Archiwum - lista aktualności na rok 2017 : XIX Wielkopolski Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Kronik już za nami ...

XIX Wielkopolski Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Kronik już za nami ...

Po wielokrotnie organizowanych na ziemi gostyńskiej Wojewódzkich Rajdach MDP, przekazaniu 34 samochodów ratowniczo-gaśniczych na Świętej Górze w Gostyniu w 2009 r., po obchodach Wielkopolskiego Dnia Strażaka w Borku Wielkopolskim w 2016 r. przyszła kolej w roku 2017 na XIX Wielkopolski Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Kronik oraz XXIV Konkursu na pamiętniki, wspomnienia, opracowania i relacje "Z dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych". Zadanie zostało zorganizowane w Borku Wielkopolskim dzięki inicjatywie druha Grzegorza Marszałka wiceprezesa ZOW ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka.

Finał odbył się zgodnie z planem 15 lipca 2017 r. w miejscowym Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury.


Pamiętajmy, że tegoroczny finał odbywa się w roku 2017, w którym przypada jubileusz 150-lecia Prowincjonalnego Związku Straży Pożarnych Prowincji Poznańskiej, który wydzielił się w 1867 ze Związku Towarzystw Pożarniczych i Ratunkowych oraz Komun Miast i Wsi Śląska i Poznańskiego.


Przybyłych gości oraz kronikarki i kronikarzy z Wielkopolski powitał druh Andrzej Małecki prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu. Swoją obecnością finał zaszczycili przedstawiciele włodarze lokalnego samorządu terytorialnego w osobach: starosty gostyńskiego Pana Roberta Marcinkowskiego, wiceburmistrz Borku Wielkopolskiego Pani Jolanty Chudzińskiej, przewodniczącego Rady Miejskiej Borku Wielkopolskiego Pana Andrzeja Kubiaka pełniącego jednocześnie funkcję wiceprezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Borku Wielkopolskim. Działacze Związku OSP RP i Ochotniczych Straży Pożarnych: druh Grzegorz Marszałek wiceprezes ZOW ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego, druh Andrzej Piaskowski członek Prezydium ZOW ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego, druh Andrzej Kacprzak członek ZOW ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego, druh Roman Danielczyk wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu, druh Stanisław Figielek przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu, druh Mieczysław Dębowiak prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Borku Wielkopolskim, druh Ireneusz Ćwiek - członek Komisji ds. Młodzieży, Kobiecych Drużyn Pożarniczych, Kultury i Sportu przy ZOW Woj. Wielkopolskiego, druh Tomasz Poręba, Zastępca Dyrektora Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego, Zarządy Ochotniczych Straży Pożarnych w Borku Wlkp. i Karolewie, druh Bogdan Siwiński - przewodniczący Wojewódzkiego Klubu Kronikarza OSP Województwa Wielkopolskiego oraz druhna Małgorzata Judasz - wiceprzewodnicząca WKK OSP WW.


Prezentację wyników oraz wręczenie nagród poprzedziła w tym roku bardzo ciekawa prezentacja druha Mateusza Kaszyńskiego z OSP Brudzew (pow. turecki) pn. Rola Kronikarza OSP w obliczu wyzwań stawianych przez media społecznościowe. Wystąpienie można już obejrzeć na Facebooku OW ZOSP RP.


Prezentacji i podsumowania Konkursów dokonała wiceprzewodnicząca WKK OSP WW druhna Małgorzata Judasz. Na finał zgłoszono 22 kroniki strażackie, księgi pamiątkowe, księgi jubileuszowe w 27 tomach, w tym: 18 kronik Ochotniczych Straży Pożarnych, 2 kroniki Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, 1 kronikę Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP, 1 kronikę Oddziału Gminnego Związku OSP RP i OSP.

Biorąc pod uwagę właściwość terytorialną na przedmiotowy konkurs zgłoszono kroniki z następujących oddziałów powiatowych Związku OSP RP: 3 z powiatu gostyńskiego, 2 z powiatu konińskiego-ziemskiego, 1 z powiatu ostrowskiego, 1 z powiatu pilskiego, 2 z powiatu pleszewskiego, 1 z powiatu poznańskiego, 2 z powiatu średzkiego, 4 z powiatu tureckiego, 3 z powiatu wągrowieckiego, 3 z powiatu złotowskiego.

Nie zgłoszono do konkursu kronik z następujących oddziałów powiatowych Związku OSP RP: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, gnieźnieńskiego, grodziskiego, jarocińskiego, kaliskiego, kępińskiego, kolskiego, konińskiego-grodzkiego, kościańskiego, krotoszyńskiego, leszczyńskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, ostrzeszowskiego, rawickiego, słupeckiego, szamotulskiego, śremskiego, wolsztyńskiego, wrzesińskiego.


Komisja składająca się z członków Zarząd Wojewódzkiego Klubu Kronikarza OSP Województwa Wielkopolskiego w podczas dwóch dni ciężkiej pracy oceniła przedstawione kroniki biorąc pod uwagę następujące kryteria: treść zapisów kronikarskich, systematyczność zapisów (ciągłość), walory dokumentalne i poznawcze zapisów, styl tekstów i poprawność językowa, walory ilustracji, estetyka dzieła, materiały uzupełniające (zdjęcia, wycinki z prasy), inne, w tym ogólna koncepcja kroniki. Poszczególne elementy kroniki były punktowane. Łącznie można było zdobyć maksymalnie 65 punktów.

W wyniku oceny wybrano:
 • 8 kronik wzorowych (50-65 pkt.), co stanowi 36,36%
 • 7 kronik wyróżniających (40-49 pkt), co stanowi31,82%
 • 6 kronik poprawnych (30-39 pkt.), co stanowi 27,27 %
Jedna kronika została sklasyfikowana jako nie spełniająca wymogów (poniżej 30 pkt.) co stanowi 4,55 %. Cieszymy się jednak, że brała udział ponieważ każdy z uczestników otrzymał dodatkowo kopię karty oceny kroniki. Podczas finału nagrodzone zostały w sumie 33 kronikarki i kronikarze oraz autorzy opracowań. Gratulujemy.


Na finał krajowy XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Kornik OSP, który zaplanowany jest w dniach 1–3 września br. zakwalifikowanych zostało 15 kronik:
 • powiat gostyński, gmina Borek Wlkp., kronika OSP Bruczków, kronikarz Hieronim Michalak.
 • powiat gostyński, gmina Borek Wlkp., kronika OSP Zalesie, kronikarz, Leszek Ciemniak.
 • powiat gostyński, gmina Piaski, kronika OSP Grabonóg, kronikarka Agnieszka Nowacka-Zbiorczyk.
 • powiat koniński-ziemski gmina Kleczew, kronika Kleczew Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Kleczewie, autorzy Bogdan Siwiński i Marietta Siwińska.
 • powiat ostrowski, gmina Przygodzice, kronika OSP Przygodzice, kronikarze Mateusz Paprocki i Krzysztof Paprocki.
 • powiat pilski, gmina Wyrzysk kronika OSP Osiek nad Notecią, kronikarze Wojciech Królak, Magdalena Królak.
 • powiat pleszewski, gmina Czermin, kronika OSP Czermin, kronikarka Katarzyna Woźniak.
 • powiat pleszewski, gmina Czermin, kronika MDP Czermin, kronikarka Natalia Serbiak.
 • powiat poznański, gmina Kleszczewo, kronika OSP Komorniki, kronikarka Alicja Kucharska.
 • powiat turecki, gmina Brudzew, kronika OSP Brudzew, kronikarz Mateusz Kaszyński.
 • powiat turecki, gmina Władysławów, kronika Oddziału Gminnego Związku OSP RP we Władysławowie, kronikarz Wiesław Miling.
 • powiat wągrowiecki, gmina Gołańcz, kronika MDP Morakowo, kronikarze Dorota Loose i Kazimierz Musiał.
 • powiat wągrowiecki, gmina Gołańcz, kronika OSP Oleszno, kronikarze Tomasz Dembski i Jan Maćkowiak.
 • powiat złotowski, gmina Okonek, kronika OSP Lotyń, kronikarka Renata Żydałowicz.
 • powiat złotowski, gmina Złotów, kronika OSP Święta, kronikarka Magdalena Deja.


Na XXIV Konkurs na pamiętniki, wspomnienia, opracowania i relacje „Z dziejów OSP” wpłynęły 2 prace. Decyzją zespołu oceniającego obie zostaną przekazane na podsumowanie ogólnopolskie:
 • powiat ostrowski, gmina Przygodzice, opracowanie pn.: 110 - lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przygodzicach, autor Mateusz Paprocki.
 • powiat turecki, gmina Kawęczyn, opracowanie pn.: Kronika XX-lecia Sportów Pożarniczych według regulaminu CTIF w Gminie Kawęczyn 1995-2015, autorzy Jarosław Pasik, Jan Nowak, Ewa Frątczak.

Nagrodzeni Kronikarki i Kronikarze otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz wydany z inicjatywy OW ZOSP RP Woj. Wielkopolskiego reprint „Księgi Pamiątkowej Wielkopolskiego Związku Straży Pożarnych w Poznaniu 1867-1927”, która ukazała się w 1927 roku nakładem Wielkopolskiego Związku Straży Pożarnych. Celem wydania reprintu jest popularyzacja ochrony przeciwpożarowej w Wielkopolsce oraz pamięci o naszej historii. Uczestnicy otrzymali również informator, wydany z okazji 625 lecia powstania miasta Borek Wielkopolski, pamiątki przygotowane przez pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie oraz lokalny produkt przekazany przez Spółdzielnię Mleczarską w Gostyniu.


Po części oficjalnej uczestnicy zwiedzili Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia na Zdzieżu w Borku Wielkopolskim. Ksiądz Proboszcz Kustosz Daniel Litkowski w sposób ciekawy przedstawił niezwykle długą bo sięgająca 1390 roku historię jednego z najstarszych w Polsce sanktuarium maryjnego. Przypomniał, że to właśnie po bitwie pod Grunwaldem (15 lipca 1410 roku) oraz po Bitwie pod Wiedniem odsieczy Wiedeńskiej (12 września 1683 roku) polskie rycerstwo przywiozło i złożyło trofea zdobyte w trakcie bitwy między innymi u stóp Pani Na Zdzieżu w Borku Wielkopolskim. W owych czasach sanktuarium to było traktowane na równi z sanktuariami maryjnymi w Wilnie i Częstochowie.


Następnie uczestnicy przemieścili się do znajdujących się nieopodal sanktuarium Zakładów Mięsnych Mróz. Przedstawiciel firmy Pan Piotr Kazubek pokazał znajdująca się z firmie Izbę Tradycji Kolarstwa Zawodowego Grupy MRÓZ (TEAM Mróz). Była to pierwsza w Polsce grupa kolarstwa zawodowego.

Kronikarki i Kronikarze mieli również możliwość obejrzenia zabytkowych pojazdów pożarniczych z OSP Gminy Borek Wlkp. jak ŻUK z OSP Skoków z roku 1972, Star 25 z 1974 r. z OSP Jeżewo oraz sprawną o czym wszyscy się przekonali angielska pompa pożarnicza BMB Dagenham z 1934 r. z OSP Borzęciczki popularnie nazwana standardką z silnikiem czterosuwowym.

Bez zaangażowania wielu życzliwych osób i instytucji finał nie mógłby się odbyć. Specjalne podziękowania kierujemy do:
 • Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu,
 • Nadleśnictwa Piaski,
 • Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu,
 • Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wielkopolskim,
 • Powiatu Gostyńskiego,
 • Gminy Borek Wielkopolski,
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Borku Wielkopolskim,
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Karolewie,
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Bruczkowie,
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęciczkach,
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Strumianach,
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokowie,
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeżewie,
 • Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Gostyniu,
 • Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Borku Wielkopolskim,
 • Firmy Mróz w Borku Wielkopolskim,
 • Firmy Handlowo-Usługowej Andrzej Małecki,
 • Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie,
 • Parafii pw. Pocieszenia Najświętszej Maryi Panny w Borku Wielkopolskim.Podziel się
DATA PUBLIKACJI: 2017-07-17 + Pozostałe aktualności
phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka