Archiwum - lista aktualności na rok 2011 : Informacja - refundacja kosztów ekwiwalentu pieniężnego wypłaconego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym związanym z powodzią

Informacja - refundacja kosztów ekwiwalentu pieniężnego wypłaconego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym związanym z powodzią


Zgodnie z treścią art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. (Dz. U. Nr 123 poz. 835 z póź. zm.) gmina otrzymuje z budżetu państwa dotację w wysokości równej sumie wypłaconych członkom ochotniczej straży pożarnej ekwiwalentów, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353), za uczestnictwo w działaniu ratowniczym związanym z powodzią. Jest to dotacja równoważna kosztom wypłaconych ekwiwalentów niezależnie od tego, czy udział w działaniach ratowniczych miał miejsce na terenie gminy, w której OSP ma swoją siedzibę, czy też poza tym terenem.

Rozwiązanie powyższe ma zastosowanie w sprawach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r., w tym także w sprawach związanych z usuwaniem skutków osunięć ziemi wywołanych opadami atmosferycznymi, które miały miejsce w 2010 r. (art. 1 ustawy).

informację przygotował
adw. Krzysztof M. Miazga

źródło:

http://www.zosprp.pl/?q=content/informacja-refundacja-kosztow-ekwiwalentu-pienieznego-wyplaconego-za-uczestnictwo-w-dzialani


Podziel się
DATA PUBLIKACJI: 2010-11-06 + Pozostałe aktualności
phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka