OSP

OSP Lądek
Powiat: słupecki
Gmina: Lądek
miejscowość: Lądek

OPIS OSP:

Ochotnicza Straż Pożarna w Lądku powstała 26 sierpnia 1908 roku. Na pierwsze założycielskie zebranie dotarły 62 osoby. Wtedy dokonano wyboru historycznego zarządu: Bronisław Gutowski (lekarz powiatowy) wybrany został prezesem, Ignacy Ciszewski – sekretarzem, Wojciech Kaczmarski – skarbnikiem, Franciszek Orchowski – gospodarzem, Roch Frankiewicz – przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Pierwszym naczelnikiem lądkowskiej straży ogniowej został Józef Golcz.

1927 - Orkiestra Deta w Lądku


GALERIA (wejdź)

         Po roku, za zgodą ogólnego zebrania, Zarząd Straży postanowił zakupić hełmy, pasy, topory, bosaki, drabiny, beczki na wózkach i sikawki. W tym samym czasie została zakupiona i założona pierwsza księga przychodów i rozchodów, książka posiedzeń i książka do zapisywania strażaków. Wówczas nie brakowało chętnych do społecznych działań i aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach oraz akcjach ratowniczo – gaśniczych. Straż lądkowska, podzielona na cztery odziały: toporników, sikawek, wodziarzy i ogólny, brała udział w gaszeniu pożarów w Lądku, Kowalewie, Zagórowie, Ratyniu i wielu innych okolicznych miejscowościach.

 

         Działalność straży nie sprowadzała się tylko do gaszenia pożarów. Dużą rolę  odgrywały wówczas także orkiestry strażackie. Dlatego też dnia 14 grudnia 1909 roku Zarząd Straży postanowił zakupić od pana Niemczyka ze Lwowa pierwsze instrumenty muzyczne: dwa kornety, trzy alty, dwa tenory, baryton, bas, bęben i czynele. Odpowiedzialnymi za sprowadzenie tych instrumentów do Lądku zostali: Ignacy Ciszewski, Tomasz Bielawski i Tomasz Śmigielski. Pierwszym kapelmistrzem orkiestry został Władysław Paśkiewicz. Początkowo zespół swoje próby odbywał w prywatnych domach.

 

1983.08.26 - 75 lecie OSP Lądek

         Aby mieć gdzie składować sprzęt strażacki i instrumenty muzyczne, postanowiono wybudować remizę strażacką. Prace budowlane rozpoczęto w 1915roku, natomiast do użytku oddano remizę w roku 1922. W trakcie jej budowy murarze napotkali wiele problemów: po wymurowaniu ścian nastąpiło osiadanie gruntu i odkształcenie pionowe ściany. Obecną remizę wybudowano w 1972 roku, za czasów, gdy prezesem był Leon Maćkowski a naczelnikiem Józef Wrzesiński. Wszystkim zależało, aby nowa strażnica powstała jak najprędzej. Dlatego też postanowiono spopularyzować jej budowę i wciągnąć jak najwięcej ludności do czynów społecznych.

 

 OSP Lądek 1989 r.

         Każda straż ogniowa chciała również szczycić się posiadaniem własnego sztandaru. W związku z tym 21 października 1917 roku wypłacono z kasy 256 rubli na wykupienie sztandaru, który 4 listopada został poświęcony przez ówczesnego prezesa Lądkowskiej Ochotniczej Straży Ogniowej – księdza Władysława Ulatowskiego. Niestety po wkroczeniu Niemców w czasie II wojny światowej zarekwirowane zostały sztandary kościelne oraz sztandar Straży Pożarnej, który zaginął. Zaraz po wojnie, w 1946 roku, został ufundowany nowy sztandar. Do jego zakupu przyczyniło się całe społeczeństwo Lądku. Kolejny sztandar został zakupiony w 1978 roku, natomiast obecny został poświęcony przy okazji obchodów 90 – lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej  w roku 1998.

 

2001 - Olimpiada CTIF w Kuopio - Lądek 40 zawodników

         Po II wojnie światowej reaktywowano również działalność orkiestry. W czasie okupacji bowiem jej aktywność zamarła, a druhowie: Maksymilian Wrzesiński i Franciszek Warzych ukryli i zabezpieczyli instrumenty. Niestety zespól odrodził się tylko na kilka lat. Powodem tego była śmierć kapelmistrza Tomasza Warzycha. Ponowna reaktywacja orkiestry nastąpiła w 1976 roku i jej aktywna działalność pod batutą kolejno: Romana Werbińskiego, Henryka Burdy, Andrzeja Grzeszczaka, Wacława Pawela, Marcina Furmaniaka, Krystiana Wojewoda oraz obecnie Łukasza Oblizajka, trwa do dzisiaj.

W 1997 r. strażacy z Lądku zorganizowali zbiórkę żywności oraz płodów rolnych na rzecz pomocy ludziom dotkniętych powodzią na południu Polski w tym m.in. dla jednostek zaprzyjaźnionych z OSP Białka (woj. małopolskie) i OSP Dobrzeń Mały (woj. opolskie).

         Prawdziwą chlubą Ochotniczej Straży Pożarnej w Lądku są dokonania podczas zmagań z czerwonym kurem. Po raz pierwszy nasza straż otrzymała statuetkę upamiętniającą przyznanie honorowego tytułu Wielkopolskiej Straży Roku 2005. OSP Lądek może poszczycić  się także niekończącym pasmem zwycięstw na występach w zawodach sportowo – pożarniczych. Do ostatnich największych sukcesów zaliczyć należy Mistrzostwo Polski Kobiecej Drużyny Pożarniczej podczas X Krajowych Zawodów w Częstochowie w 2000 roku oraz Mistrzostwo Polski męskiej drużyny w 2011 roku w Koninie, Wicemistrzostwo Polski Męskiej Drużyny Pożarniczej grupy „A” na Krajowych Zawodach W Płocku w 2007 roku.


2008.07.06 - 100 lecie OSP Lądek przekazanie GCBA

Sukcesy z 2008 roku to: I miejsce chłopców na Wojewódzkich Zawodach Sportowo – Pożarniczych dla MDP w Kleczewie i Wicemistrzostwo Polski MDP chłopców w Bydgoszczy oraz  na Zawodach Krajowych CTIF – Lądek 2008’- I miejsce w gr. B i II miejsce w gr. C.

Nasi zawodnicy brali udział i odnosili sukcesy zdobywając złoto, srebro oraz brąz na pięciu kolejnych Olimpiadach Pożarniczych CTIF:

w Warszawie w 1989 roku – złoty medal mężczyzn w grupie „A”,

w Berlinie w 1993 roku – złoty medal mężczyzn w grupie „B”,

w duńskim mieście Herning w 1997 roku – złoty medal drużyny kobiecej i srebrny męskiej,

w Kuopio w Finlandii w 2001 roku – 2 złote, 1 srebrny i 1 brązowy medal

w chorwackim mieście Varażdin w 2005 roku – 2 złote i 1 srebrny medal

w Ostrawie w Czechach w 2009 roku - 2 złote i 1 srebrny medal

we Francji w Miluzie w 2013 roku – 2 złote medale

W roku 1995 i 1998 Lądek był gospodarzem Międzynarodowych Zawodów Pożarniczych CTIF, w których uczestniczyły najlepsze drużyny z Polski, Austrii i Niemiec. W zawodach, które stały na wysokim poziomie, zwyciężyli gospodarze zarówno w grupie „A”, „B”, i „C”.

 

ćwiczenia

         Lądkowska jubilatka może także poszczycić się dobrym sprzętem przeciwpożarowym. Jednym z pierwszych sprzętów zmechanizowanych była motopompa (w 1948 roku), później samochody służące społeczności strażackiej:

samochód ciężarowy marki PRAGA (w 1952r.),

STAR 20 GMB/800 (w 1956r.),

STAR  25 GBAM 2/800 (w 1973r.),

STAR 26P GBAM 2/800 (w 1975r.),

 JELCZ 004 GCBA 6/32 (w 1983r.),

STAR 244 GBA 2,5/16 (w 1988r.),

STAR 244 GBA 2,5/16 ( w 1994r.),

ŻUK GLM 8 ( w 1997r.),

JELCZ GCBA 6/32 (w 1989r.),

WOLKSVAGEN TRANSPORTER (w 2001r.).

Ukoronowaniem sukcesów i starań OSP w Lądku jest zakup ciężkiego i średniego samochodu gaśniczego. Najnowszym nabytkiem jest wóz bojowy MAN TGM 330 5/32 o napędzie terenowym 4 x 4 oraz MAN 2,5/16.

Obecnie jednostka OSP Lądek jest jednostką typu S-3, posiada samochody pożarnicze: MAN GBA 2,5/16 – 2013 r., GCBA 5/32 MAN 4x4 – 2008r. i SOp - VW Transporter – 1999r.. Liczba członków wynosi 223, w tym 138 – mężczyzn, 43 – kobiety i 42 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Od 1995r. jednostka włączona jest do KSRG. W 2007 roku Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Lądku na wniosek Naczelnika OSP dh Jerzego Orchowskiego podjął uchwałę w sprawie powołania Jednostki Operacyjno Technicznej OSP Lądek – kategorii I. Celem Jednostki Operacyjno – Technicznej OSP Lądek (zwanej w regulaminie JOT) jest udział w akcjach ratowniczych i zabezpieczających przeprowadzanych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych, zagrożeń ekologicznych, katastrof i innych zdarzeń zagrażających życiu, zdrowiu i mieniu oraz środowisku naturalnemu człowieka. JOT kieruje jednoosobowo Naczelnik OSP przy pomocy dowódców niższego szczebla: z-cy naczelnika, dowódcy plutonu, dowódcy sekcji i załogi. 39 członków posiada aktualne badania lekarskie, kursy i ubezpieczenie NNW umożliwiające do udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Jednostka corocznie jest dysponowana do około 100 zdarzeń (70% to miejscowe zagrożenia, 30% to pożary) w tym m.in. do wypadków komunikacyjnych na Autostradzie A-2 (odległość do wjazdu awaryjnego to niespełna 2 km od remizy). Łącznie strażacy uczestniczą w akcji przez ok. 1000 godz.

Strażacy z Naszej Jednostki biorą udział w Ogólnopolskiej  akcji zbiórki krwi w ramach programu „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”. Młodzi strażacy są zwycięzcami finału powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Stojąca na wysokim poziome operacyjnym, mobilność jednostki opiera się zarówno na bardzo dobrym wyszkoleniu członków czynnych, jak i wyposażeniu w specjalistyczny, profesjonalny sprzęt pożarniczy. Każdego roku kolejnych kilkunastu młodych druhów zdobywa uprawnienia i kwalifikacje kończąc kursy specjalistyczne.

Stowarzyszenie na rzecz pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i innych zdarzeniach losowych „Ratujmy życie” przekazało strażakom z Lądku  „defibrylator AED”.

OSP Lądek corocznie włącza się w organizację finału „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” poprzez zabezpieczenie imprezy, różnego rodzaju pokazy ratownicze, szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy dzieciom poszkodowanym w wypadkach.

OSP Lądek zrzesza weteranów służby pożarniczej, czynnych członków oraz liczne grono ambitnej, pragnącej naśladować ojców - młodzieży.

Osoby te posiadają wyszkolenia pożarnicze, wyszkolenia z ratownictwa medycznego KPP, instruktorów Ligi Obrony Kraju, szkolenia w zakresie ratowniczych technik uwalniania i bezpieczeństwa prowadzenia działań, uprawnienia instruktorskie i sędziowskie dotyczące sportu pożarniczego, kursy pedagogiczne kierowników i wychowawców w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Strażacy z OSP Lądek na co dzień z zawodu to: uczniowie, studenci, rolnicy, rzemieślnicy, kierowcy, nauczyciele, lekarze, policjanci, żołnierze, przedsiębiorcy, bezrobotni, pracownicy fizyczni i umysłowi. 

Strażak z Lądku to Proboszcz Parafii Lądek, Sołtys, Komendant Gminny ZOSP RP, Radni Gminy Lądek i Powiatu Słupeckiego, Wójt Gminy Lądek, Starosta Słupecki, Burmistrz Miasta Słupca, Kapelan Powiatowy Strażaków, Komendant Powiatowy PSP w Słupcy, Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu oraz wielu życzliwych i wspaniałych przyjaciół lądkowskiej straży.

 

Posiadane odznaczenia i wyróżnienia OSP Lądek;

Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa – 1993

Medal im. Bolesława Chomicza – 1998

Odznaka Zasłużony dla Województwa Konińskiego – 1998

Odznaka Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego – 2001

Wielkopolska Straż Pożarna Roku 2005

Złoty Znak Związku OSP RP – 2008

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego – 2008

 

phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka