Archiwum - lista aktualności na rok 2011 : III Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gnieźnie, 19.06.2011 r.

III Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gnieźnie, 19.06.2011 r.


Dnia 19 czerwca 2011 r o godz. 10.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie odbył się III Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

GALERIA

W Zjeździe udział wzięło 52 delegatów z wszystkich jednostek ochotniczych straży pożarnych  naszego powiatu wybranych na zjazdach gminnych oraz zaproszeni goście wśród których byli: Wiceprezes Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP gen. Ryszard Kamiński, Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. Marek Wegner, Przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Zdzisław Kujawa  oraz wójtowie i burmistrzowie nie będący delegatami. Obrady otworzył ustępujący Prezes Oddziału Powiatowego druh Jacek Kowalski, który po powitaniu delegatów i gości oraz uczczeniu minutą ciszy pamięci zmarłych w tej kadencji działaczy OSP, przekazał dalsze prowadzenie zjazdu druhowi Tadeuszowi Tomaszewskiemu.
W dalszej części podziękowano za dotychczasową pracę i wyróżniono  następujących druhów:

Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza: druha Marka Gotowałę i druha Tadeusza Tomaszewskiego.

Odznaką Honorową „Semper Vigilant”: druhnę Jolantę Barańską

Medalem 1000-lecia Zjazdu Gnieźnieńskiego: druhnę Jadwigę Wieruszewską, druha Wojciecha Jaworskiego, druha Ryszarda Kryślaka, druha Zbigniewa Misiora, druha Zbigniewa Sypniewskiego.

Pamiątkowym grawertonem: druha Edwarda Budzyńskiego.

Po dekoracji druh Waldemar Janusz zaprezentował sprawozdanie
z działalności Zarządu Oddziału Powiatowego Związku w minionej kadencji.

Po sprawozdaniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej druha Pawła Jesiołowskiego rozpoczęła się dyskusja. Następnie delegacji jednogłośnie przegłosowali wniosek komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi. Z pośród przedstawicieli do Zarządu Powiatowego wytypowanych na zjazdach gminnych ukonstytuowała się prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w następującym składzie: prezes - Jacek Kowalski, wiceprezes - Marek Gotowała, wiceprezes - Jan Kulpiński, sekretarz - Waldemar Janusz, skarbnik - Marian Guziałek.

Na przedstawiciela do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP  wybrano druha Waldemara Janusza.

Następnie Zjazd wybrał Komisję Rewizyjną W następującym składzie: przewodniczący Paweł Jesiołowski, wiceprzewodniczący Bartosz Kubalewski, sekretarz – Edmund Krawczyk, członek – Tomasz Schillak, członek – Henryk Bielerzewski.

Zjazd przyjął przedstawione przez Komisję Uchwał i Wniosków uchwały zjazdowe nakreślające kierunki działań na następną kadencję.

Zamykając obrady wybrany ponownie prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gnieźnie, druh Jacek Kowalski podziękował za zaufanie, którym go obdarzono i obiecał ,ze uczyni wszystko aby ochotnicze straże pożarne w naszym powiecie były jeszcze skuteczniejsze w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi.

Opr. i fot. W. Janusz,


Podziel się
DATA PUBLIKACJI: 2011-06-21 + Pozostałe aktualności
phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka