchwały. Kopię Uchwały należy dołączyć do wniosków przekazywanych do Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego.

Wnioski o dofinansowanie budowy czy remontu strażnicy oraz zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych obowiązują takie same jak w przypadku dofinansowania zakupu sprzętu i umundurowania lecz bez załączników. Muszą również spełniać w/w wymogi.

Wnioski można pobrać z naszej strony www.zosprp.poznan.pl zakładka PLIKI / WNIOSKI FINANSOWE.

NIEPRZEKRACZALNY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW – 15 GRUDNIA 2010 r.

INFORMACJA dot. druków na KAMPANIĘ SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZĄ

W tym roku nie będą rozsyłane druki na kampanię sprawozdawczo-wyborczą w OSP.

Druki będzie można pobrać ze strony Zarządu Głównego Związku OSP RP www.zosprp.pl (baner Kampania Sprawozdawczo-Wyborcza w OSP). Odnośniki do tej informacji znajdują się również na naszej stronie www.zosprp.poznan.pl

Oddziały gminne i powiatowe Związku OSP RP otrzymają w formie książeczek formatu A5 komplet druków na kampanię sprawozdawczo-wyborczą wraz ze stosownymi uchwałami w tej sprawie w terminie najpóźniej do końca grudnia 2010 r.

Wniosek o dofinansowanie HA 09 (sprzęt, remonty, umundurowanie)

Wniosek o dofinansowanie samochód HA 10

Załącznik do Wniosku o dofinansowanie umundurowania i sprzętu ze środków MSWiA na 2011

Ogólne zasady dopłat do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP

Załącznik do Wniosku o dofinansowanie sprzętu ze środków firm ubezpieczeniowych na 2011


Podziel się
DATA PUBLIKACJI: 2010-11-16 + Pozostałe aktualności
phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka