OSP

OSP Gościejewo
Powiat: obornicki
Gmina: Rogoźno
miejscowość: Gościejewo

OPIS OSP:

Wieś Gościejewo według źródeł historycznych mająca swój początek w XI wieku dziś jest drugą co do wielkości wsią w gminie Rogoźno w powiecie obornickim, woj. wielkopolskie liczącą ok. 800 mieszkańców.

GALERIA

Znajdują się tutaj między innymi: Zespół Szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum), kaplica, poczta, gorzelnia, sklep spożywczo-przemysłowy a od 1920 r. także straż pożarna.

 

Budynku pierwszej remizy strażackiej we wsi już dziś nie ma jest zaś choć w bardzo złym stanie kuźnia, która przez wiele lat służyła strażakom po likwidacji pierwszej remizy. W okresie międzywojennym prezesem strażaków był Stanisław Kowalski, a komendantem Jan Nowak. Do pożarów wyruszano wozem konnym, którego woźnicami byli ojciec i syn Skrobałowie. Podczas okupacji hitlerowcy wybudowali nową strażnicę z drewnianą wieżą,  dziś zaadoptowaną na kaplicę wiejską. Po wyzwoleniu z okupacji zawiązał się nowy całkowicie polski zarząd OSP, którego pierwszym  prezesem został Michał Martyniak a naczelnikiem Henryk Szargan. Gościejewianie zakupili pierwszą motopompę, której poświęcenia dokonano 14 maja 1956 roku. Tutejsza straż swój pierwszy samochód otrzymała w 1958 r. było to auto marki Opel, które jednak ulegało częstym awariom.


Kolejnym autem był samochód marki Star 18 lipca 1982 r. OSP w Gościejewie otrzymała sztandar. Okoliczność ta stanowiła przełom w działalności OSP i zaowocowała wybudowaniem nowej strażnicy do dziś służącej strażakom ochotnikom z tej wsi. Budowę strażnicy koordynował oddany służbie strażackiej miejscowy działacz OSP Henryk Szargan. Strażnica powstała dzięki dużemu zaangażowaniu w jej budowę zarówno strażaków jak i mieszkańców wsi. Poświecenia nowej strażnicy w dniu 18 października 1988 r. dokonał ks. biskup Stanisław Napierała.


Wraz z oddaniem do użytku nowej strażnicy ochotnicy z Gościejewa otrzymali fabrycznie nowy samochód Star 244. W roku 1995 Ochotnicza Straż Pożarna w Gościejewie obchodziła uroczystość 75-lecie istnienia.

 

W 1996 r. strażacy wybrali nowy zarząd, na czele którego stanął prezes Mieczysław Nieradka a ponadto w skład zarządu weszli: wiceprezes – Remigiusz Koplin, naczelnik - Jacek Szcześniak, sekretarz – Aleksandra Koplin, skarbnik – Zdzisław Mańkowski, gospodarz – Grzegorz Kołodziejczak Grzegorz.


23 maja 1997 roku OSP została włączona do KSRG. W roku 2000 obchodziliśmy 80. rocznicę powstania.

 

Gościejewo to miejscowość, w której niemal każdy pośrednio jest związany ze strażą. Jest to jedna z niewielu OSP, do której zgłaszają się coraz to nowi ochotnicy. Każdy dom we wsi ma w straży swojego przedstawiciela lub wspiera ją choćby duchem.


W styczniu 2005 r. dokonano zmian w składzie zarządu OSP. Prezesem ponownie został Mieczysław Nieradka a w skład zarządu weszli: wiceprezes Sławomir Korybalski, naczelnik Jacek Szcześniak, zastępca naczelnika Grzegorz Kołodziejczak, sekretarz Aleksandra Koplin, skarbnik Adam Wileński, gospodarz- Daniel Mańkowski, członek zarządu Jerzy Mazurkiewicz. Nowa Komisja rewizyjna rozpoczęła pracę w składzie: przewodniczący Marian Tylec Marian, wiceprzewodniczący Paweł Promiński, sekretarz Paweł Świstelnik.

Rok 2009 to szczególny okres w działalności OSP bowiem straż wyjeżdżała na szkolenia, ćwiczenia, kursy, zawody gminne jak i powiatowe, obozy dla MDP a ponadto przygotowywano remizę do przyjęcia nowego samochodu MAN na podwoziu 4X4, który w roku 2009 został zakupiony przy finansowym wsparciu gminy, WFOSiGW w Poznaniu i ZOSP RP. Pojechaliśmy po odbiór samochodu do Kielc a jego uroczyste przekazanie miało miejsce w Grodzisku Wielkopolskim. W Gościejewie zorganizowaliśmy własną uroczystość z poświęceniem wozu z udziałem strażaków ochotników z całej gminy.

W 2010 roku OSP Gościejewo uroczyście obchodziła jubileusz 90-lecia.

W styczniu 2011 r. odbyły się kolejne wybory w OSP. Wybrano nowy Zarząd składzie: prezes Jacek Szcześniak, wiceprezes Mieczysław Nieradka, naczelnik Grzegorz Kołodziejczak, zastępca naczelnika Daniel Mańkowski, gospodarz Jerzy Mazurkiewicz Jerzy, sekretarz - Aleksandra Koplin, skarbnik - Adam Wileński, kronikarz – Monika Pietrek, członek zarządu – Henryk Janus. Nowo wybrana Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się zaś następująco: przewodniczący –Waldemar  Kowalski, zastępca przewodniczącego – Mikołaj Pacholczak, członek – Paweł Promiński.

Co roku obchodzimy: Dzień Kobiet organizujemy pikniki rodzinne czy festyny a ponadto bierzemy udział w WOŚP.

Na koniec roku 2011 OSP dysponowała dwoma samochodami pożarniczymi, którymi do akcji wyjeżdża 23 druhów po kursie podstawowym, 3 druhów po kursie technicznym, 3 dowódców, 1 naczelnik, 4 druhów po kursie medycznym, 7 druhów pilarzy.

Posiadamy silną drużynę MDP a wśród członków stowarzyszenia mamy także 8 kobiet.

Opr. i fot. arch. OSP Gościejewo

phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka