OSP

OSP Brenno
Powiat: leszczyński
Gmina: Wijewo
miejscowość: Brenno

OPIS OSP:

OCHOTNICZA  STRAŻ  POŻARNA  W  BRENNIE

Rok założenia 1934

ul. Jeziorna 3

64 150 Wijewo

NIP   697-20-48-575  Regon 411163379   KRS 0000049713

Telefon kontaktowy 65 549 40 33   kom. 605 661 465

 

 

OSP wchodzi w skład krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego. Jej życie skupia się w remizie, stanowiącej część obiektu Domu Kultury położonego nad Jeziorem Breńskim. W skład strażackich pomieszczeń wchodzą: dwa boksy na samochody bojowe, magazyn sprzętu podręcznego i umundurowania bojowego, wieża do suszenia węży z syreną alarmową, sanitariaty z natryskiem oraz pomieszczenie socjalne dla strażaków. Na piętrze znajduje się pokój Zarządu oraz świetlica z zapleczem kuchennym.

 

OSP wyposażona jest w średni samochód ratowniczo – gaśniczy GBA- 2,5/8 i samochód operacyjny marki „Polonez” oraz 18 tonowy dźwig specjalistyczny. Pozostałe wyposażenie to: nożyce hydrauliczne, agregat prądotwórczy i oświetleniowy, pompa pływająca, pompa szlamowa, piła spalinowa do drewna, piła spalinowa do stali betonu, aparaty oddechowe, zestaw R-1, ubrania żaroodporne i inny sprzęt.

 

Pod patronalnym sztandarem strażackim skupia się 191 członków, w tym 46 czynnych, 88 wspierających, 17 honorowych oraz 10 kobiet i 20 chłopców, 10 dziewcząt z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
Skład Zarządu od lewej:

 

Dh  Wolniczak Leszek  -  Gospodarz.

Dh  Szmyt Jan  -  Vice Prezes – Naczelnik.

Dh  Nowak Daniel  -  Skarbnik.

Dh  Dekiert Grzegorz – Sekretarz.

Dh  Schmidt Monika  -  Członek Zarządu.

Dh  Rimke Rafał  -  Vice Prezes.

Dh  Menzel Maria  -  Członek Zarządu.

Dh  Wolniczak Stanisław  -  Prezes.

Dh  Wolniczak Paweł  - Z-ca Naczelnika.

Dh  Wolniczak Kazimierz  - Kronikarz.

Dh  Firlej Marek  -  Członek Zarządu.
Z UROCZYSTOŚCI  JUBILEUSZU– 75 LECIA OSP
Z  DZIEJÓW OSP

 

Jedną z wielkopolskich straży pożarnych, które powstały już przed II Wojną Światową jest Ochotnicza Straż Pożarna w Brennie w powiecie leszczyńskim. Dlatego uroczyście świętowano jubileusz 75–lecia swego istnienia. Dzieje OSP tak spisano w 5 tomach naszej kroniki.

 

Na ziemskim padole, od zarania dziejów, zawsze pożar był największym zagrożeniem mienia i życia ludzkiego. Dlatego już wtedy walczono z klęskami losowymi i pożarami. Trudno dzisiaj ustalić, w jaki sposób i przy pomocy jakiego sprzętu walczono kiedyś z szalejącym żywiołem.

 

Jednak najstarsza wzmianka historyczna podaje, że 26 lutego 1823 roku palił się w Brennie spichlerz, stajnia i wozówka oraz sieczkarnia. I dalej czytamy – zgromadził się lud z hakami oraz dwoma sikawkami. Do roku 1934 istniała w Brennie straż obowiązkowa, którą kierował Druh Knychała a później Dh Franciszek Dekiert.

 

Z przekazu tego wynika, że już kiedyś istniała pewna organizacja ochrony przeciwpożarowej i zaopatrzenia w sprzęt gaśniczy. Ale pierwsze ślady udokumentowanej działalności breńskiej straży sięgają roku 1934, kiedy ówczesny naczelnik rejonowy z Wijewa Druh Marian Miś założył w sąsiednim Brennie ochotniczą jednostkę pożarniczą. Nie zabrakło strażackich zapaleńców i ochotników, bo już na początek zapisało się 20 członków. Z łatwością powołano więc pierwszy Zarząd, któremu prezesował Walenty Rękoś a funkcję pierwszego naczelnika powierzono Alojzemu Kręcowi. Po latach zastąpili go – Maksymilian Kosmaciński, Alojzy Kowal i Piotr Dederek. Wspierali  ich też aktywni członkowie Zarządu – między innymi Wiktor Sobolewski i Henryk Leśniewicz. Ich chlubą była pierwsza konna sikawka w małej remizie w środku wsi.

 

Ponure lata okupacji przerwały dalszą działalność. Przetrwała tylko sikawka i ochoczy duch strażacki.

 

Zaraz po wyzwoleniu przystąpiono do odnowy gminnego strażactwa ogniowego, w tym OSP w Brennie. Pierwszą powojenną prezesurę powierzono Alojzemu Furmańczakowi, którego wspierał naczelnik Czesław Zalisz. W strażaków wstąpił nowy duch. Cieszyli się wszystkim, nawet przemalowanymi hełmami po niemieckich wojskach.

 

Mijały lata, zmienili się „ludzie Zarządu”, ale wspomnieć należy zaangażowanie długoletniego i oddanego prezesa Antoniego Jędrzychowskiego. Z tych lat pochodzi nowa remiza nad jeziorem, zbudowana  strażackim czynem społecznym a w niej pierwszy w dziejach Brenna samochód bojowy „Star 25”. A kiedy dokonano rozbudowy remizy, stanął w niej zupełnie nowy „Star”, który służy po dzień dzisiejszy. Wysiłkiem strażackich rąk zbudowano przy remizie obszerną salę wiejską, która stała się Domem Kultury.

 

Były lata, kiedy strażacy tworzyli ostoję życia kulturalnego wsi. Wystawiali amatorskie przedstawienia teatralne i organizowali zabawy oraz wieczorki taneczne, które przetrwały do dziś. Aby sprostać tradycji naszych poprzedników, od 16 lat  organizowana jest cykliczna impreza „Strażacy -  swojemu społeczeństwu” z udziałem różnych zespołów artystycznych, kabaretów, orkiestr dętych, kapel podwórkowych i okolicznych chórów. Impreza cieszy się dużym powodzeniem.

 

Ostatni okres cechuje dynamiczny rozwój OSP – modernizacja remizy i zaplecza, przebudowa układu podawania prądu wody, zainstalowano autopompę i działko wodne. Przybyły dwa pojazdy – „Polonez” operacyjny i 18 – tonowy dźwig oraz sprzęt gaśniczy – nożyce, agregat prądotwórczy, pompa pływająca, szlamowa, aparaty tlenowe – itp.

 

Ufundowany przez społeczeństwo w 1978 r. sztandar znalazł godne miejsce w Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach. Natomiast 10 lat temu z okazji jubileuszu 65 – lecia poświęcono i wręczono nowy sztandar z którego patronuje w swym wizerunku patron św Florian. Sztandar ten odznaczony jest Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa, Honorową Odznaką Za Zasługi Dla Gminy Wijewo oraz Honorową Odznaką Za Zasługi Dla Powiatu Leszczyńskiego. W tym duchu obchodzony jest doroczny „Dzień Strażaka”. Nie brakuje strażackiego pocztu sztandarowego na żadnych uroczystościach patriotycznych i kościelnych. Strażacy ze swym sztandarem corocznie uczestniczą w dniu strażackim na Odpustach Maryjnych we Wieleniu, Charbielinie, Borku Wielkopolskim i Górce Duchownej a nawet w uroczystościach centralnych na Jasnej Górze.

 

Nade wszystko przedkładana jest troska o stałą gotowość bojową. Dlatego ochotnicy nieustannie doskonalą swój „strażacki warsztat” i uczestniczą w ćwiczeniach i alarmach oraz gminnych i powiatowych zawodach sportowo – pożarniczych. Młodzież bierze czynny udział w Turniejach Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Są inicjatorami tradycyjnych zawodów „prądopiłki”.

 

Breńscy strażacy organizują każdego roku obóz młodzieżowych drużyn pożarniczych, który od lat stacjonuje nad jeziorem w Brennie – Ostrów.

 

Nie można pominąć troski samorządu gminnego i Wójta o sprawy przeciwpożarowe w gminie oraz współpracy z wiejskimi organizacjami społecznymi. OSP spełnia swoje zadania w zupełności. Samorząd gminny i wiejski oraz społeczeństwo mogą liczyć na wszelaką pomoc swoich strażaków.

 

Zarząd OSP Brenno
phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka