Archiwum publikacji : OTWP 2009/2010

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

„Młodzież Zapobiega Pożarom”

 

 

Cel OTWP:

Celem OTWP jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

W Turnieju uczestniczy młodzież w trzech grupach: uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół gimnazjalnych, uczniowie szkół pondagimnazjalnych.

Eliminacje odbywają się na szczeblach: środowiskowym, gminnym (miejskim, miejsko-gminnym), powiatowym, wojewódzkim, centralnym.

Terminy eliminacji na szczeblu środowiskowym, gminnym, powiatowym ustala prezydium ZOW Związku OSP RP w sposób zapewniający ich przeprowadzenie przez finałem wojewódzkim. Eliminacje wojewódzkie przeprowadzane są do końca kwietnia danego roku a centralne do końca maja.

Na każdym szczeblu OTWP eliminacjami kieruje komitet organizacyjny złożony z przedstawicieli organizatora i instytucji oraz organizacji współpracujących.

 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom" jest:

 • sprawdzianem wiedzy i umiejętności nabytych w formie samokształcenia pod opieką nauczyciela, strażaka, rodziców, obserwacji działalności strażaków w środowisku.
 • organizowany wieloetapowo od szczebla szkoły, wsi poprzez gminę, powiat i województwo do etapu krajowego, w grupach zgodnie z  systemem szkolnym.
 • laureaci szczebla krajowego zdobywają zwolnienia z pewnej części egzaminów przy aplikowaniu o przyjęcie do szkół pożarniczych.
 • udział w Turnieju potwierdzany jest dyplomem.
 • turniej nie prowadzi do uzyskania formalnych uprawnień. Podnosi poziom wiedzy umiejętności w zakresie znajomości przepisów dotyczących bezpieczeństwa, zachowania w przypadku zagrożenia i umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
 • turniej organizowany jest we współpracy z Państwową Strażą Pożarną, szkołami, instytucjami ubezpieczeniowymi, instytucjami ochrony środowiska oraz innymi organizacjami społecznymi.

Turniej swoim zakresem merytorycznym wpisuje się w podstawę programową nowego przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” realizowanego od roku 2009.


Finał wojewódzki OTWP odbywa się rokrocznie zgodnie z zapisami regulaminu w terminie do końca kwietnia. Miejsce jest wybierane spośród lokalizacji zgłaszanych przez lokalne struktury Związku.


REGULAMIN OTWP


Warto doczytać
Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom", Gostyń 03.03.2011 r. Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom", Wieczyn gm. Czermin, 25.02.2011 FINAŁ WOJEWÓDZKI XXXIII edycji OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM", MICKIEWICZOWSKIE CENTRUM TURYSTYCZNE ŻERKÓW, 21 KWIETNIA 2010 r. 21. kwietnia 2010 r. (ŚRODA), zmiana terminu XXXIII edycji OTWP "Młodzież Zapobiega Pożarom", Żerków 2010 Eliminacje powiatowe OTWP rozstrzygnięte Eliminacje powiatowe OTWP w Gostyniu Najlepsi w Powiecie Rawickim Sprawdzili się na miejscach radnych ELIMINACJE POWIATOWE OTWP BUK 2010 Gminne eliminacje OTWP w Krzymowie, 16.03.2010 r. Eliminacje powiatowe OTWP w powiecie obornickim, 13.03.2010 r. Eliminacje powiatowe OTWP Powiatu Pleszewskiego Eliminacje gminne OTWP "Młodzież Zapobiega Pożarom" w Wyrzysku Eliminacje Powiatowe OTWP "Młodzież Zapobiega Pożarom", Witkowo 13 marca 2010 r. OTWP na liście Kuratora Oświaty w Poznaniu
Array
(
  [0] => 70
  [id_page] => 70
  [1] => 0
  [position] => 0
  [2] => v
  [status] => v
  [3] => y
  [menu] => y
  [4] => n
  [frontpage] => n
  [5] => 2010-01-28
  [date] => 2010-01-28
  [6] => 00:12:27
  [time] => 00:12:27
  [7] => 2011-03-15
  [date_last_mod] => 2011-03-15
  [8] => 10:15:47
  [time_last_mod] => 10:15:47
  [9] => OTWP 2009/2010
  [pl_title] => OTWP 2009/2010
  [10] => 
  [pl_status] => 
  [11] => 
  [en_title] => 
  [12] => 
  [en_status] => 
  [13] => 
  [pl_keywords] => 
  [14] => 
  [en_keywords] => 
  [15] => 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

„Młodzież Zapobiega Pożarom”

 

 

Cel OTWP:

Celem OTWP jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

W Turnieju uczestniczy młodzież w trzech grupach: uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół gimnazjalnych, uczniowie szkół pondagimnazjalnych.

Eliminacje odbywają się na szczeblach: środowiskowym, gminnym (miejskim, miejsko-gminnym), powiatowym, wojewódzkim, centralnym.

Terminy eliminacji na szczeblu środowiskowym, gminnym, powiatowym ustala prezydium ZOW Związku OSP RP w sposób zapewniający ich przeprowadzenie przez finałem wojewódzkim. Eliminacje wojewódzkie przeprowadzane są do końca kwietnia danego roku a centralne do końca maja.

Na każdym szczeblu OTWP eliminacjami kieruje komitet organizacyjny złożony z przedstawicieli organizatora i instytucji oraz organizacji współpracujących.

 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom" jest:

 • sprawdzianem wiedzy i umiejętności nabytych w formie samokształcenia pod opieką nauczyciela, strażaka, rodziców, obserwacji działalności strażaków w środowisku.
 • organizowany wieloetapowo od szczebla szkoły, wsi poprzez gminę, powiat i województwo do etapu krajowego, w grupach zgodnie z  systemem szkolnym.
 • laureaci szczebla krajowego zdobywają zwolnienia z pewnej części egzaminów przy aplikowaniu o przyjęcie do szkół pożarniczych.
 • udział w Turnieju potwierdzany jest dyplomem.
 • turniej nie prowadzi do uzyskania formalnych uprawnień. Podnosi poziom wiedzy umiejętności w zakresie znajomości przepisów dotyczących bezpieczeństwa, zachowania w przypadku zagrożenia i umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
 • turniej organizowany jest we współpracy z Państwową Strażą Pożarną, szkołami, instytucjami ubezpieczeniowymi, instytucjami ochrony środowiska oraz innymi organizacjami społecznymi.

Turniej swoim zakresem merytorycznym wpisuje się w podstawę programową nowego przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” realizowanego od roku 2009.


Finał wojewódzki OTWP odbywa się rokrocznie zgodnie z zapisami regulaminu w terminie do końca kwietnia. Miejsce jest wybierane spośród lokalizacji zgłaszanych przez lokalne struktury Związku.


REGULAMIN OTWP

[pl_body] =>

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

„Młodzież Zapobiega Pożarom”

 

 

Cel OTWP:

Celem OTWP jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

W Turnieju uczestniczy młodzież w trzech grupach: uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół gimnazjalnych, uczniowie szkół pondagimnazjalnych.

Eliminacje odbywają się na szczeblach: środowiskowym, gminnym (miejskim, miejsko-gminnym), powiatowym, wojewódzkim, centralnym.

Terminy eliminacji na szczeblu środowiskowym, gminnym, powiatowym ustala prezydium ZOW Związku OSP RP w sposób zapewniający ich przeprowadzenie przez finałem wojewódzkim. Eliminacje wojewódzkie przeprowadzane są do końca kwietnia danego roku a centralne do końca maja.

Na każdym szczeblu OTWP eliminacjami kieruje komitet organizacyjny złożony z przedstawicieli organizatora i instytucji oraz organizacji współpracujących.

 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom" jest:

 • sprawdzianem wiedzy i umiejętności nabytych w formie samokształcenia pod opieką nauczyciela, strażaka, rodziców, obserwacji działalności strażaków w środowisku.
 • organizowany wieloetapowo od szczebla szkoły, wsi poprzez gminę, powiat i województwo do etapu krajowego, w grupach zgodnie z  systemem szkolnym.
 • laureaci szczebla krajowego zdobywają zwolnienia z pewnej części egzaminów przy aplikowaniu o przyjęcie do szkół pożarniczych.
 • udział w Turnieju potwierdzany jest dyplomem.
 • turniej nie prowadzi do uzyskania formalnych uprawnień. Podnosi poziom wiedzy umiejętności w zakresie znajomości przepisów dotyczących bezpieczeństwa, zachowania w przypadku zagrożenia i umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
 • turniej organizowany jest we współpracy z Państwową Strażą Pożarną, szkołami, instytucjami ubezpieczeniowymi, instytucjami ochrony środowiska oraz innymi organizacjami społecznymi.

Turniej swoim zakresem merytorycznym wpisuje się w podstawę programową nowego przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” realizowanego od roku 2009.


Finał wojewódzki OTWP odbywa się rokrocznie zgodnie z zapisami regulaminu w terminie do końca kwietnia. Miejsce jest wybierane spośród lokalizacji zgłaszanych przez lokalne struktury Związku.


REGULAMIN OTWP

[16] => [en_body] => [17] => 20 [id_parrent] => 20 [18] => 6569 [viewed] => 6569 [19] => n [category] => n [20] => 44 [id_author] => 44 [21] => [locked] => [22] => [link] => [23] => n [new_window] => n [24] => [numer] => [25] => [dol] => [26] => 2010-12-31 [expire_date] => 2010-12-31 [person_link_popup] => javascript:win('39','http://www.zosprp.poznan.pl/popup.php?m=page&o=addEventhistoria&id=70', 700, 500) [body] =>

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

„Młodzież Zapobiega Pożarom”

 

 

Cel OTWP:

Celem OTWP jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

W Turnieju uczestniczy młodzież w trzech grupach: uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół gimnazjalnych, uczniowie szkół pondagimnazjalnych.

Eliminacje odbywają się na szczeblach: środowiskowym, gminnym (miejskim, miejsko-gminnym), powiatowym, wojewódzkim, centralnym.

Terminy eliminacji na szczeblu środowiskowym, gminnym, powiatowym ustala prezydium ZOW Związku OSP RP w sposób zapewniający ich przeprowadzenie przez finałem wojewódzkim. Eliminacje wojewódzkie przeprowadzane są do końca kwietnia danego roku a centralne do końca maja.

Na każdym szczeblu OTWP eliminacjami kieruje komitet organizacyjny złożony z przedstawicieli organizatora i instytucji oraz organizacji współpracujących.

 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom" jest:

 • sprawdzianem wiedzy i umiejętności nabytych w formie samokształcenia pod opieką nauczyciela, strażaka, rodziców, obserwacji działalności strażaków w środowisku.
 • organizowany wieloetapowo od szczebla szkoły, wsi poprzez gminę, powiat i województwo do etapu krajowego, w grupach zgodnie z  systemem szkolnym.
 • laureaci szczebla krajowego zdobywają zwolnienia z pewnej części egzaminów przy aplikowaniu o przyjęcie do szkół pożarniczych.
 • udział w Turnieju potwierdzany jest dyplomem.
 • turniej nie prowadzi do uzyskania formalnych uprawnień. Podnosi poziom wiedzy umiejętności w zakresie znajomości przepisów dotyczących bezpieczeństwa, zachowania w przypadku zagrożenia i umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
 • turniej organizowany jest we współpracy z Państwową Strażą Pożarną, szkołami, instytucjami ubezpieczeniowymi, instytucjami ochrony środowiska oraz innymi organizacjami społecznymi.

Turniej swoim zakresem merytorycznym wpisuje się w podstawę programową nowego przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” realizowanego od roku 2009.


Finał wojewódzki OTWP odbywa się rokrocznie zgodnie z zapisami regulaminu w terminie do końca kwietnia. Miejsce jest wybierane spośród lokalizacji zgłaszanych przez lokalne struktury Związku.


REGULAMIN OTWP

[title] => OTWP 2009/2010 [add_subpage_link] => http://www.zosprp.poznan.pl/admin.php?m=page&o=addPage&idp=70 [add_subpage_icon] => [mod_link] => http://www.zosprp.poznan.pl/admin.php?m=page&o=modPage&id=70 [mod_icon] => [del_link] => http://www.zosprp.poznan.pl/admin.php?m=page&o=delPage&id=70 [del_icon] => [client_view_link] => http://www.zosprp.poznan.pl/strona.php/70_otwp_20092010.html [word_count] => 397 [char_count] => 2 821 [linki] =>
Warto doczytać
Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom", Gostyń 03.03.2011 r. Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom", Wieczyn gm. Czermin, 25.02.2011 FINAŁ WOJEWÓDZKI XXXIII edycji OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM", MICKIEWICZOWSKIE CENTRUM TURYSTYCZNE ŻERKÓW, 21 KWIETNIA 2010 r. 21. kwietnia 2010 r. (ŚRODA), zmiana terminu XXXIII edycji OTWP "Młodzież Zapobiega Pożarom", Żerków 2010 Eliminacje powiatowe OTWP rozstrzygnięte Eliminacje powiatowe OTWP w Gostyniu Najlepsi w Powiecie Rawickim Sprawdzili się na miejscach radnych ELIMINACJE POWIATOWE OTWP BUK 2010 Gminne eliminacje OTWP w Krzymowie, 16.03.2010 r. Eliminacje powiatowe OTWP w powiecie obornickim, 13.03.2010 r. Eliminacje powiatowe OTWP Powiatu Pleszewskiego Eliminacje gminne OTWP "Młodzież Zapobiega Pożarom" w Wyrzysku Eliminacje Powiatowe OTWP "Młodzież Zapobiega Pożarom", Witkowo 13 marca 2010 r. OTWP na liście Kuratora Oświaty w Poznaniu [options] => ) 1
phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka