Zosprp RP
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI ZWIĄZKU
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
im. generała Stanisława Taczaka
title_pointKsięga zamówień publicznych:
Lp Zamawiający Numer referencyjny Przedmiot zamówienia CPV Dostawa/ Usługa/ Robota budowlana Tryb zamówienia Numer
biuletynu/pozycja
Data
otwarcia ofert
Czas na
przygotowanie
ofert
Termin
realizacji
zamówienia
Wartość
szacunkowa netto
(PLN)
Liczba
otrzymanych ofert
w postępowaniu
Wartość
najkorzystniejszej
oferty
Wykonawca/
nr umowy
Wartość
najdroższej oferty
Wykonawca Wartość
najtańszej
oferty
Wykonawca Liczba protestów
w postepowaniu
z informacją
o uznaniu lub oddaleniu
Liczba
odwołań
z informacja
o uznaniu lub
oddaleniu
Data zawarcia
umowy
Waloryzacja
(Tak/Nie)
Skutki finansowe realizacji postepowania w następnych latach
w PLN
Zródła finansowania
(PLN)
Aneksy do umowy/ew. umowy
dodatkowe związane z realizacją
tego samego postępowania
Suma wartości aneksów
lub umów dodatkowych
związanych z realizacją tego
samego postępowania
Należyte wykonanie umów
(Tak/Nie)
Zastosowanie kar umownych
(wartość)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 Budżet Fundusze
pomocowe
Inne Data
zawarcia
Wartość
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Pozostałe Lata ( wybież pozycję z listy aby zobaczyć Księgę zamówień publicznych z danego roku)
powered by mOdznaka projekt i wykonanie BerMar multimedia