Archiwum - lista aktualności na rok 2012 : Program Rozwoju OSP 2012-2020 - informacja o realizacji w roku 2012

Program Rozwoju OSP 2012-2020 - informacja o realizacji w roku 2012
Poznań, dnia 16 lipca 2012 r.  
Panie i Panowie
Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie
woj. Wielkopolskiego
- wszyscy -  

Szanowni Państwo.  

Uprzejmie informuję, że Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej im. gen. Stanisława Taczaka we współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego ma możliwość zrealizowania w roku 2012 projektu podnoszącego poziom bezpieczeństwa mieszkańców Wielkopolski oraz członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych poprzez doposażenie wybranych OSP w samochody, sprzęt i przedmioty ochrony osobistej strażaków.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą do Pań i Panów Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów o dokonanie w oparciu o zapisy „Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020” przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XVI/267/11 z 28.11.2011 r. (*), aktualnej analizy najpilniejszych potrzeb OSP w ww. zakresie, które mogłyby otrzymać dofinansowanie do zakupu przy partycypacji samorządu gminnego wg. poniżej przedstawionej propozycji:
  1. Lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratowniczo-rozpoznawczych.
  2. Narzędzi hydraulicznych.
  3. Pomp do wody zanieczyszczonej.
  4. Uzbrojenia osobistego w tym: ubrań specjalnych, butów specjalnych, hełmów, rękawic specjalnych, kominiarek niepalnych, ubrań koszarowych, masek i aparatów ochrony dróg oddechowych.

Zakupy będą prowadzone na korzystnych dla samorządu zasadach. Po raz pierwszy o ile pozwolą na to środki finansowe podejmiemy próbę zróżnicowania wysokości dotacji do samochodów i innego sprzętu w zależności od dochodów gmin liczonych na jednego mieszkańca.

Średni udział samorządu gminy wyniesie średnio jedynie 25 procent wartości samochodów i sprzętu oraz 20 procent wartości uzbrojenia osobistego strażaka, który na podstawie odrębnej umowy zawartej między OW ZOSP RP a Gminą zostanie przekazany na rzecz Oddziału jako udział Gminy w realizacji Wojewódzkiego Programu Rozwoju OSP.  

Prosimy o przekazanie informacji w formie pisemnej listy potrzeb w załączniku wg wzoru do pobrania poniżej w terminie do 05.08.2012 r. na adres Oddział Wojewódzki Związku OSP RP województwa Wielkopolskiego, ul. Norwida 14, 60-867 Poznań oraz obowiązkowo również w formie elektronicznej na adres e-mail: poznan@zosprp.pl.  

Informacja ta musi posiadać opinię komendanta powiatowego PSP oraz prezesa oddziału powiatowego Związku OSP RP.

Uprzejmie informuję, że ponadto dalsze szczegóły i zasady bieżącej współpracy Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP z samorządami gmin i powiatów zostaną przedstawione na najbliższej naradzie wójtów i burmistrzów organizowanej przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych.

Prezes ZOW ZOSP RP
/ - / Stefan Mikołajczak  


Podziel się
DATA PUBLIKACJI: 2012-07-25 + Pozostałe aktualności
phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka