Archiwum - lista aktualności na rok 2011 : OSP Lipka - pow. złotowski korzysta ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Naszyjnik Północy"

OSP Lipka - pow. złotowski korzysta ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Naszyjnik Północy"

 

Dzięki zaangażowaniu i staraniom strażaków z lipkowskiej OSP oraz przy pomocy pracowników UG Lipka udało się w IV kwartale minionego roku zrealizować kolejne zadanie remontowe w strażackiej remizie.

GALERIA

Tym razem skorzystano ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku w ramach Lokalnej Grupy Działania Naszyjnik Północy.

Pozytywnie rozpatrzony wniosek obejmował swoim zakresem przeprowadzenie kompleksowego remontu strażackiej świetlicy włącznie z wymianą wyposażenia oraz montażem klimatyzacji. Łączny kosztorys obejmował zadanie finansowe na kwotę 36 000 zł.

Planowane dofinansowanie w ramach przedmiotowego wniosku obejmowało kwotę 20 000 zł. Po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych przez OSP, stosowny wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku – we wrześniu 2010r. podpisano stosowną umowę na realizacje zadania. Zarząd OSP ogłosił przetarg na realizację przedsięwzięcia. Wyłoniono wykonawcę, który w terminie do 10 grudnia 2010r. wykonał pełen zakres prac remontowo-modernizacyjnych włącznie z dostarczeniem wyposażenia świetlicy.

Rozliczając zadanie pod względem finansowym należy podkreślić wsparcie ze strony samorządu gminnego, który udzielił OSP dotacji w wysokości 8 000 zł oraz zaangażowanie własnych środków w kwocie również 8 000 zł.

Dzięki tym w/w działaniom poprawił się w istotny sposób standard odbywających się w świetlicy uroczystości, spotkań, imprez okolicznościowych i strażackich szkoleń.

Zarząd OSP wyraża serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy aktywnie wspierali nas w realizacji zadania a w szczególności władzom samorządowym Gminy Lipka, przedsiębiorcom z terenu Gminy Lipka, mieszkańcom sołectw Lipka, Smolnica, Potulice, Nowe Potulice oraz Bługowo, którzy aktywnie wsparli działania OSP na rzecz pozyskania niezbędnych środków finansowych.

Opr. K. Olczak, fot. arch. OSP Lipka


Podziel się
DATA PUBLIKACJI: 2011-01-26 + Pozostałe aktualności
phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka