Odeszli z naszych szeregów

1956-03-01 2019-01-10
Wieńczysław Oblizajek
Powiat/Gmina: kolski / Kościelec
OSP: Dobrów
Delegat na zjazd oddziału:
WIELOKROTNY DELEGAT NA ZJAZD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO I KRAJOWEGO ZOSP RP.
Członek zarządu:
DOBRÓW.
Członek zarządu oddziału Związku OSP RP:
PREZES ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP W KOLE.
Członek prezydium zarządu oddziału ZOSP RP:
ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP W KOLE.
Członek komisji rewizyjnej oddziału Związku OSP RP:
CZŁONEK GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ ZOSP RP.
Pracę zawodową rozpoczął w 1983 roku w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego w Koninie. W latach 1983-1984 odbył służbę wojskową, a od 1984 do 1989 pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Koninie na stanowisku starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego. W latach 1989-1991 był zastępcą dyrektora w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kole, a w latach 1991-1998 dyrektorem Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kole. Od chwili reaktywowania samorządów powiatowych, uzyskiwał mandat radnego Powiatu Kolskiego, w kolejnych sześciu kadencjach. W dniu 14 listopada 1998 roku został wybrany na Starostę Kolskiego. Urząd ten sprawował od 1 stycznia 1999 roku do 20 listopada 2018 roku. Ceniony i lubiany działacz samorządowy. Dał się poznać jako wzorowy pracownik, sumiennie wykonujący powierzone mu zadania. Dobry gospodarz prawidłowo realizujący zadania postawione Zarządowi Powiatu przez Radę Powiatu Kolskiego. Aktywnie działał także w stowarzyszeniach, a szczególnie w OSP. Był Prezesem Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Kole, członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej Związku OSP RP i członkiem LOK. Laureat wielu odznaczeń, wyróżnień i medali, w tym Złotego Krzyża Zasługi w 2014 roku oraz Złotego Znaku Związku OSP RP w 2009 roku. Inne odznaczenia: - Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, - Złoty i Srebrny Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa", - Srebrny i Brązowy Medal "Za Zasługi dla Policji", - Srebrny i Brązowy Medal "Za Zasługi dla Obronności Kraju", - Medal im. dr Henryka Jordana, - Złoty, Srebrny i Brązowy Medal "Za Zasługi dla LOK", - Złoty Medal im. Jana Kilińskiego "Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego", - Złota Odznaka ZOSP RP, - Odznaka Honorowa "Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego", - Złota Odznaka "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej", - Odznaka "Zasłużony dla Rolnictwa", - Srebrna Odznaka Honorowa "Związku Inwalidów Wojennych", - Złota Honorowa Odznaka Przyjaciół Harcerstwa, - Odznaka Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, - Medal Honorowy im. Witolda Celichowskiego dla zasłużonych Wielkopolan. Z inicjatywy Śp. Wieńczysława Oblizajka złożone zostały liczne wnioski o przyznanie nagród i tytułów w związku z prowadzonymi działaniami proekologicznymi. Za te działania wielokrotnie był nagradzany zarówno na szczeblu wojewódzkim, jak i krajowym. Do najważniejszych tytułów zdobytych przez Powiat Kolski należą: - Promotor Ekologii, - Powiat Przyjazny Środowisku, - Mecenas Polskiej Ekologii, który został przyznany Powiatowi na stałe, - Europejska Nagroda Ekologiczna. Powiat wielokrotnie był nagradzany również przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu działania proekologiczne i prokulturowe na terenach wiejskich.
phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka