OSP

OSP Witkowo
Powiat: gnieźnieński
Gmina: Witkowo
miejscowość: Witkowo

OPIS OSP:

1868 początkiem Straży Ogniowej w Witkowie

 

Pierwsze zapiski dotyczące witkowskiej straży zostały zawarte w Księdze Pamiątkowej Wielkopolskiego Związku Straży Pożarnych w Poznaniu wydanej w 1927 roku. Wynika z nich, że Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowie powstała w 1890 roku, a jej naczelnikiem był wówczas Józef Łukowski. Prawdziwość tych informacji zdementowali najstarsi mieszkańcy miasta spisując swe oświadczenia, w których początek działalności Ochotniczej Straży Pożarnej datuje się na rok 1868.

Data ta jest wysoce prawdopodobna, jako początek pożarnictwa w Witkowie, nieznane są do dziś struktury, które te formację tworzyły. Był to, bowiem czas działania ochotniczych jak i obowiązkowych straży. Oświadczenia nieżyjących strażaków zawierały opis wyposażenia pierwszej straży z roku 1868. Wynika z nich, że pierwsi strażacy byli wyposażeni bardzo skromnie. Druhowie: Cobel i Winnicki? imiona nieznane, Stanisław Machyna, Walenty Knothe, Kazimierz Knast, Ignacy Knast i Antoni Knast posiadali jedynie sikawkę konną i drabinę dwu-hakową przy pomocy których prowadzili akcje ratownicze na terenie Witkowa i okolic. Sama strażnica początkowo mieściła się na działce podarowanej przez Kazimierza Knasta.

Od 1890 roku kolejnym naczelnikiem był Jan Łukowski. Wówczas Straż liczyła już 29 członków i posiadała między innymi: wóz strażacki osobowy, 2 wozy beczkowe i 2 drabiny hakowe. Trzynaście lat później została zakupiona czterokołowa sikawka z wężami ssawnymi i tłocznymi. Na wyżej wymienionym sprzęcie Witkowscy strażacy pracowali aż do wybuchu II Wojny Światowej. Historia nie oszczędziła im okresów zaborów, wojen i trudów dnia codziennego. Wielu walczyło z bronią w ręku o wolność naszej Ojczyzny. Ginęli na froncie, w obozach koncentracyjnych, w egzekucjach.


 

Niestety motopompa, węże, hełmy i topory nie zaspokajają potrzeb OSP. Dlatego też dzięki staraniom zarządu witkowska straż otrzymuje w 1946 roku od Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Gnieźnie przechodzony wóz strażacki, a w latach 1947-1949 z funduszy własnych kupuje z Rejonowego Urzędu Likwidacji w Gnieźnie wóz nietypowy - odkryty.

Dopiero w 1955 roku Komenda Powiatowa przydziela naszym druhom nowy wóz bojowy ,,Star 20", a w 1965 - również nowy -,,Star 25", do którego 3 lata później zainstalowano radiotelefon. Dla potrzeb OSP zostaje przystosowany budynek gospodarczy, otrzymany w 1945 roku. Jest to możliwe dzięki ofiarności strażaków i zarządu, którzy pracując społecznie przyczynili się do powstania świetlicy i garażu z centralnym ogrzewaniem, a także pomieszczeń na podstawowy sprzęt gaśniczy i paliwo.


W 1968 roku Witkowska OSP liczy 48 członków czynnych i 11 honorowych. Ponadto przy Straży działa 10-osobowa szkolna drużyna o specjalności pożarniczej. Funkcję prezesa pełni druh Tadeusz Konieczka, naczelnikiem jest druh Zygmunt Sierszulski.


W dowód uznania dla działalności OSP w Witkowie, społeczeństwo miasta i gminy Witkowo wraz z instytucjami i zakładami pracy, funduje 2 sztandary. Pierwszy w 1947 roku odznaczony Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, drugi - w 1968 roku z okazji 100 rocznicy powstania OSP. Tak, więc OSP szczyci się dwoma sztandarami pierwszy z 1947 roku, który z szczytnym zawołaniem "Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek" drażnił zaborców pod pretekstem umieszczenia w muzeum był usilnie poszukiwany przez aparat bezpieczeństwa. Tymczasem przeleżał pieczołowicie zabezpieczony pod podłogą dh Zygmunta Sierszulskiego. Kiedy uznano, że po pierwszym sztandarze nie ma śladu "ufundowano w 1968 roku drugi sztandar z hasłem w Służbie Ojczyzny Ludowej.
Obchody jubileuszu 100-lecia istnienia i działalności OSP w Witkowie odbywają się 22.09.1968 Roku, w 600 lecie miasta. W 1972 nasza Straż otrzymuje od Komendy Powiatowej w Gnieźnie nowy samochód pożarniczy typu Żuk GLM 8/8, a 10 lat później od Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Słupcy nowy Star 244 GBA 2,5/16.Zasług Witkowskich strażaków dla miejscowej społeczności nie da się opisać w dwóch zdaniach". Można jedynie przytoczyć najważniejsze akcje ratowniczo-gaśnicze z ich udziałem. I tak, w 1969 roku uczestniczą w gaszeniu pożaru rurociągu ,,Przyjaźń" w Wólce, w 1972 w udział w gaszeniu fabryki "STOMIL" w Poznaniu, w 1983 na własnym terenie zmagają się z kilkudniowym pożarem lasu w Strzyżewie Witkowskim, który pochłonął 30 hektarów. Kolejnym potężnym pożarem lasu z udziałem Witkowskich strażaków to Świerczyna - Gizałki w1992 roku na pograniczu województw konińskiego i kaliskiego.
Do spektakularnych należy gaszenie pożaru jednej z Witkowskich kamienic na Starym Rynku, gdzie strażacy z narażeniem własnego życia i zdrowi ratują 3 osoby i mienie znacznej wartości. Kolejne lata to poszerzenie zakresu niesionej pomocy i kilkadziesiąt akcji o charakterze ratowniczym, w których Witkowscy strażacy wykazują swą determinacje, poświęcenie i narażają życie.


W historycznym przeglądzie naszej działalności należy wspomnieć nazwiska prezesów Witkowskiej OSP. Od roku 1945 funkcję tę kolejno pełnią druhowie: Ignacy Knast, Tadeusz Konieczka, Władysław Janicki, Wiesław Hofman, Edmund Jaworski, Zygmunt Schady, Ryszard Jaworski, który nie dokończył kadencji przekazał ją swemu zastępcy Zygmuntowi Schademu. 21.02.2006 na mocy Walnego Zebrania powołano nowy skład Zarządu OSP, który tworzą: prezes - mgr Grzegorz Barański, wiceprezes-naczelnik - Stanisław Olas, wiceprezes - Sebastian Zamiara, zastępcą naczelnika - Marek Przybylski, skarbnik - Ewa Janicka Stejakowska, sekretarz - Ryszard Jaworski, gospodarz - Jan Orchowski.


Witkowska OSP współpracuje z władzami samorządowymi Gminy i Miasta Witkowa, Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Gnieźnie, Dowództwem 33 Bazy Lotniczej, Zespołami szkolnymi naszej miejscowości, zakładami pracy i lokalną społecznością Do najważniejszych wydarzeń minionego okresu trzeba zaliczyć obchody 125 rocznicy powstania i działalności OSP w Witkowie. Odbywają się one 23.06.1993 Roku. Dają możliwość przypomnienia zasług, męstwa i bezinteresowności Witkowskich strażaków. W dniu 28 marca 1997 OSP zostaje przyjęta do elitarnej grupy tworzącej Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy.W 2003 roku OSP otrzymuję fabrycznie nowy pojazd GBA 2,5/20.Odtąd przez chwilę i nieformalnie OSP figuruje jako S4 posiadając GCBA 6/32 , GBA 2, 5/16 , wymieniony GBA, 2, 5/20 oraz GLM , który przekazuje do OSP Mielżyn. W dniu 22 września przed remizą odbył się uroczysty apel, na którym został przekazany sprzęt ratowniczy dla 30 OSP z naszego województwa. Na uroczystość przybyli poszczególni decydenci pożarnictwa z województwa, powiatu i gminy jak też zacni goście. Najwięcej sprzętu otrzymały OSP Witkowo i OSP Kłecko. Były to zestawy pierwszej pomocy PSP-R1, deska ratownicza, oraz sprzęt hydrauliczny do ratownictwa technicznego.


W 2006 OSP Witkowo na wniosek naczelnika Stanisława Olasa, jako pierwsza na terenie powiatu Gnieźnieńskiego utworzyła Jednostkę Operacyjno-Techniczną kat. II.


W dniu 18 września 2010. na placu przed Witkowską Remizą Strażacką nastąpiło uroczyste przekazanie i poświęcenie nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego GBA-Rt  MAN  2,5/25 który zastępuje 32 letniego Stara 244 .

 

W roku 2011 na mocy Walnego Zebrania powołano nowy skład Zarządu OSP, który tworzą: prezes – mgr. Grzegorz BARAŃSKI, wiceprezes - dh Sebastian Zamiara, naczelnik - dh Paweł Szymański, zastępca naczelnika - dh Michał Świątek, skarbnik- dh Joanna Andrzejewska, gospodarz świetlicy - dh Jan Orchowski, sekretarz- dh Jerzy Wyszyński, członkowie zarządu - dh Rafał Sterling, dh Maciej Borys. Komisja Rewizyjna: przewodniczący- dh Rachelski Tomasz, członkowie- dh Roman Orchowski, dh Jarosław Drajer.

W 2011r. rozpoczęto tworzenie sekcji ratownictwa wodnego: pozyskano Łódź ratowniczą Marina z silnikiem zaburtowym YAMAHA 55km- 6 osobową z radiostacją, GPS, czujnikiem głębokości oraz przyczepa podłodziową.

Łódź witkowskim strażakom ma służyć przede wszystkim do działań ratowniczych oraz zabezpieczenia ośrodka wypoczynkowego, który znajduje się na terenie gminy Witkowo o powierzchni 41 ha, na której oferuje się turystom aż 6 tys. miejsc noclegowych.


 

W ostatnich latach dzięki ogromnemu zaangażowaniu druhów w OSPpowołano Grupę Medyczną STRAŻ. Jej członkami są przeszkoleni w ratownictwie strażacy Jednostki Operacyjno-Technicznej przy OSP Witkowo. Podczas akcji ratowniczych ich głównym zadaniem jest udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Wiedzę i umiejętności pozyskane podczas kursu cały czas poszerzają podczas spotkań, na które poświęcają swój wolny czas, aby w każdej chwili i niezależnie od sytuacji potrafili skutecznie i bezpiecznie zadziałać. 

Na początku roku 2012 nasza Straż otrzymuje od Komendy Powiatowej w Gnieźnie używany samochód osobowy Opel Vectra. W tym samym czasie na wniosek Naczelnika Pawła Szymańskiego zmieniono uchwałą kategorię Jednostki Operacyjno Technicznej z kategorii drugiej na kategorie pierwszą.

Obecnie ilość członków w OSP Witkowo to: 75 druhen i druhów, w tym zwyczajni  64. Członkowie JOT- 34 w tym dowódcy- 12, kierowcy- 15, operatorzy sprzętu- 17, ratownicy medyczni- 16, członkowie honorowi- 10, MDP– 30, wspierający 1. W szeregach OSP działa 4 funkcjonariuszy PSP oraz 4 funkcjonariuszy Wojskowej Straży Pożarnej (WSP).

Wyposażenie JOT I Witkowo to:

Star 12.157 GBA-Rt 4x2  2,5/20 429[p]85

 

MAN 13.290 GBA-Rt  4x4 2,5/25  429[p]82


Jelcz 315 GCBA 6,6/32 4x2 429[p]81


 

Opel Vectra SLOp 429[p]83

 


Łódź ratownicza Marina z silnikiem zaburtowym Yamaha 55km 429-Ł2, przyczepa podłodziowa.OSP Witkowo posiada również:

System selektywnego alarmowania DSP-50 wraz z radiostacją bazową i terminalem SMS, 20 pagerów, 4 radiostacje przewoźne, 6 radiostacji przenośnych, 2 zestawy PSP R1 + szyny Kramera + deska, 3 torby medyczne, 2 zestawy hydrauliczne (nożyce + rozpieraki + pompa + pole pracy), 1 rozpieracz kolumnowy, 2 podpory stabilizacyjne, 1 przenośne centrum pianowe PROPAK.

phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka