OSP

OSP Brzeźno
Powiat: koniński - ziemski
Gmina: Krzymów
miejscowość: Brzeźno

OPIS OSP:

HISTORIA OSP BRZEŹNO

 

Według informacji najstarszych mieszkańców naszej społeczności Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźnie została założona w roku 1926, a jej inicjatorem był Stanisław Szubiński. Został on także wybrany pierwszym prezesem, natomiast naczelnikiem był Stanisław Olejniczak.

Dwa lata po powstaniu OSP została wybudowana remiza strażacka przy budowie pomagali także mieszkańcy. Pierwszym sprzętem przeciw pożarowym był wóz konny na drewnianych kołach, sikawka ręczna, kilka odcinków węży, drabina, hak i wiadra. W pierwszych latach okupacji hitlerowskiej straż pożarna w Brzeźnie swą działalność prowadziła pod nadzorem niemieckim.

Od 1943 Ochotnicza Straż Pożarna, jako zorganizowana jednostka przestała istnieć, a remiza została przekształcona w schronisko dla Polaków. Jednak duch jedności strażackiej i chęci niesienia pomocy nie zamarłby z chwilą wyzwolenia spod okupacji w roku 1945 ponownie rozpocząć odbudowę swego życia organizacyjnego.

Pod zarządem prezesa Czesława Szymaniaka. Druhowie nie mając remizy strażackiej zmuszeni byli przechowywać sprzęt przeciwpożarowy we własnych zagrodach. Po roku 1945 roku Ochotnicza Straż Pożarna liczyło 30 druhów.

W okresie wielu powojennych lat prezesem OSP był Edward Szmajdka, naczelnikami lub zastępcami naczelników kolejno byli: Grajek Wacław, Grajek Stefan, Jan Jagodziński, Sypniewski Adam i Hyży Henryk.

Na początku lat 90-tych jednostka liczyła 25 czynnych członków i 10 z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Prezesem był Jan Szmajdka, wice prezesem Józef Zając, a naczelnikiem Czesław Grajek. Pod ich rządem rozbudowano remizę o strażnice i garaż, założono nowy dach i elewację zewnętrzną. Wtedy też zakupił i nieodpłatnie przekazał na rzecz straży samochód marki ,,Żuk” pan Ludgard Sobczak. Następnie ,,Żuk’’ ten został sprzedany, a na jego miejsce zakupiono następny i przystosowano do potrzeb straży.

W 1994 roku OSP nadano sztandar, jako symbol ofiarnej i wiernej służby pożarniczej, wraz ze sztandarem Ochotnicza Straż Pożarna otrzymała od Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa.

Należy także wspomnieć, że OSP oprócz działań prewencyjnych zawsze brała udział w działaniach kulturalno- rozrywkowych.

W dniu 21.01.2006 na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym ukonstytuował się nowy zarząd straży w składzie:

Andrzej Frątczak - prezes
Bartosz Czerniejewski - naczelnik
Skąpski Krzysztof- gospodarz
Małgorzata Sucharska - skarbnik
Krzysztof Sucharski - sekretarz

Historia zakupu wozu strażackiego do OSP w Brzeźnie:
Zarząd OSP wspólnie z członkami zaczynając pracę w naszym składzie postawił sobie za zadanie podniesienie gotowości bojowej, ponieważ jesteśmy miejscowością o bardzo zwartej zabudowie i istnieje duże zagrożenie pożarowe w czasie letnich upałów. Żeby można było sprostać tym zadaniom była potrzeba remontu lub wymiany samochodu bojowego na inny. Po przeliczeniu kosztów remontu i przydatności starego samochodu doszliśmy do wspólnego wniosku, że lepszym wyjściem byłoby zakupić nowe auto dla OSP. Poszukiwania zakończyły się zakupem samochodu Berliet Camiva sprowadzonego z Francji. Posiada on oznaczenie pożarnicze GBA 3/16, który zasilił tabor samochodowy w naszej gminie, jako trzeci samochód z możliwością przewozu wody do celów gaśniczych. Uroczyste przekazanie samochodu nastąpiło 26.11.2006 roku.

Straż zaczęła kilkanaście razy w roku brać udział w działaniach gaśniczych. Od roku 2008 OSP Brzeźno zaczęło starać się o włączenie do KSRG. W szeregi OSP wstąpiło kilkunastu młodych druhów, którzy zaczęli przygotowywać się do pracy w OSP. W OSP powołano Jednostkę Operacyjno-Techniczną. Wszyscy druhowie w JOT-cie ukończyli odpowiednie szkolenia oraz posiadają badania lekarskie.

Obecnie w JOT OSP Brzeźno jest 17 ratowników (17 szeregowców, 6 ratowników powodziowych, 12 specjalistów technicznych, 4 kierowców).

OSP posiada między innymi: motopompę Polonia 800, piłę Stihl, 4 aparaty nadciśnieniowe ochrony dróg oddechowych Interspiro Spiromatic, pompę szlamową, torbę medyczną PSP R1 oraz podstawowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

Zarząd OSP sukcesywnie stara się o pozyskanie nowego wyposażenia oraz umundurowania. Druhowie z Brzeźna współpracują ze szkołami organizując pokazy, ćwiczenia, organizując eliminacje OTWP.

W roku 2010 OSP pozyskała z Policji samochód VW Transporter, który został przez druhów zaadaptowany na potrzeby straży. Najnowsza historia OSP Brzeźno to oddanie do użytku nowej strażnicy. Obecnie OSP posiada najlepsze warunki lokalowe spośród wszystkich straży z gminy Krzymów.

phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka