OSP

OSP Białobłoty
Powiat: pleszewski
Gmina: Gizałki
miejscowość: Białobłoty

OPIS OSP:
HISTORIA OSP BIAŁOBŁOTY 1946 - 2008 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Białobłotach powstała w 1946 roku z inicjatywy druhów Staszaka i Goździka, działaczy ówczesnej gminnej OSP w Grodźcu (Białobłoty, Orlina Mała, Dziewiń Duży należały wówczas do Gminy Grodziec). Za ich namową doszło do zwołania zebrania wiejskiego, na którym podjęto decyzję o powołaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Białobłotach. Wybrano skład pierwszego Zarządu w osobach : - Kazimierz Perczyński - prezes - Franciszek Wiśniewski - naczelnik - Walenty Perczyński - sekretarz - Józef Bigalski - skarbnik - Antoni Walkowiak - gospodarz Oprócz osób wchodzących do składu Zarządu bardzo aktywnymi w tworzeniu nowej OSP byli: Stanisław Śliwowski, Alfons Śliwowski, Józef Perczyński i Józef Wysocki. Wkrótce po założeniu OSP przy wsparciu miejscowej ludności wybudowano drewnianą remizę strażacką. W czasie uroczystości otwarcia poświęcenia remizy dokonał Ks. Prawda - proboszcz Parafii Królików, a mowę okolicznościową w imieniu strażaków wygłosił Stanisław Czajczyński. OSP w pierwszych latach swej działalności posiadała na wyposażeniu sikawkę ręczną montowaną na wozie konnym i brała udział w licznych akcjach gasząc pożary domostw i lasów. Umundurowanie strażaków było skromne, organizowane we własnym zakresie. Kupowano materiał, z którego jeden z druhów szył mundury. Początkowo podczas akcji gaśniczych używano również poniemieckich hełmów wojskowych. Remiza strażacka służyła lokalnej społeczności do organizowania zabaw tanecznych, loterii, występów teatralnych. Na początku lat 60-tych zawiązała się II sekcja straży w Orlinie Małej. Wkrótce też rozpoczęto starania o budowę nowej remizy. Przy budowie przypadającej na lata1963-1966 duży wkład włożyli mieszkańcy okolicznych wsi, którzy społecznie wykonywali większość prac, jak też świadczyli znaczącą pomoc finansową. Wartość wybudowanego Domu Strażaka oszacowano na 530 tys. ówczesnych złotych. W końcu lat 60-tych nastąpiło połączenie obu sekcji straży i wybór wspólnego Zarządu OSP Białobłoty w osobach : Szczepan Matelski - prezes - Zygmunt Matelski - naczelnik - Zenon Szkudlarek - sekretarz - Jan Radoszewski - skarbnik - Władysław Szymczak - gospodarz Na lata 70-te przypadał okres ożywionej działalności statutowej i kulturalnej. Pomimo nadal słabego wyposażenia w sprzęt gaśniczy OSP była jedną z najaktywniejszych na terenie Gminy Gizałki, czego dowodem są pozytywne oceny zwierzchników, jak również wysokie miejsca zajmowane w zawodach pożarniczych. W tym czasie remiza strażacka i pomieszczenia przyległe pełniły szereg funkcji publicznych: tu jeszcze na początku lat 70-tych znajdowała się siedziba Gromadzkiej Rady Narodowej w Białobłotach, później Klub Rolnika, biblioteka, urząd pocztowy, sklep wiejski, tutaj urządzano szereg zabaw tanecznych znanych dobrze w okolicy, a swe próby i przedstawienia miał ludowy zespół pieśni i tańca "Białobłoty". W latach 80-tych OSP przeżywała kryzys spowodowany głównie trudnościami finansowymi. Był to na szczęście tylko okres przejściowy przełamany dzięki ofiarności i poświęceniu najbardziej wytrwałych członków OSP Białobłoty. Od początku lat 90-tych nastąpiło doposażenie OSP w podstawowy sprzęt gaśniczy, umundurowanie bojowe i wyjściowe oraz ożywienie w pracach społecznych, podnosi się poziom działalności operacyjnej. W 1992 r. OSP przechodzi poważny sprawdzian swych umiejętności uczestnicząc w dziesięciodniowej akcji gaszenia pożaru ponad 700 hektarów kompleksów leśnych. W 1995 r. OSP została wyposażona w samochód bojowy typu GLM, którego fundatorem było PZU, a przy pomocy Rady Sołeckiej zakupiono mundury wyjściowe i bojowe. Wkrótce przy wsparciu władz gminnych rozpoczęto prace remontowe budynku strażnicy. Ożywiła się również współpraca OSP z władzami Gminy Gizałki i ze Szkołą Podstawową w Białobłotach w organizowaniu wspólnych przedsięwzięć, takich jak: Dożynki Gminne, Festyn Nocy Świętojańskiej, Święto Patrona Szkoły. Na szczególną uwagę w tym okresie zasługuje praca z młodzieżą, czego efektem było powstanie MDP oraz duże zaangażowanie i sukcesy w organizowanych turniejach i konkursach pożarniczych. Był to też okres intensywnego cyklu szkoleniowego - przeszkoleni zostali szeregowcy, radiooperatorzy, operatorzy sprzętu, naczelnicy i dowódcy sekcji. W 2001 r. w trakcie uroczyście obchodzonego 55-lecia OSP Białobłoty nastąpiło ufundowanie sztandaru i uhonorowanie OSP Srebrnym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa". W 2002 r. dzięki współpracy z partnerską Gminą Apen w Niemczech OSP otrzymała strażacki wóz bojowy marki Mercedes. 2 lutego 2006 roku nastąpiły wybory nowych władz Zarządu OSP Białobłoty, w skład którego wchodzą: - Prezes - Dariusz Kostanowicz - Naczelnik - Paweł Mimier - Zastępca Naczelnika - Roman Frąckowiak - Skarbnik - Marcin Osman - Sekretarz - Piotr Czajczyński - Gospodarz - Leszek Szymczak - Członek Zarządu - Ryszard Walkowiak Już w maju nowy Zarząd postanowił zorganizować uroczyste obchody 60-lecia powstania OSP. Przy tej okazji została ona uhonorowana odznaką honorową "Za zasługi dla województwa wielkopolskiego". Krótko po jubileuszu Zarząd postanowił przebudować i udoskonalić kuchnię, którą przy pomocy sponsorów jaki i druhów strażaków w ciągu pięciu miesięcy oddano do użytku wraz z wyposażeniem. Zarząd zajął się również organizacją różnych imprez kulturalno- rozrywkowych takich jak: Andrzejki, Sylwester, Wieczorek Karnawałowy, Święto Pyry, Dożynki, Dzień Strażaka. Dochody z tych imprez pozwoliły na podjęcie prac przy wymianie podłogi i posadzek - założono podłogę i płytki wokół parkietu na powierzchni 300 m 2. W 2008 roku w partnerstwie z Uniwersytetem w Białymstoku, w partnerstwie z Krajową Izbą Gospodarczą, Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Combidata Poland Spółka z o.o. oraz pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej utworzona została świetlica pod nazwą "Internetowe Centra Edukacyjno- Oświatowe Na Wsi". 13 lipca 2008 - odbyły się Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze. Druhowie z OSP Białobłoty zajmują po raz piąty pierwsze miejsce. Zarząd OSP wspólnie z KGW i czterema sołectwami - Białobłoty, Orlina Duża, Dziewiń Duży, Krzyżówka zorganizował 31 sierpnia 2008 r. Dożynki Gminno- Parafialne, które odbyły się na terenie OSP.
phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka