Archiwum - lista aktualności na rok 2011 : Oferta dla Internetowych centrów Edukacyjno Oświatowych, Centrów Kształcenia na Odległość i nie tylko, termin przesyłania zgłoszeń do końca stycznia 2011 r.

Oferta dla Internetowych centrów Edukacyjno Oświatowych, Centrów Kształcenia na Odległość i nie tylko, termin przesyłania zgłoszeń do końca stycznia 2011 r.Ogólnopolski system wsparcia sektora produkcji sadowniczej i ogrodniczej oraz branży handlu i dystrybucji warzyw i owoców

posługiwanie się platformą

System Wspierania Doboru Opakowań (SWDO)
„Opakowanie jako czynnik gospodarczego rozwoju regionu i poprawy ochrony zasobów naturalnych” realizowanego przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań w Warszawie.


TERMIN PRZESYŁANIA ZGŁOSZEŃ DO KOŃCA STYCZNIA 2011


Informujemy, że nadal:

- Centra Kształcenia znajdujące się na terenach wiejskich i prowadzone 
przez OSP, gminne ośrodki kultury, szkoły i placówki oświatowe;
- państwowe jednostki administracyjne lub samorządowe szczebla 
regionalnego, powiatowego lub gminnego;

- organizacje pozarządowe;

- organizacje non-profit;

- organizacje branżowe zrzeszające plantatorów świeżych 
owoców i warzyw, producentów opakowań, usługodawców LTS;

- podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego;

Dysponujące bazą do szkolenia (obiekt, komputery, dostęp do Internetu – szczegóły w załączniku) mogą przesyłać zgłoszenia do projektu: „Opakowanie jako czynnik gospodarczego rozwoju regionu i poprawy ochrony zasobów naturalnych” realizowanego przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań w Warszawie.

Jest to projekt szkoleniowy.

Dotyczy gospodarstw sadowniczych i ogrodniczych oraz branży handlu i dystrybucji warzyw i owoców.

Kandydaci na Instruktorów zostaną przeszkoleni z zakresu praktycznego posługiwania się platformą SWDO (System Wspierania Doboru Opakowań).

Szkolenie będzie się odbywało w Warszawie i trwało ok. 4-6 godzin.

Instruktorzy, którzy ukończą szkolenie, będą uprawnieni do szkolenia Beneficjentów – plantatorów, sadowników, ogrodników, pracowników zatrudnionych w handlu i dystrybucji warzyw i owoców, pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Udział w szkoleniu dla instruktorów jest bezpłatny. Przewiduje się zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.

Przeszkoleni zostaną wszyscy zgłoszeni chętni kandydaci na Instruktorów.

Po przeszkoleniu Instruktorzy organizują szkolenie np. w CK ICEO lub innym obiekcie odpowiednio wyposażonym z dostępem do Internetu. Zapraszają docelowych użytkowników platformy SWDO - plantatorów, pracowników gmin/powiatów, pracowników z firm z branży LTS (logistyka, transport, spedycja), producentów opakowań.

Dysponent obiektu (np. OSP dysponująca CK lub ICEO) otrzyma wynagrodzenie za każdego przeszkolonego użytkownika. Sposób rozdysponowania tych środków pozostaje w gestii Dysponenta (np. wynagrodzenie dla Instruktora, przeznaczenie środków na funkcjonowanie CK i in.).

Pracownicy Instytutów (COBRO + ORGMASZ) oferują pomoc zarówno w zakresie wykorzystania platformy, jak i kwestiach merytorycznych związanych z zagadnieniem doboru opakowań, jak i organizacji dystrybucji.

Instruktorzy przeszkoleni w COBRO dostaną zaświadczenia. Przewidujemy również kolejne szkolenia dla Instruktorów - zarówno w Warszawie, jak i w systemie distance learning z wykorzystaniem sprzętu do telekonferencji.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Magdaleną Tryniszewską tel. 22 842 20 11 w. 49, 35 fax. 0-22 842 23 03; e-mail: tryniszewska@cobro.org.pl

Formularz zgłoszeniowy obiektu oraz kandydata na instruktora (można się zgłaszać do końca stycznia br.)


Informacja dla kandydatów na Instruktorów, którymi mogą być np. Opiekunowie ICEO/CK
Podziel się
DATA PUBLIKACJI: 2011-02-02 + Pozostałe aktualności
phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka