Archiwum - lista aktualności na rok 2011 : Wybory władz powiatowych Związku OSP RP w Wągrowcu, 15.10.2011 r.

Wybory władz powiatowych Związku OSP RP w Wągrowcu, 15.10.2011 r.
 
Odśpiewaniem hymnu państwowego i minutą ciszy rozpoczęto Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wągrowcu, który 15 października odbywał się w remizie OSP w Skoki.


 
Tegoroczne wybory zbiegły się z 90 - rocznicą powstania Związku OSP RP. Gości powitał Andrzej Kuraszkiewicz – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, byli wśród nich:
- Stefan Mikołajczak – wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP, prezes ZOW ZOSP RP Woj. Wielkopolskiego,
- Jerzy Kado – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
- Michał Piechocki – starosta wągrowiecki,
mł. bryg. Zbigniew Dziwulski – zastępca komendanta powiatowego PSP w Wągrowcu,
- burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu wągrowieckiego,
- prezesi zarządów gminnych ZOSP RP,
- przedstawiciele do zarządu powiatowego,
- delegaci.
 
Uchwałą Zarządu Głównego Związku OSP RP kapelan wągrowieckich strażaków ks. kan. Andrzej Rygielski został wyróżniony najwyższym odznaczeniem Złoty Znakiem Związku OSP RP.Medalem im. Bolesława Chomicza uhonorowano Michała Mazurka z Damasławka, Kazimierza Wiertla z Sarbii, Andrzeja Banaszyńskiego z Mieściska i Krzysztofa Łukaszewskiego z Gołańczy

 

Złote medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: Jerzy Mianowski z Wągrowca, Przemysław Majchrzak z Rygielska. Srebrne medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: Michał Piechocki z Wągrowca, Stanisław Wilczyński z Wągrowca, Andrzeja Bąk z Wapna. Brązowe medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: Tadeusz Synoradzki z Mieściska, Tadeusz Kłos ze Skoków, Mieczysław Durski z Gołańczy, Andrzej Szewczykowski z Damasławka.
 
OSP w Mieścisku została odznaczona odznaką „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”.
 
Druhowie Zenon Urbański z Grylewa i Marian Bodus z Mieściska uhonorowani zostali odznakami Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP „Semper Vigilant”.


 
W sprawozdaniu za minioną kadencję prezes Andrzej Kuraszkiewicz zreferował osiągnięcia ustępującego Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP. 8 OSP włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, a 34 funkcjonuje, jako typu „S”. OSP na terenie powiatu zrzeszają 1.300 strażaków – ochotników oraz 193 członków młodzieżowych drużyn pożarniczych.
 
Strażacy OSP biorą czynny udział w akcjach ratowniczych i zdarzeniach, zawodach sportowo-pożarniczych, seminariach dotyczących ochrony przeciwpożarowej w Gnieźnie, corocznych młodzieżowych obozach szkoleniowych w Rościnnie, a także przy zabezpieczaniu imprez kulturalno- sportowych. Rozwija się współpraca międzynarodowa ze strażakami z Niemiec i Holandii. Co roku organizowane są uroczyste obchody z okazji Dnia Strażaka, jak również „Drzwi Otwarte”, podczas których strażacy prezentują swój sprzęt i umiejętności. Na szczeblu gminnym i powiatowym przyznawane są tytuły Strażaka Roku, Działacza Roku i OSP Roku.  Ważnym akcentem są obchody jubileuszowe, które w minionej kadencji obchodziły: 140 – lecie OSP w Wągrowcu, 130 w Gołaszewie i Mieścisku, a 100 rocznicę świętowano w Skokach i Morakowie. Członkowie MDP biorą udział w eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Młodzież z Wągrowca i Mieściska kilkakrotnie plasowała się wśród laureatów eliminacji wojewódzkich.
 
Strażacy - ochotnicy czynnie włączają się w niesienie pomocy poprzez udział akcjach honorowego krwiodawstwa.Druhowie z OSP w Wągrowcu, Kaliszanach, Gołańczy, Brzeźnie Starym i Gołaszewie zostali wyróżnieni przez oddział wągrowiecki Polskiego Czerwonego Krzyża za wysokie lokaty w powiatowym konkursie krwiodawstwa. Przy pomocy Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w kilku miejscowościach powstały Centra Kształcenia Internetowego.
 
Ochotnicze Straże Pożarne w Łeknie, Skokach, Rąbczynie, Mieścisku, Gołańczy i Smogulcu zostały wyposażone w nowe wozy ratowniczo – gaśnicze, a wiele OSP wzbogaciło się w nowy sprzęt ratowniczy.
 
Prowadzone były szkolenia na pilarzy, prawa jazdy kategorii „C” oraz z zakresu kwalifikowanej pomocy medycznej. Tradycją już jest udział strażaków – ochotników w uroczystościach religijnych z okazji majowych obchodów patrona św. Floriana. Szczególnym osiągnięciem strażaków z powiatu wągrowieckiego było współorganizowanie na stadionie sportowym Wojewódzkich Zawodów Sportowo – Pożarniczych OSP w 2010 roku, w których wzięło udział około 800 zawodniczek i zawodników.
 
W dalszej części zebrania przystąpiono do wyłonienia 22 - osobowego składu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, którego prezydium tworzą: Andrzej Kuraszkiewicz - prezes; wiceprezesi: Marian Bodus, Grzegorz Manikowski, Dariusz Lipczyński, Kazimierz Koliński - sekretarz, Michał Mazurek - skarbnik oraz dwóch członków: Stefan Mikołajczak i Jacek Michalak.
 
Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego przewodzi Paweł Golczyński, Artur Szymański objął funkcję wiceprzewodniczącego, Mariusz Czerwiński został sekretarzem oraz trzech członków komisji.
 
Ponadto przedstawicielem do Wielkopolskiego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego został Stefan Mikołajczak, a delegatami: Andrzej Kuraszkiewicz i Grzegorz Manikowski.
 
Słowa uznania za społeczną służbę złożyli druhom - ochotnikom w imieniu komendanta powiatowego PSP mł. bryg. Zbigniew Dziwulski oraz starosta wągrowiecki Michał Piechocki. Natomiast Stefan Mikołajczak - wiceprezes ZG ZOSP zachęcał m.in. do zakupu sprzętu w punktach prowadzonych przez Związek OSP RP.
 
Obrady zakończono odśpiewaniem Hymnu Związku OSP RP „Rycerze Floriana”.

Opr. Jan Maćkowiak, z Wągrowca


Podziel się
DATA PUBLIKACJI: 2011-10-17 + Pozostałe aktualności
phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka