Archiwum - lista aktualności na rok 2014 : Realizacja Programu Rozwoju OSP w Wielkopolsce na lata 2012-2020 we współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w roku 2014. Termin składania wniosków 08.04.2014 r.

Realizacja Programu Rozwoju OSP w Wielkopolsce na lata 2012-2020 we współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w roku 2014. Termin składania wniosków 08.04.2014 r.

Poznań, 28.03.2014 r.

OP/75  /2014

Panie i Panowie

Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie

woj. wielkopolskiego

- wszyscy -

 Szanowni Państwo.

 Uprzejmie informuję, że Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej im. gen. Stanisława Taczaka we współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego planuje zrealizowanie w roku 2014 projektu podnoszącego poziom bezpieczeństwa mieszkańców Wielkopolski oraz członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze typu lekkiego.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą do Pań i Panów Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów o dokonanie w oparciu o zapisy „Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020” przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XVI/267/11 z 28.11.2011 r. (*), analizy najpilniejszych potrzeb OSP działających w Waszej gminie w ww. zakresie, które mogłyby otrzymać dopłatę do zakupu przy partycypacji samorządu gminnego wg poniżej przedstawionego asortymentu:

  • Samochody ratowniczo-gaśnicze lekkie z napędem szosowym (4x2) typu furgon lub kontener o masie pow. 3 t do 3.5 t. - ze zbiornikiem wody (200 litrów) i z gaśniczym agregatem wysokociśnieniowym.

Zakupy będą prowadzone na korzystnych dla samorządu zasadach. Wysokość dopłaty do zakupu samochodów będzie uzależniona od wielkości dochodów własnych gminy liczonych na jednego mieszkańca wg danych GUS z 2012.

Planujemy, że udział samorządu gminy wyniesie 20-40 procent wartości samochodów liczonych w zależności od wielkości dochodu.

Środki na zasadach podobnych jak w roku ubiegłym zostaną przekazane na podstawie odrębnej umowy zawartej między OW ZOSP RP a Gminą na rzecz Oddziału, jako udział Gminy w realizacji Wojewódzkiego Programu Rozwoju OSP. Planowany termin przekazania środków finansowych z OSP do Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP do połowy maja 2014 r.

Wnioski (druk w załączeniu) przesłane bez wymaganych opinii, bez pisemnego potwierdzenia zabezpieczenia własnych środków finansowych (zgodnie z informacją w pkt IV wniosku), bez podpisów, wypełnione niedbale oraz z błędami nie będą rozpatrywane. Informujemy, jednocześnie, że nie będą rozpatrywane również wnioski z OSP, które zgodnie z informacją w SYSTEMIE OSP na dzień 31.12.2013 r. nie powołały jednostki operacyjno-technicznej (JOT).

Termin składania wniosków tylko w formie pisemnej do 8 kwietnia 2014 r. na adres Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego, ul. Norwida 14, 60-867 Poznań – sekretariat I piętro (decyduje data wpływu).

Dla jednej OSP można wnioskować o dofinansowanie jednego samochodu.

*) – „Program Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020” znajduje sięna stronie http://www.zosprp.poznan.pl/aktualnosci.php/710

Załączniki:


Podziel się
DATA PUBLIKACJI: 2014-03-28 + Pozostałe aktualności
phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka