OSP

OSP Konin-Chorzeń
Powiat: Konin grodzki
Gmina: m. Konin
miejscowość: Konin-chorzeń

OPIS OSP:

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej

w KoninieChorzniu

Ochotnicza Straż Pożarna Konin-Chorzeń powstała w 1918 roku z inicjatywy ks. Stefana Ludwikiewicza, Proboszcza Parafii pod wezwaniem Św. Wojciecha w Morzysławiu oraz Kazimierza Walkowskiego mieszkańca wsi Kaszuba przynależnej do sołectwa Chorzeń.

Historia OSP Konin-Chorzeń (pobierz)

OSP Konin-Chorzeń - potencjał (pobierz)

GALERIA

Młoda OSP chroniła dobytek mieszkańców Chorznia, Nowego Dworu, Kraśnicy, Czarkowa, Międzylesia, Niesłusza i Grójca. W jej skład wchodził oddział toporników ratujących płonące mienie, wyposażony w topory i bosaki oraz oddział porządkowych zabezpieczający uratowane dobra. Ówczesny sprzęt strażacki stanowiły: 2 drabiny, 6 tłumic i 12 bosaków. Chorzeńską Strażą kierowali mieszkańcy cieszący się największym autorytetem i posiadający szczególne zdolności organizacyjne.

 


Obchody 15-lecia istnienia Straży Pożarnej w Chorzniu.

 W roku 1937 Prezesem był Kazimierz Walkowski, funkcję Naczelnika pełnił Władysław Jaroński, Edwardowi Klemczyńskiemu powierzono obowiązki Sekretarza natomiast Członka Zarządu Władysławowi Dziubczyńskiemu i Stanisławowi Kozłowskiemu. Strażacy z Chorznia swoją sprawność fizyczną potwierdzali w zawodach sportowo-pożarniczych, z których przywozili cenne nagrody jak np. sikawkę ręczną, która obecnie zdobi fasadę remizy.

Wspólnym wysiłkiem strażaków i lokalnej społeczności OSP rozrosła się do dwóch oddziałów: gaśniczego wyposażonego w sikawkę i 2 wozy konne oraz oddziału beczek wyposażonego w dwie beczki dostarczające wodę.

W okresie międzywojennym druhowie zajmowali się gaszeniem pożarów i prowadzili działalność kulturalną, organizując majówki połączone z pokazami sprawności fizycznej.

Rozwój straży pożarnej w Chorzniu przerwał wybuch II wojny światowej. W czasie okupacji nie było prężnej działalności, a strażą kierował Niemiec Knajfel. Ochotnicza Straż Pożarna została jednostką pomocniczą policji i podlegała nadzorowi policji ogniowej.

 

Strażacy z Chorznia po II Wojnie Światowej.

 Po zakończeniu wojny druhowie zajęli się wybudowaniem nowej strażnicy w miejscu, drewnianej, pobudowanej w okresie międzywojennym. W 1946 r. w skład Zarządu wchodzili:

  • Prezes - Kazimierz Walkowski,
  • Naczelnik – Józef Kozłowski,
  • Wiceprezes i Sekretarz – Władysław Sarnowski,
  • Skarbnik – Józef Drewniak,
  • Członek Zarządu – Stanisław Kozłowski,
  • Członek Zarządu – Zdzisław Chojnacki,
  • oraz Oddziałowi – Izabela Jarońska i Józef Sobczak.

Pieniądze na budowę remizy pochodziły z organizowanych zbiórek pieniężnych, zabaw, festynów i loterii fantowych. W budowie obiektu czynny udział brali wszyscy druhowie z Chorznia.


Pierwszy Prezes OSP Chorzeń – Kazimierz Walkowski

 

Pogrzeb Prezesa OSP Chorzeń Kazimierza Walkowskiego

17 stycznia 1969 r. podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego OSP Konin– Chorzeń wybrano nowe władze. Prezesem został pełniący tę funkcję nieprzerwanie, aż do dziś - druh Eugeniusz Gościniak.

 

Pierwszym samochodem w OSP był przekazany z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Mercedes.


Później pojawiały się Stary…

Strażacy OSP Konin–Chorzeń, zarówno drużyna kobieca, męska i młodzieżowa odnoszą sukcesy w zawodach sportowo – pożarniczych szczebla miejskiego i wojewódzkiego.


Zawody sportowo-pożarnicze w Golinie w latach 70.


Zawody sportowo-pożarnicze w Rychwale w 1986 r.


Zawody sportowo-pożarnicze w Koninie w 2009 r.

 11 kwietnia 1986 r. uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych OSP nadano złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.


 Również w 1986 r. Ochotniczej Straży Pożarnej w Koninie–Chorzniu wręczono sztandar zakupiony z datków społeczeństwa.

W uznaniu za wybitne zasługi dla miasta Konina Prezydium Miejskiej Rady Narodowej przyznało OSP odznakę „Za Zasługi dla Miasta Konina”.

27 stycznia 2001 r. OSP otrzymała od władz miasta lekki samochód gaśniczy Lublin III wyposażony w 400 l zbiornik wody i linię szybkiego natarcia.

W tym samym roku Zarząd OSP Konin–Chorzeń podjął uchwałę o rozbudowie i modernizacji strażnicy. Przy wydatnej pomocy finansowej miasta, mieszkańców i członków OSP udało się zakończyć inwestycję.


 

27 maja 2003 r. Zarząd OSP Konin–Chorzeń powołał Jednostkę Operacyjno-Techniczną posiadającą na swoim stanie samochód Star 26A oraz Lublin III, 2 motopompy Polonia oraz inny drobniejszy sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

 

 W 2008 r. roku podczas obchodów dziewięćdziesięciolecia do OSP Konin–Chorzeń trafił średni wóz bojowy STAR 266 z napędem na trzy osie, który tydzień po przekazaniu przez władze miasta brał udział w gaszeniu pożaru magazynów w Węglewskich Holendrach.

 Wysłużonego Stara 26A przekazano strażakom z Kłodawy.

 
2010 rok rozpoczyna powołanie w strukturach OSP Konin–Chorzeń Grupy Ratowniczej Konin specjalizującej się w ratownictwie medycznym.

 

Jej członkowie, ratownicy medyczni, ratownicy kwalifikowanej pierwszej pomocy i pielęgniarki, włączają się czynnie w prace na rzecz OSP. Zajmują się szkoleniem ratowniczym, zabezpieczeniem medycznym imprez i zgromadzeń masowych oraz organizacją pokazów udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa.

 

Dzięki pasji i zaangażowaniu pozyskują środki na zakup wyposażenia i sprzętu niezbędnego do działań. Starają się o pozyskanie odpowiednich środków transportu. Adaptują na swoje potrzeby część pomieszczeń w strażnicy. Odbywają również podstawowe szkolenie strażaka – ratownika OSP.


Strażacy z Chorznia zapracowują na swój społeczny prestiż biorąc udział w akcjach krwiodawstwa, festynach rodzinnych i uroczystościach organizowanych przez samorządy, społeczności lokalne, organizacje i instytucje na terenie powiatu konińskiego. OSP pomaga organizacjom pożytku publicznego w przygotowaniu imprez z udziałem osób niepełnosprawnych zapewniając wsparcie logistyczne, zabezpieczenie medyczne i pomoc w pokonywaniu barier architektonicznych.

Z początkiem roku 2011 strażacy z OSP Chorz wspólnie z jej sympatykami  podjęli wzmożone starania o spełnienie wymogów włączenia straży do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Działalność OSP skupiają się na pozyskaniu pojazdów, sprzętu i wyposażenia niezbędnego do działań w ramach KSRG. Wykonano najpilniejsze prace związane z ogrzewaniem strażnicy i garaży. Zadbano o zwiększenie poziomu i wszechstronność wyszkolenia ratowników. Zintensyfikowano działania w celu pozyskania sponsorów dla prowadzonych działań.

3 października 2011 r. Prezydent Konina Józef Nowicki, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koninie bryg. Błażej Rakowski oraz Prezes Zarząd OSP Konin-Chorzeń druh Eugeniusz Gościniak podpisali porozumienie w sprawie zasad włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej Konin - Chorzeń do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Z dniem 30 grudnia 2011 roku na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży pożarnej Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Decyzją nr XV/103 KSRG włączył Ochotniczą Straż Pożarną Konin – Chorzeń do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.


                   

W lutym 2012 r. Ochotnicza Straż Pożarna Konin - Chorzeń w podziękowaniu za dotychczasowe zaangażowanie we wspieraniu Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej “Młodzi-Aktywni” w działalności dla społeczeństwa miasta i powiatu otrzymała z rąk Prezydenta Miasta Konina statuetkę “Nieprzeciętni 2011”.

Obecnie OSP liczy ponad 90 członków, w tym około 20 kobiet, a średnia wieku strażaków nie przekracza 30 lat. Wróży to dobrze przyszłości OSP. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek.

Opr. OSP Konin-Chorzeń, fot. arch. OSP Konin-Chorzeń

phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka