Archiwum - lista aktualności na rok 2011 : III Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Słupcy, 26.09.2011 r.

III Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Słupcy, 26.09.2011 r.

 
26.09.2011 r. w świetlicy Komendy Powiatowej PSP odbył się III Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Słupcy.

GALERIA
 
Prezes ustępującego Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Słupcy powitał znamienitych gości w osobach:
- wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego druha Ryszarda Kamińskiego,
- zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu starszego brygadiera Lecha Janiaka,
- wójtów i burmistrzów, kierowników instytucji i organizacji współpracujących ze Związkiem OSP RP,
- delegatów, zaproszonych gości oraz media lokalne.


 
Na początku zjazdu 7 druhów ustępującego składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej, którzy nie kandydowali w dalszych wyborach tj. Zenon Musielak V-ce Prezes, Bogdan Kowalski - Członek Prezydium, Tadeusz Tucholski - Członek Zarządu, Jerzy Kasznia - Członek Zarządu, Grzegorz Pogorzelski       - Członek Zarządu, Piotr Rogowicz - Członek Zarządu, Kazimierz Kruszyński - Członek Komisji Rewizyjnej otrzymali listy honorowe za społeczną pracę, które wręczyli: Prezes Eugeniusz Grzeszczak, Starosta Słupecki Mariusza Roga i bryg. Sławomir Kaczorkiewicz.
 
Dodatkowo w dowód uznania i podziękowania za rozbudowę Komendy i wspieranie systemu bezpieczeństwa naszego powiatu stosowny grawerton wręczono nadbrygadierowi w stanie spoczynku Ryszardowi Kamińskiemu – Wielkopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP a zarazem Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.
 
W dalszej części złożono stosowne sprawozdania. Prezes Eugeniusz Grzeszczak w swoim wystąpieniu stwierdził:
Dzisiejszy III Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Słupcy kończy Kampanię sprawozdawczo – wyborczą w ogniwach Związku OSP RP w Powiecie Słupeckim w latach 2006 – 2011.
 
Zjazd ten został poprzedzony walnymi zebraniami sprawozdawczo-wyborczymi w Ochotniczych Strażach Pożarnych oraz Zjazdami Gminnymi, na których dokonano wszechstronnej oceny działalności Zarządów OSP, Zarządów Oddziałów Gminnych Związku OSP RP, dokonano wyboru delegatów na dzisiejszy Zjazd i przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego.
 
Z danych statystycznych zebranych z informacji zbiorczych wiemy, że na terenie powiatu działa 66 jednostek OSP, w tym 44 typu „S”. Skupiamy 3358 członków OSP w tym członków czynnych - mężczyzn w wieku od 18 do 65 lat - 2262, mężczyzn powyżej 65 lat – 228, kobiet - 259, członków wspierających 395, członków honorowych 214 oraz 608 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w tym 206 dziewcząt. Siedem OSP włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Jednym z głównych zadań, jakie postawiliśmy sobie za cel, to integracja środowiska pożarniczego.
Temu służą organizowane coroczne powiatowe obchody „Dnia Strażaka” połączone z przeglądem strażackich orkiestr dętych oraz okolicznościowym spotkaniem towarzyskim. Bardzo często w ramach tego święta obchodzimy podniosłe jubileusze, jak miało to miejsce choćby w Słupcy, w Piotrowicach, Kowalewie Opactwie czy w Ostrowitem.
Z integracją niezbicie w naszym Powiecie kojarzy się współpraca nas druhów ochotników ze strażakami zawodowymi oraz ogniw Związku z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej”.
Następnie zabrali głos znamienici goście;
- nadbryg. w st. spocz. Ryszard Kamiński przypomniał jak rodził się pomysł rozbudowy komendy oraz podziękował druhom, za ich zaangażowanie i służbę dla drugiego człowieka.
- st. bryg. Lech Janiak- Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP podkreślił ,że współpraca strażaków zawodowych i ochotników w powiecie słupeckim wygląda modelowo. Nawiązał, również do sukcesów sportowych na arenie krajowej jak i międzynarodowej, które rozsławiają małą ojczyznę Powiatu.
- Starosta Słupecki Mariusz Roga zaznaczył, że bezpieczeństwo mieszkańców zależy m.in. od posiadanego sprzętu ratowniczego. Podkreślił, że władze samorządowe powinny dążyć do jego zakupu celem poprawy skuteczności działań.
 
Po tych miłych chwilach zatwierdzono skład nowego zarządu, który przedstawia się następująco:
1. Prezes - Eugeniusz Grzeszczak
2. Wiceprezes - Bogdan Matczak
3. Wiceprezes - Sławomir Kaczorkiewicz
4. Sekretarz - Jerzy Orchowski
5. Skarbnik - Krzysztof Kosmowski
6. Członek prezydium          - Ks. Marek Barlak
7. Członek prezydium - Szczepan Babacz
8. Członek prezydium          - Zdzisław Hudański
9. Członek prezydium - Ireneusz Majewski
10. Członek prezydium - Mariusz Roga
11. Członek prezydium - Piotr Sucharski
12. Członek prezydium - Jerzy Szczepaniak
13. Członek zarządu - Andrzej Chaliński
14. Członek zarządu - Marcin Czarciński
15. Członek zarządu - Krzysztof Jankowski
16. Członek zarządu - Kazimierz Kazimierczak
17. Członek zarządu - Roman Kulterman
18. Członek zarządu - Stanisław Młodożeniec
19. Członek zarządu - Włodzimierz Musielak
20. Członek zarządu - Michał Nawrocki
21. Członek zarządu - Stanisław Ostrowski
 
Komisja Rewizyjna Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Słupcy ukonstytuowała się następująco:
1. Przewodniczący - Karol Kujawa
2. Wiceprzewodniczący - Rafał Kaczmarek
3. Sekretarz - Gabriel Kubiak
4. Członek - Zdzisław Baśkiewicz.
 
Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Słupcy zgodnie z uchwałą Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu wybrał na przedstawiciela do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego dh Eugeniusza Grzeszczaka a na delegatów Mariusza Roga, Eugeniusza Grzeszczaka oraz Sławomira Kaczorkiewicza.
 
Tekst: Zdjęcia: st. kpt. D. Różański, dh J. Orchowski.

Podziel się
DATA PUBLIKACJI: 2011-09-28 + Pozostałe aktualności
phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka