Archiwum - lista aktualności na rok 2011 : Regionalne uroczystości 90-lecia powstania Związku OSP RP, Pleszew 29.05.2011 r.

Regionalne uroczystości 90-lecia powstania Związku OSP RP, Pleszew 29.05.2011 r.


29 maja - w Pleszewie odbyły się regionalne uroczystości 90-lecia powstania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej połączone z wręczeniem sztandaru dla Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pleszewie.

GALERIA

O godzinie 14:30 przed kościołem pw. Matki Boskiej Częstochowskiej zebrały się Poczty Sztandarowe, delegacje strażaków oraz zaproszonych gości. Na uroczystość przybyli strażacy z 46 Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu pleszewskiego wraz z pocztami sztandarowymi oraz delegacje z powiatów: jarocińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, kaliskiego, kępińskiego i ostrzeszowskiego.

Mszę św. w intencji strażaków odprawił kapelan strażaków powiatu pleszewskiego ks. kan. Tadeusz Pietrzak w koncelebrze z kapelanem strażaków Gminy Czermin ks. kan. Marianem Ostachem. Na terenie Starostwa Powiatowego w Pleszewie odbył się uroczysty apel. Oficjalnego otwarcia obchodów dokonał prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Pleszewie druh Zbigniew Serbiak.

Na początku dowódca uroczystości druh Marcin Woźniak złożył meldunek druhowi Stefanowi Mikołajczakowi - prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego imienia gen. Stanisława Taczaka i jednocześnie wiceprezesowi Zarządu Głównego Związku OSP RP.

Przy dźwiękach hymnu państwowego podniesiono na maszt flagę państwową. Poczet flagowy stanowili: dowódca druh Paweł Kwaśniewski, chorąży druh Tomasz Miaskowski i asystujący druh Piotr Bury.

Następnie druh Jan Woldański - wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Pleszewie i jednocześnie przewodniczący Komisji Historycznej tutejszego oddziału odczytał zarys historii powstania Związku OSP RP oraz działalności Oddziału Powiatowego Związku OSP RP na ziemi pleszewskiej.

Akt ufundowania sztandaru w imieniu Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu pleszewskiego odczytał brygadier Mieczysław Kikowski - prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Pleszewie i jednocześnie zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.

Gwoździe do drzewca sztandaru zgodnie z ceremoniałem strażackim przybili fundatorzy i honorowi goście w osobach: honorowego prezesa Oddziału Powiatowego ZOSP w Pleszewie druha Tadeusza Gajewskiego, Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Woj. Wielkopolskiego, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Starosty Pleszewskiego, przewodniczącego Rady Powiatu Pleszewskiego, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie, Gmina Chocz, Gmina Czermin, Gmina Dobrzyca, Gmina Gołuchów, Gmina Gizałki, Miasto i Gmina Pleszew, Bank Spółdzielczy w Pleszewie, Bank Spółdzielczy w Dobrzycy, Kapelan Powiatowy Straży Pożarnych Powiatu Pleszewskiego, Komenda Powiatowa Policji w Pleszewie, Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie.

Ksiądz kan. Tadeusz Pietrzak oraz ksiądz kan. Marian Ostach pobłogosławili sztandar.

Akt nadania sztandaru odczytał druh Andrzej Jankowski Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Woj. Wielkopolskiego.

W imieniu fundatorów Sztandar przekazał Prezesowi ZOW ZOSP RP druhowi Stefanowi Mikołajczakowi druh Michał Karalus - wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Pleszewie i jednocześnie Starosta Pleszewski. Z rąk prezesa ZOW sztandar powędrował na ręce prezesa Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pleszewie a następnie trafił na ręce Pocztu Sztandarowego, który dokonał jego uroczystej prezentacji. Poczet stanowili: dowódca – druh Dariusz Kostanowicz, chorąży - druh Artur Siwy i asystujący – druh Sylwester Chwałkowski.

Podczas uroczystości wręczono medale i odznaczenia:

Kapituła Medalu Honorowego im. Józefa Tuliszkowskiego nadała „Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego mł. bryg. w stanie spoczynku Stanisławowi Balińskiemu.

Prezydium ZG ZOSP RP nadało Medal Honorowy imienia Bolesława Chomicza następującym druhom: Walterowi Kindlerowi, Jerzemu Dębskiemu, Walerianowi Pawlakowi.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego przyznało medale:

- złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – druhowi Leszkowi Kołaskiemu,

- srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – druhowi Michałowi Pohlowi,

- brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – ks. kan. Tadeuszowi Pietrzakowi.

Honorowy Medalem „SEMPER VIGILANT” uhonorowano druhów: Andrzeja Grzyba, Leszka Aleksandrzaka, Stanisława Jędrzejaka.

Uroczystość uświetniała oraz zaprezentowała pokaz musztry paradnej Strażacka Orkiestra Dęta z Ochotniczej Straży Pożarnej w Książu Wielkopolskim pod batutą druha Romana Ptaka.

Po uroczystości zaproszeni goście i delegacje strażaków udały się do ogrodów Starostwa Powiatowego w Pleszewie na grochówkę oraz występ Zespołu Sceniczno - Wokalnego „Ognista Drużyna” z Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie.

W uroczystości brali udział:

- posłowie na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej: Józef Racki o Leszek Aleksandrzak,

- wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Wielkopolskiego Stefan Mikołajczak,

- zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Adam Langner,

- dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego Andrzej Jankowski,

- starosta Powiatu Pleszewskiego Michał Kalarus,

- przewodniczący Rady Powiatu Pleszewskiego Mirosław Kuberka wraz z wiceprzewodniczącymi Rady i radnymi Rady Powiatu Pleszewskiego,

- komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie bryg. Jacek Jarus,

- kapelan powiatowy straży pożarnych powiatu pleszewskiego ks. kanonik Tadeusz Pietrzak oraz kapelan OSP Gminy Czermin ks. kanonik Marian Ostach,

- reprezentujący komendanta powiatowego Policji w Pleszewie zastępca naczelnika mł. inspektor Artur Wieczorek.

Delegacje Gmin Powiatu Pleszewskiego z przewodniczącymi Rad i radnymi stanowili:

- wójt Gminy Chocz Marian Wielgosik,

- wójt Gminy Czermin Sławomir Spychaj,

- wójt Gminy Dobrzyca Jarosław Pietrzak,

- wójt Gminy Gizałek Robert Łoza,

- zastępca wójta Gminy Gołuchów Krystyna Kubiak,

- reprezentujący Burmistrza Pleszewa – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Grobys,

- dyrektor do spraw Medycznych Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie Ryszard Bosacki,

- prezes Banku Spółdzielczego w Pleszewie Maria Górczyńska,

- wiceprezes Banku Spółdzielczego w Dobrzycy Małgorzata Frąszczak,

- prezes Zarządu Rejonowego Ligi Obrony Kraju w Pleszewie Jacek Przepierski wraz Kierownikiem LOK Zygmuntem Urbaniakiem

Delegacje OSP z południowej wielkopolski z Pocztami Sztandarami na czele z prezesami Oddziałów Powiatowych Związku OSP RP z powiatów: jarocińskiego - Eugeniuszem Wojtczakiem, krotoszyńskiego - Edwardem Kozupą, ostrowskiego - Henrykiem Kwiatkowskim, kępińskiego – Eugeniuszem Grzesiakiem, ostrzeszowskiego – Januszem Bebłotem, kaliskiego – wiceprezesem Zenonem Antczakiem.

Tekst Natalia Serbiak

Fotografia: Archiwum Oddziału Związku OSP RP w Pleszewie.


Podziel się
DATA PUBLIKACJI: 2011-06-27 + Pozostałe aktualności
phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka