OSP

OSP Broniszewice
Powiat: pleszewski
Gmina: Czermin
miejscowość: Broniszewice

OPIS OSP:
Ochotnicza Straż Pożarna w Broniszewicach łączy w sobie bogactwo tradycji pielęgnowanej na przestrzeni wielu lat z niezbędnym rozwojem koniecznym, aby sprostać dzisiejszym wyzwaniom stawianym strażakom ochotnikom. OSP powołano do istnienia 8 lipca 1929 roku na zebraniu wiejskim i zdecydowano o przystąpieniu do Związku Straży Pożarnych Województwa Poznańskiego. Z uwagi na specyfikę zaludnienia wsi w tamtych latach na pierwszym protokole znalazły się nazwiska polskie i niemieckie. Pierwszy samochód pożarniczy marki „Dodge” przekazano dla OSP 25 kwietnia 1950 r. W 1962r. zakupiono z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu samochód "Lublin" (więźniarkę), który służył do celów pożarniczych do 1970 r. – zamieniony na otrzymanego "Żuka". W roku 1962 rozpoczęto budowę obecnej remizy oraz zakupiono elektryczną syrenę alarmową. Oficjalnego otwarcia i przeniesienia OSP do nowej siedziby dokonano 15 lipca 1971 r. Obchody 50-lecia Straży w Broniszewicach odbyły się w 1979 roku i były okazją do wydania bogatej kroniki z tamtych lat. OSP w roku 1988 otrzymała pierwszy prawdziwy wóz bojowy na samochodzie „Star 25”, a po 5-ciu latach, jako drugi samochód pożarniczy „Star 66”. W roku 1998 dokonano wymiany stara 25 na sprowadzony z Niemiec samochód IFA W 50l. Szczególną datą z kart historii OSP jest 18 grudnia 2002 roku, kiedy to OSP w Broniszewicach została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Od tej pory rozwój OSP nabrał wyższego tępa. Dokonano zakupu umundurowania, sprzętu ratowniczego oraz dokonano remontu remizy z wprowadzeniem zaplecza socjalnego. Szczególną rolę w życiu jednostki odgrywał ówczesny prezes, a wcześniej wieloletni naczelnik druh Andrzej Szymczak. 4 lipca 2004 roku obchodzono 75-lecie OSP. Przy tej okazji uhonorowano, opieczętowany własną bogatą historią sztandar z 1947 roku, złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Obecnie Strażacy OSP w Broniszewicach kultywują tradycje przyjęte przez swoich poprzedników organizując coroczne obchody Dnia Strażaka, spotkania opłatkowe, imprezę z okazji dnia kobiet. OSP chętnie bierze udział organizacyjny w imprezach kościelnych, samorządowych oraz innych, organizowanych przez zaprzyjaźnione, lokalnie działające organizacje. Strażacy u boku samorządu gminnego prowadzą od kilku lat współpracę ze strażakami z zaprzyjaźnionej gminy Steinhoffell w Niemczech. Wielką inicjatywą Strażaków było zaangażowanie organizacyjne przy obchodach dożynek powiatu pleszewskiego na terenie wsi Broniszewice. Przy OSP działa zespół sportowy. Drużyna OSP Broniszewice w sezonie 2008 brała udział w powiatowych rozgrywkach piłki nożnej. Obok regularnej gry w piłkę nożną strażacy biorą udział w zawodach sportowo- pożarniczych, zawodach ratownictwa medycznego, turniejach piłki nożnej, siatkowej i tenisa stołowego. Na szczególną uwagę zasługują sukcesy druhny Justyny Pawlak w szczeblu wojewódzkim Otwartego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Dobra wizytówką dla OSP jest działający klub honorowego krwiodawstwa, który w 2007 roku został wyróżniony odznaczeniem za ilość oddanej krwi Przez Wojewódzki Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu. Ochotnicza Straż Pożarna w Broniszewicach liczy obecnie 62 członków w tym 5-ciu honorowych. Kobieca drużyna pożarnicza liczy 10 osób, a drużyna MDP 10 członków. OSP wybiera 9-cio osobowy Zarząd. Obecnie funkcję prezesa pełni druh Marcin Filipiak, a naczelnika druh Grzegorz Pelczarski. Na przewodniczącego komisji rewizyjnej wybrano druha Bolesława Półtoraka, który jednocześnie jest prekursorem akcji oddawania krwi. Jako najważniejszy filar działania OSP powołano Jednostkę Operacyjno Techniczną. Obecnie w skład JOT wchodzi 26 osób. Zespół posiada do dyspozycji dwa wysłużone samochody gaśnicze klasy GBA- „IFA” z 1973 r oraz GCBA- „Star 66” z 1968r po późniejszej karosacji. Strażacy wyjeżdżają do zdarzeń średnio 30 razy w roku i nie było w historii OSP sytuacji, w której nie wyjechałby zaalarmowany zastęp. Przedmiotem działań najczęściej są pożary, wypadki komunikacyjne, lokalne podtopienia, usuwanie skutków wichur, usuwanie gniazd niebezpiecznych owadów, itp. Ratownicy dysponują sprzętem w postaci pilarek spalinowych do drewna, pilarki do stali i betonu, pompy pływającej, szlamowej, agregatu prądotwórczego i masztu oświetleniowego z oprawą metalohalogenkową. Ponadto OSP posiada zestaw PSP R1, zestaw OSP 1, aparaty oddechowe, kombinezony przeciwko groźnym owadom, sprzęt łączności, itd. Ważnym elementem działalności OSP jest przeprowadzana corocznie „akcja posesja”, podczas której mieszkańcy otrzymują ulotki o tematyce przeciwpożarowej. OSP cieszy się wysokim uznaniem wśród mieszkańców wsi, przez co wizytom towarzyszą częste dyskusje i liczne darowizny na działalność statutową OSP. Strażacy z Broniszewic wieżą, że w najbliższych latach uda się poprawić zaplecze techniczne remizy, zainstalować ogrzewanie, alarm, utwardzić plac przed remizą, zbudować pamiątkowy obelisk, zakupić brakujący sprzęt i umundurowanie oraz wymienić wysłużony samochód.
phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka