Archiwum - lista aktualności na rok 2014 : 15. posiedzenie Prezydium ZOW ZOSP RP trzeciej kadencji, 25.02.2014 r.)

15. posiedzenie Prezydium ZOW ZOSP RP trzeciej kadencji, 25.02.2014 r.)

Dnia 25 lutego 2014 r. w siedzibie Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego odbyło się pierwsze w roku 2014 posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego. Obradom przewodniczył Druh Stefan Mikołajczak – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego.  W posiedzeniu uczestniczyło 14 członków Prezydium, Druh Andrzej Kuraszkiewicz Przewodniczący Sądu Honorowego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Druh Henryk Bartoszewski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Druh Andrzej Jankowski Dyrektor Zarządu Wykonawczego, Druh Tomasz Poręba Zastępca Dyrektora Zarządu Wykonawczego.Tematyka posiedzenia:

1.   Projekt podziału dotacji celowych na 2014 rok.

2.   Przyjęcie bilansu za 2013 rok oraz projektu budżetu na 2014 rok.

3.  Informacja o stanie realizacji zadań ujętych w Uchwale Programowej i wniosków przyjętych przez XII Zjazd Krajowy Związku OSP RP i III Zjazd Oddziału   Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego oraz uchwał Zarządu i Prezydium OW ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego.

4.  Zatwierdzenie limitu odznaczeń związkowych na rok 2014 dla zarządów powiatowych.

5.  Nadanie odznaczeń OSP, członkom OSP i działaczom ZOSP RP.

6.  Sprawy różne – wolne wnioski

· „Program Rozwoju OSP w latach 2012-2020” – zmiany, uzupełnienia,

· Propozycja współpracy z Komendą Wojewódzką Ochotniczych Hufców Pracy.

 

Członkowie Prezydium wysłuchali informacji przedstawionych przez Dyrektorów Zarządu Wykonawczego oraz Księgową Panią Hannę Głomską. W dyskusji poruszono szereg spraw dotyczących m.in.  realizacji zadań ujętych w uchwałach programowych Zjazdu Krajowego i Zjazdu Wojewódzkiego oraz uchwałach Zarządu i Prezydium, odznaczeń, finansów, uzupełnienia „Programu rozwoju OSP na lata 2012-2020”, dotacji i innych.


 

Poinformowano o termie wojewódzkich obchodów „Dnia Strażaka”, który został ustalony na dzień 17 maja 2014 roku w Turku.

 

Po dyskusji na w/w tematy Prezydium OW ZOSP RP podjęło Uchwały w sprawach:

  • nadania Medali „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”,
  • wnioskowania do Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP o nadanie odznaczeń Złotego Znaku Związku, Medalu Honorowego im. Bolesława Chomicza oraz Medali „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, 
  • wnioskowania do Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP o nadanie odznaczenia cudzoziemcowi,
  • wnioskowania do Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP o powtórne nadanie Złotego Medalu „Za Zasługi dla Pożarnictwa”,
  • nadania Odznaki Honorowej Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego „SEMPER VIGILANT”,
  • wnioskowania do Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP o nadanie odznaczeń dla zbiorowości,
  • nadania sztandarów organizacyjnych Oddziałowi Gminnemu ZOSP RP Kościelec, OSP Lotyń, OSP Łuszczanów, OSP Proszów oraz OSP Żychów,
  • wnioskowania do Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP o poparcie wniosku o nadanie Medalu Honorowego im. J. Tuliszkowskiego,
  • nadania odznaczę instytucjom i organizacjom wspomagającym OSP,
  • podziału ilości odznaczeń korporacyjnych w województwie wielkopolskim.


 

Opracowała:

Magdalena Cybal - Kalinowska

 

 

 


Podziel się
DATA PUBLIKACJI: 2014-03-07 + Pozostałe aktualności
phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka