OSP

OSP Osiek Nad Notecią
Powiat: pilski
Gmina: Wyrzysk
miejscowość: Osiek Nad Notecią

OPIS OSP:

Zarys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku nad / Notecią

Powstanie OSP Osiek datuje się od roku 1903. W tym okresie następowało gromadzenie podręcznego sprzętu przeciwpożarowego takiego jak: dwukołowy drewniany 400 l. beczkowóz, kubły drewniane, tłumice.


W roku 1905 OSP otrzymała sikawkę konną jednocylindrową oraz drabinę. Sprzęt garażowany był w drewnianej szopie zbudowanej przez Niemców. Ze względu na brak źródłowych dokumentów, które uległy zniszczeniu i zaginięciu w czasie wojny trudno ustalić, kto i kiedy założył w Osieku OSP. Oficjalna rejestracja w dokumentach państwowych przypada na rok 1909.

Za remizę strażacką w dalszym ciągu służyła drewniana poniemiecka szopa. Opiekę nad zgromadzonym sprzętem przeciwpożarowym sprawowali Niemcy. W latach dwudziestych następują duże zmiany w OSP. Funkcję prezesa pełni Polak druh Wojciech Pazderski. W tym czasie również następuje budowa pierwszej remizy. Budowla ta przetrwała po dziś dzień i spełnia rolę boksów garażowych.


W roku 1927 został utworzony zespół orkiestry dętej pod batutą ówczesnego naczelnika OSP druha Franciszka Hejnickiego. Orkiestra na przestrzeni wielu lat miała wzloty i upadki. Obecnie przewodzi jej druh kapelmistrz Tadeusz Rzanny. Remiza strażacka w Osieku powstała w 1927roku. Prezesem wówczas był druh Cichosz Wojciech.

 

Pierwszą rozbudowę podjęto w 1949 roku. Nadbudowano piętro. Drugi projekt dalszej rozbudowy powstał w końcu lat 50. Na lata 50 przypada dalsza rozbudowa remizy. Ówczesny prezes OSP druh Edmund Wełniak wraz z bracią strażacką sprostali powierzonemu zadaniu i rozbudowali wspinalnię.

W tym czasie OSP wzbogaciła się nie tylko o nową budowlę, ale i również o nowoczesny na ówczesne czasy sprzęt przeciwpożarowy. Otrzymała pierwszą motopompę pod nazwą-"Dekawka" w roku 1943 oraz po Niemcach "MAJENCHAGE". Bardziej nowoczesny sprzęt otrzymaliśmy w roku 1957 był nim Konny Czterokołowy Pojazd do przewozu sprzętu przeciwpożarowego. Nadzór nad sprzętem pełnił mechanik druh Kazimierz Fonrath. W roku 1960 strażacy z OSP w Osieku z konnego pojazdu przesiedli się do samochodu bojowego, jakim była Doczka.


OSP na przestrzeni lat zmieniła wiele wozów bojowych. Następnym był Lublin a później dwa Stary-25.


Przez szereg długich lat funkcję prezesa pełnił druh Edmund Łukowski. Za jego kadencji OSP na jubileusz 70-lecia powstania otrzymała sztandar. Lata 80 to duże zmiany w OSP. W grudniu w 1986 roku na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrany został nowy Zarząd. Nowy naczelnik wychodzi z propozycją rozbudowy remizy. I tak w 1987 roku rozbudowa rusza.

 

Zawiązuje się społeczny komitet rozbudowy. Przed członkami staje bojowe zadanie rozbudować remizę w czynie społecznym. I tak oto w listopadzie 1991 roku rozbudowa remizy dobiegła końca. Był to zarząd w składzie: prezes Gaczkowski Edward, naczelnik Królak Kazimierz, zastępca naczelnika Niedźwiecki Marian, gospodarz Durczak Bogdan, sekretarz Świerczyński Bogdan, skarbnik Rozpłoch Paweł. Ten sam zarząd po wielu latach reaktywował orkiestrę dętą OSP Osiek pod batutą zasłużonego kapelmistrza Stanisława Banaszaka. W 1990roku nastąpiły małe zmiany w zarządzie. Prezesem został Królak Kazimierz, naczelnikiem Niedźwiecki Marian, z-cą Łucjan Mrotek, sekretarzem Stefan Wełniak, gospodarzem Durczak Bogdan, skarbnikiem Rozpłoch Paweł, członkiem Górski Franciszek.


Nadeszły duże zmiany w funkcjonowaniu OSP zawiązały się MDP chłopców i dziewcząt, które brały bardzo aktywny udział w zawodach sportowo-pożarniczych i turniejach wiedzy pożarniczej.OSP zaczęła liczyć się w województwie, współzawodnictwie i zawodach. W Osieku zaczęły odbywać się zawody rejonowe, a w 1993roku zorganizowany został Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" na szczeblu wojewódzkim.

Za swoje bardzo duże zaangażowanie w pożarnictwie OSP z Osieka w 1990 roku otrzymała wóz bojowy GBM Star-200. Czyniła starania o wejście do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, do którego weszła w 1995 r. W 1996 roku występowała na zawodach krajowych w sportach pożarniczych.

 Wejście do KSRG wiązało się z dużymi wyzwaniami, szkoleniami, z zakupem sprzętu specjalistycznego i z zakupem nowego pojazdu. W 1997roku został zakupiony samochód do ratownictwa drogowego Polonez-Truck. Prezesem był Marian Przybylski.

W 2000 roku wybrany został nowy zarząd. Prezesem został Gaczkowski Edward, vice Marian Niedźwiecki, naczelnikiem Sławomir Królak, z-cą Michał Koniec, skarbnikiem Królak Kazimierz, sekretarzem Jan Łuka, gospodarzem Mariusz Durczak, członkami Scharwark Bogumił, Spirydof Piotr, przewodniczącym komisji rewizyjnej Świerczyński Bogdan. W tym czasie przebudowano pierwszy boks garażowy na przebieralnie dla ratowników.

Okres ten to wytężona praca z młodzieżą i drużynami sportowo-pożarniczymi. Wszystkie drużyny począwszy od MDP plasowały się na pierwszych miejscach w zawodach gminnych, powiatowych, a drużyna seniorska na zawodach wojewódzkich.


W 2005 roku drużyny z OSP Osiek zajęły pierwsze miejsca w zawodach gminnych i powiatowych i z optymizmem patrzymy na zawody wojewódzkie w 2006 roku. Przez 5 lat drużyny w zawodach zgromadziły 38 pucharów. Od 2004 roku OSP posiada nowy sztandar. 30 października odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej zmarłych strażaków.


W 2006 roku został wybrany kolejny zarząd ponowie prezesem został Gaczkowski Edward, naczelnikiem Królak Sławomir, zastępcami Niedźwiecki Marian, Koniec Michał, Śliga Marek, skarbnikiem Scharwark Bogdan, gospodarzem Śliga Piotr, sekretarzem Katarzyna Burzyńska, kronikarzem i opiekunem orkiestry Tadeusz Rzanny, przewodniczącym komisji rewizyjnej Stefan Wełniak.

W 2008 roku powołano u nas Jednostkę Operacyjno-Techniczną kategorii II, w której znajduję się 30 strażaków wyjeżdzających do akcji. Mają oni badania lekarskie oraz są w pełni przeszkoleni z zakresu BHP i szkoleń specjalistycznych.


W roku 2009 obchodziliśmy 100-lecie powstania OSP a także otrzymaliśmy nowy Samochód Ratowniczo-Gaśniczy MAN TGM 13.280.

 

W lutym 2011 roku na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym wybrano nowy zarząd. Prezesem po raz kolejny został Edward Gaczkowski, v-ce prezesem Tadeusz Rzanny, naczelnikiem Sławomir Królak, z-cą naczelnika Michał Koniec i Przemysław Repczyński, skarbikiem Bogumił Scharwark, sekretarzem Łukasz Michałek, gospodarzem Roman Barke, II Gospodarz Marcin Smełsz. W komisji rewizyjnej przewodniczącym został Mariusz Durczak, sekretarzem Piotr Liszka, członkiem Edward Kubiński.

 

Tego samego roku pod koniec lata przy przychylności Rady Miejskiej oraz pani Burmistrz Wyrzyska rozpoczęła się rozbudowa remizy, w której powiększono boksy garażowe oraz wybudowano taras.


 

Na jej wyposażeniu techniczno-bojowym OSP jest:

1) samochód lekki Polonez-Truck SLRt, na którego wyposażeniu znajduje się: zestaw do ratownictwa drogowego Weber Hydraulik, nożyce+rozpierak, agregat prądotwórczy Honda, zestaw R-1 z tlenoterapią, deska ortopedyczna, łańcuchy, pilarka do drewna, pilarka do betonu i stali, oświetlenie awaryjne, zestaw oświetleniowy, lampy drogowe, latarki, mniejsze nożyce do cięcia twardszych materiałów, 2 aparaty typu Auer nadciśnieniowe powietrzne, 2 czujniki bezruchu, 1 radiostacja przenośna Motorola GP 360.


2) samochód pożarniczy średni Star 200 GBM, na którego wyposażeniu poza sprzętem gaśniczym jest: motopompa PO-5, motopompa pływająca Niagara, pilarka do drewna, zestaw R-1, deska ortopedyczna, zwijadło szybkiego natarcia, 2 aparaty typu Auer nadciśnieniowe powietrzne, 2 czujniki bezruchu, drabina nasadkowa, drabina DW 10, latarki, 2 radiostacje przenośne Motorola GP 360, armatura wodna oraz podręczny sprzęt gaśniczy.

3) samochód pożarniczy średni MAN TGM 13.280 GBA, na którego wyposażeniu poza sprzętem gaśniczym jest: autopompa, motopompa pływająca Niagara, motopompa szlamowa, pilarki do drewna 2x, deska ortopedyczna, zestaw R-1, zwijadło szybkiego natarcia, 4 aparaty typu Auer nadciśnieniowe powietrzne + 2 butle zapasowe, 4 czujniki bezruchu, 4 radiostacje przenośne Motorola GP 360, drabina nasadkowa, drabina DW 10, 3 latarki Vulkan, armatura wodna oraz podręczny sprzęt gaśniczy.

4) łódź ratunkowa Norton zbudowana specjalnie na potrzeby OSP 3-osobowa na jej wyposażeniu są: 4 kapoki, koło ratunkowe, wiosła, linka ratunkowa.

5) przyczepka samochodowa, na której wyposażeniu znajduje się: motopompa PO5, zbiornik wodny, armatura wodna oraz podręczny sprzęt gaśniczy.

 Opr. i for. OSP Osiek nad NoteciąDane kontaktowe OSP Osiek nad/Notecią
ul. Główna 20
89-333 Osiek nad Notecią
tel. 67-286-62-14


Strona www OSP:  www.osp.osiek.net.pl

ZAPRASZAMY
phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka