OSP

OSP Klęka
Powiat: średzki
Gmina: Nowe Miasto nad Wartą
miejscowość: Klęka

OPIS OSP:

 Początki działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęce sięgają roku 1947. 13 lipca tego roku z inicjatywy Komendanta Rejonowego druha Stanisława Michalskiego z Nowego Miasta nad Wartą odbyło się zebranie,w wyniku którego została powołana do życia licząca wówczas 38 członków Ochotnicza Straż Pożarna w Klęce. W skład pierwszego Zarządu weszli: Adam Karolczak - prezes, Leon Tomaszczak - naczelnik, Maksymilian Antkowiak - z-ca naczelnika, Ignacy Ratajczak - sekretarz, Józef Tomczak - skarbnik, Czesław Kobylski - gospodarz. Dowódcami sekcji zostali: Franciszek Pawłowski, Andrzej Wojtysiak, Ludwik Kubiak. OSP otrzymała wówczas z majątku w Klęce nieczynną sikawkę ręczną. Po doprowadzeniu jej do stanu używalności przystąpiono do urządzania remizy i przeprowadzania ćwiczeń. Chrzest bojowy strażacy z Klęki przeszli podczas gaszenia pożaru, który wybuchł w Michałowie. Do ciekawostek tego okresu można zaliczyć to, że oprócz działalności ratowniczej OSP w Klęce prowadziła także działalność kulturalną. Powstała przy OSP Orkiestra Dęta, swoimi występami uświetniała liczne lokalne imprezy.

GALERIA (WEJDŹ)


                W 1949r. przy OSP w Klęce zawiązała się strażacka sekcja żeńska, w skład której weszło 15 kobiet. 2 sierpnia 1949 r. strażacy otrzymali upragnioną motopompę. W roku 1950 w ich użytkowaniu znajdowało się już pięć takich urządzeń. Wszystkie podejmowane działania, osiągane wyniki oraz współpraca z dyrekcją Przemysłowo-Rolnych Zakładów Zielarskich'' Herbapol'' w Klęce doprowadziły do zakupu 2 listopada 1959r. wozu bojowego typu Ford. W roku tym strażacy z OSP wzięli udział w sześciu akcjach ratunkowych. Gasili palące się stogi, mieszkanie w Wolicy Pustej, lasy w Wolicy Koziej i Aleksandrowie. W 1960 r. uratowali przed spaleniem pałac w Klęce. 8 lipca 1973 roku jednostka otrzymała swój sztandar. Podczas tej uroczystości nastąpiło również oficjalne przekazanie wozu bojowego marki Star 21. Służył on strażakom przez następnych 12 lat, podczas których jednostka brała udział w wielu akcjach ratowniczych. Strażacy z roku na rok doskonalili swe umiejętności. Ich sprawdzianem były przede wszystkim akcje pożarnicze. Nie można jednak zapomnieć o zawodach strażackich - gminnych, rejonowych, wojewódzkich, z których nierzadko druhowie z Klęki wracali jako zdobywcy pierwszych miejsc. W październiku 1985r. ZOSP w Klęce otrzymała nowy samochód typu Star 244. Dzięki opiece Zakładów Zielarskich
"Herbapol'' Klęka S.A. obecnie Phytopharm, jednostka była i jest dobrze wyszkolona
i wyposażona w nowoczesny sprzęt. 12 lipca 1997 roku jednostka obchodziła 50 lecie powstania. Z tej okazji odbyło się uroczyste otwarcie "Izby Pamięci" oraz odznaczenie sztandaru jednostki.
                 15 sierpnia 2002 roku był dniem podwójnie uroczystym. Tradycyjnie obchodzony Dzień Zielarza został połączony z obchodami Jubileuszu 55-lecia  jednostki. Podczas Mszy św.  strażacy z Klęki otrzymal
i list z błogosławieństwem Ojca Świętego Jana Pawła II.
W dniach od 20-24 sierpnia 2002 roku dziesięcioosobowa grupa strażaków z naszej jednostki udała się do miejscowości Vrane n / Wełtawą
 ( Czechy). Nasi druhowie zostali wydelegowani do pomocy przy usuwaniu skutków powodzi, która w sierpniu tego roku nawiedziła naszych południowych sąsiadów. 04.11.2005 roku OSP w Klęce otrzymała akt powołania do Krajowego Systemu Ratowniczo- Pożarniczego oraz samochód marki Mercedes 608 D
. 09.06.2007r. została ufundowana i poświęcona figura Św. Floriana.
                 24.06.2007 roku druhowie OSP Klęce obchodzili jubileusz 60-lecia powstania jednostki i otrzymali nowy sztandar.
               
 W roku 2009  złożyliśmy wniosek w KRS o wpis naszego stowarzyszenia do rejestru jako Organizacji Pożytku Publicznego; wniosek został przyjęty.
                Na początku 2012  roku Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęce zwrócił się z prośbą do wójta gminy o nowe pomieszczenia dla naszej jednostki.  Po opuszczeniu pomieszczeń zajmowanych dotąd przez świetlicę  socjoterapeutyczną oraz przedszkole w Klęce otrzymaliśmy  zgodę na ich uźytkowanie. Zostały one wyremontowane i zaadaptowane na potrzeby OSP. Obecnie OSP  posiada dużą salę wraz z sceną, izbę tradycji, biuro, magazynek oraz kuchnię. Pomieszczenia znajdują się na piętrze, w centralnej części  pałacu.
                 5 maja  2013r.  o godz. 13.00 polowa Msza św. odprawiona w intencji strażaków z terenu naszej gminy, rozpoczęła Gminne Obchody Dnia Strażaka i Jubileusz 65- lecia jednostki  OSP w Klęce. Po Mszy św. odbył się uroczysty apel, na którym zostały wręczone odznaczenia i podziękowania zasłużonym druhom. Następnie wszyscy uczestnicy udali się na wspólny strażacki posiłek.
                14 lutego 2014r. OSP w Klęce otrzymała nowy wóz bojowy marki Man. Uroczyste przekazanie 
i poświęcenie woz
u bojowego  dla jednostek OSP z województwa wielkopolskiego odbyło się 29.03.2014r. w Poznaniu.
               
 Na dzień 01.01.2015 roku OSP w Klęce liczy 96  członków. W skład Zarządu wchodzą: Grzegorz Gogulski - prezes, Sławomir Rogacki - naczelnik, Leszek Teterycz- z-ca naczelnika, Zofia Adryan - skarbnik, Roman Cichoń - sekretarz, Krzysztof Cichoń - kronikarz, Paweł Kunsztowicz - gospodarz, Stanisław Kałużniak oraz Jakub Kujawa  jako członkowie zarządu. Komisję Rewizyjną tworzą: Kazimiera Stangryczak - przewodnicząca, Szymon Janiszewski  i Elżbieta Joachimiak  członkowie. Oprócz udziału w akcjach ratowniczych, strażacy z Klęki prowadzą również działalność prewencyjną i szkoleniową ( spotkania i pogadanki z zakresu ochrony przeciwpożarowej ) , realizują projekty unijne ( Wieś niekoniecznie nudna - 2009 , budowa kapliczki Matki Boskiej Zielnej -  2013, budowa placu zabaw dla dzieci - 2015 ),prowadzą działalność kulturalną ( organizują festyny, spotkania z ciekawymi ludźmi , spotkania wigilijne ,wycieczki rowerowe i autokarowe, Mikołajki dla dzieci , Dzień Kobiet). Biorą udział w różnych uroczystościach kościelnych i państwowych. Co roku z powodzeniem uczestniczą w zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu  gminnym
i powiatowym . Kronika OSP w Klęce co roku  bierze udział w konkursie kronikarskim. 10 grudnia 2014r. w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie odbyło się podsumowanie IX konkursu na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa. W tym ogólnopolskim konkursie naszą jednostkę reprezentowała druhna Marta Występska ( Cichoń ). Praca licencjacka druhny Marty została przez Jury bardzo wysoko oceniona i otrzymała III nagrodę.

Ochotnicza Straż Pożarna w Klęce od 68 lat prowadzi działalność pod szczytnym hasłem "Bogu na chwałę, Bliźniemu na ratunek". Jeśli chcą Państwo śledzić dzialaność naszej jednostki, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony na facebooku OSP Klęka

phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka