OSP

OSP Lotyń
Powiat: złotowski
Gmina: Okonek
miejscowość: Lotyń

OPIS OSP:
Ochotnicza Straż Pożarna w
Lotyniu
ul. Szczecinecka 20
64-918 Lotyń
http: www.osplotyn.prv.pl
organizacja pożytku publicznego
Nr. KRS 0000033659
NIP 767-15-19-218


Obecna historia a początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lotyniu, sięga końca lat 40 ubiegłego wieku. Jest pewna rozbieżność, dotycząca daty od której należały by przyjąć funkcjonowanie staży w Lotyniu. Wedle nieżyjących już założycieli był to rok 1947, jednak według daty rejestracji stowarzyszenia jest to rok 1949.

Pierwszymi założycielami byli:
  1. Michał Taraszczuk,
  2. Zdzisław Grendus.
OSP liczyła wtedy 22 osoby. W skład pierwszego zarządu weszli:
  1. Michał Taraszczuk – prezes,
  2. Zdzisław Grendus – naczelnik,
  3. Józef Furyk – skarbnik.Strażnica OSP do 1954r. znajdowała się na terenie ówczesnego SHR Lotyń. W latach 1954-55 wybudowano w czynie społecznym nową remizę przy ulicy Szczecineckiej. Do 1959 strażacy posiadali pojazd konny. W 1960r. OSP otrzymała wóz bojowy-beczka typu Bedford. Pierwszym kierowcą tego pojazdu był Władysław Kobiałka. W 1964 obok strażnicy wybudowano drewnianą wieżę do suszenia węży strażackich. W 1972 roku OSP Lotyń otrzymała samochód marki Żuk, którego kierowcą został Edwin Zgoda. Do najstarszych strażaków oprócz w/w wymienionych zaliczyć należy: Józefa Stefańskiego, Józefa Ulatowskiego, Sylwestra Frelicha, Władysława Neugebauera (który przez pewien okres pełnił funkcję prezesa OSP Lotyń), Władysława Grzyba, Jerzego Riegiera, Stanisława Kopkiewicza. W okresie działalności naczelnika Jerzego Riegiera (zginął śmiercią tragiczną w 1970r.) do świetlicy strażackiej został zakupiony telewizor "Neptun" - ile to było radości, ilu chętnych telewidzów! Rolę gospodarza pełnił Stanisław Skórski, który z całą powagą i sumiennością wykonywał swoje obowiązki. W latach 1972-1985 naszej OSP naczelnikował druh Józef Ulatowski. Lata 1972-1985 to okres, w którym rolę naczelnika pełnił Ryszard Rakowski. Druh Ryszard "przetrwał" czterech prezesów w tym dwie kobiety: Helena Schab, Czesława Drapała, Jan Tarasewicz, Józef Sałaj.

Działalność strażaków na rzecz kościoła nagrodził ks. Jerzy Dąbrowa ówczesny proboszcz parafii Lotyń i w 1973 ufundował sztandar dla jednostki (w roku 2010 podjęte zostały działania zmierzające do zakupu nowego sztandaru).

W 1983 kierowcą w OSP Lotyń został Waldemar Kopkiewicz. Coś drgnęło w straży - nowy kierowca nie tylko zajął się samochodem ale też "zabłąkaną młodzieżą". Trzy sekcje młodzieżowe pojechały na zawody do Złotowa. No cóż wyniki były marne ale już było widać młodych strażaków z OSP Lotyń. W 1984 jednostka wzięła udział w zawodach miejsko-gminnych w Podgajach z okazji otwarcia nowej remizy. Z perspektywy lat można powiedzieć iż był duży krok do funkcjonowania dzisiejszej jednostki. W lutym 1986 na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w skład zarządu weszli: prezes – Józef Sałaj, naczelnik – Waldemar Kopkiewicz, sekretarz- Jan Jaszczur, skarbnik – Józef Furyk. Komisję rewizyjną tworzyli: Jerzy Sieradzki – przewodniczący, Aleksander Hajduk i Jan Chwieduk – członkowie. Dla szerszej społeczności naszego terenu w 1987, OSP zorganizowała festyn sportowo-pożarniczy, na którym jednostka zaprezentowała 6 sekcji strażackich. Szczególną uwagę wzbudziła jednak sekcja 6-latków. Podjęto również działania w celu wykonania zbiornika ppoż. Działania te zakończyły się zdobyciem dokumentacji oraz wykonaniem kosztorysu budowy. Z okazji 40-lecia OSP w 1987 zarząd doprowadził do pierwszej w historii spotkania weteranów jednostki. Z przykrością stwierdzić należy iż pomimo zaproszeń nikt z władz wojewódzkich nie przybył. Władze gminne reprezentował: pierwszy sekretarz KMG PZPR towarzysz Andrzej Jasiłek i sekretarz Urzędu Miejsko-gminnego w Okonku pani Gonczarko. Z okazji spotkania były wręczane medale, wyróżnienia, odznaczenia. Wykonany został postument upamiętniający 40-lecie OSP. Z tej też okazji z inicjatywy naczelnika Waldemara Kopkiewicza została założona kronika OSP. Pierwszym kronikarzem została Maria Kopkiewicz.Rok 1989 rozpoczęliśmy propagowaniem wiedzy ppoż. W ramach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w szkole podstawowej dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu druha Włodzimierza Choroszewskiego 1 marca odbyły się eliminacje środowiskowe. Komendant gminny OSP chorąży Roman Artyński (obecnie Komendant Powiatowy PSP w Świdwinie) był zaskoczony wiadomościami naszych uczestników. Dwie siostry Ula i Wioletta Zaborskie były najlepsze na szczeblu szkoły i gminy i zakwalifikowały się na eliminacje wojewódzkie do Piły. Odbył się także festyn strażacki a dochód przeznaczono na wycieczkę MDP do Trójmiasta. We wrześniu odbyły się w naszej miejscowości parafialne dożynki. Każda z 14 wsi przygotowała bardzo ładne wieńce a przedstawiciele naszej OSP witali Ks. Bp. Ignacego Jeża z Koszalina.

W lutym 1990 roku zarząd OSP przygotował dla dzieci strażaków i członków MDP paczki. Uroczystość tą uświetnił swoim występem zespół artystyczny ze szkoły podstawowej pod kierownictwem p. Elżbiety Lipiec. 26 czerwca do naszej parafii zawitał obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Cały stan osobowy jednostki postawiony został w stan gotowości, oczekiwania i modlitwy. W grudniu odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze na którym wybrano nowe władze: prezes – Ireneusz Ulatowski, naczelnik – Waldemar Kopkiewicz, sekretarz – Jan Tarasewicz, skarbnik – Józef Furyk, kronikarz – Maria Kopkiewicz, przewodniczący KR- Waldemar Sochacki, Członkowie – Mikołaj Jaskółka, Jerzy Sieradzki.

Jesienią 1991 zakończono budowę zbiornika ppoż., który był na tym terenie bardzo potrzebny. 12 marca 1992 druhowie przywieźli trochę sprzętu z rozwiązanej jednostki OSP w Łomczewie. 10 maj lotyńska Stacja Hodowli Roślin będąca w stanie likwidacji przekazuje nam nieodpłatnie świetlicę – klub. Trzeba było wykonać trochę prac remontowych ale druhowie podjęli się tego zadania. W tym też roku pierwszy chorąży wywodzący się z naszej OSP – Jacek Jagodzki (obecnie naczelnik Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP w Bornem Sulinowie) – ukończył Szkołę Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. We wrześniu zakupiliśmy 30 szt. Czapek rogatywek i 10 sznurów galowych.

W 1994 rozpoczęła się budowa nowej remizy. Starą strażnicę rozebrano, a na jej miejscu postawiono nowy budynek. Nowa remiza z dużym garażem, świetlicą i innymi pomieszczeniami potrzebnymi jednostce, została oddana do użytku w maju 1995 roku. Z tej okazji odbył się w Lotyniu pierwszy festyn "Związku Gmin Krajna". Wówczas to Komendant Rejonowy ze Szczecinka – Jerzy Szeligowski zadał pytanie naczelnikowi Waldemarowi Kopkiewiczowi: „Co za kiosk tu wybudowaliście?” Naczelnik nie zrozumiał wówczas sentencji. Do tej pory brakowało garażu tak aby większe auto niż żuk się zmieściło do remizy, więc jak już remiza powstała to wszyscy się cieszyli. Ale komendant wiedział o czym mówi. Po dziesięciu latach okazało się że miał rację. Remiza znów stała się za mała.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
Powstanie i działalność Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających przy OSP Lotyń nie jest na pierwszy rzut oka sprawą krótką. Najpierw trzeba się cofnąć o 25 lat wstecz aby szukać pierwszych efektów dzisiejszego dużego udziału młodzieży i ludzi młodych w życiu OSP. W grudniu 1982 naczelnikiem w OSP Lotyń wybrano Waldemara Kopkiewicza. Była garstka „starych” strażaków, część z nich nieprzychylnie nastawiona do nowego komendanta. Ponieważ nie było w straży ludzi, z którymi nowy naczelnik mógłby współpracować i wyjeżdżać, zaczął więc chodzić po domach i zachęcał młodzież do straży. Pierwszą rzeczą działającą jak magnes w owym czasie była możliwość postrzelania z wiatrówki. Oprócz strzelania młodzież zapoznawała się również ze sprzętem pożarniczym. Udało się utworzyć w 1983 pierwszą MDP składającą się z 8 chłopców. Pierwszym sprawdzianem umiejętności były dla w/w sekcji zawody pożarnicze organizowane w Podgajach z okazji otwarcia nowo wybudowanej remizy strażackiej. Wyniki były marne ale powstała kolejna sekcja dziewcząt. Brakowało sprzętu, doświadczenia i umundurowania. W pierwszych latach swojej działalności wypożyczano dresy z zakładów pracy. W Lotyniu przyjęła się ta forma działania. Młodzieży zgłaszało się coraz więcej i były tworzone następne sekcje zarówno chłopców jak i dziewcząt w rożnych kategoriach wiekowych. W 1986 na prośbę naczelnika, dyrekcja Stacji Hodowli Roślin (SHR) Lotyń zakupiła 30 par dresów koloru czerwonego. Po zakupieniu dresów zarząd zaczął organizować zabawy ludowe celem zdobycia środków finansowych na zakup dalszego sprzętu (hełmy i pasy) dla MDP. W kwietniu 1987 utworzona została nieformalna grupa MDP w wieku przedszkolnym, a już w maju następnego roku sekcja ta oraz cztery inne pojechały na zawody gminne do Okonka i tam zajęły pierwsze miejsca. W straży młodzieży przybywało. Zarząd organizował zabawy, festyny, wycieczki dla druhów strażaków a w szczególności dla młodzieży, której było wówczas około 60 osób w różnych sekcjach wiekowych. Do 1996 liczba ta praktycznie się nie zmieniała. W dużej mierze wynikało to z faktu, że nie było regularnych zbiórek strażackich, szkoleń, tylko udział w adoracji przy Grobie Chrystusa, z okazji Świąt Wielkanocnych, pochody 1- majowe i inne święta państwowe. Naczelnik Waldemar nie miał nikogo do pomocy przy pracy z młodzieżą. Oprócz tego należało jeszcze iść do pracy i zająć się rodziną. Gdy zaczął organizować regularne zbiórki, szkolenia, zaczął wymagać pewnych zasad dyscypliny liczba ta zmniejszyła się do około 30 osób. Dziś uważamy, że jest to dobre przejście z ilości na jakość. Wiemy, że na osiem osób ( 1 sekcja MDP) w straży członkami czynnymi i działającymi społecznie zostają 2 lub 3 osoby. Lecz są to osoby, które o każdej porze dnia i nocy mogą spieszyć z pomocą.

To główne zadanie jakie rozpoczął naczelnik Waldemar w 1983 roku kontynuują obecnie jego wychowankowie. Naczelnik Waldemar teraz już ma więcej czasu dla domu, bo wyszkolił sobie następców. Postawił na „młodych" i teraz po prawie 30 latach są efekty jego trudnej i odpowiedzialnej pracy. Dziś chętni do sekcji MDP nie są przyjmowani tak jak dawniej. Sama chęć bycia w straży to tylko połowa sukcesu. Drugą jest pomyślne przejście 3-miesięcznego okresu próbnego. Okres ten jest to czas obserwacji danego kandydata i obowiązkowy udział we wszystkich zbiórkach, zajęciach oraz szkoleniach organizowanych dla danej sekcji. Od kilku lat szkoleniem sekcji zajmuje się syn Waldemara - Konrad, oraz Mariusz Ciesielski, Łukasz Rzadkiewicz i Marcin Wasilewski. Wszyscy z MDP, gdzie zaczynali swoją edukację w straży mając po 6 czy 10 lat. Konrad kilka lat brał udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Na początku nie miał materiałów do nauki, lecz z każdym rokiem wiedza zdobywana na turniejach i ciągłe pogłębianie swojej wiedzy pożarniczej spowodowało, że zaczął on wygrywać. To on wygrał dwukrotnie eliminacje na szczeblu województwa wielkopolskiego w 1999 i 2000 roku. Pierwsze zwycięstwo na szczeblu województwa spowodowało że zaczęto się interesować gdzie leży gmina Okonek. Były gratulacje i podziękowania za tak duży sukces. Ale to nie był przypadek. Rok później sytuacja się powtarza a wychowanek Konrada – Michał Popowicz zajmuje drugie miejsce w grupie młodszej. Od tamtego czasu do dnia dzisiejszego miejsce finałowe w województwie trafia do Lotynia. Michał też zaczynał w MDP i nawet podczas ćwiczeń do zawodów uległ wypadkowi, ale nie zniechęcił go ten przykry incydent. W dniach 27 - 29 maja 2005 w Rakszawie (woj. podkarpackie) odbył się finał krajowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Michał, reprezentant województwa wielkopolskiego zajął w tym turnieju 1 miejsce w grupie szkół ponad-gimnazjalnych. Nagrody, które otrzymał, są niejako dwie: pierwsza to kamera cyfrowa a druga to możliwość dostania się do Szkoły Aspirantów bez egzaminów teoretycznych. Popay jest pierwszym uczestnikiem z województwa wielkopolskiego, któremu udało się wygrać turniej. Obecnie kończy trzeci rok studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) w Warszawie.

Dziś (lipiec 2010) w skład MDP wchodzą 3 sekcje – każda to inna grupa wiekowa (łącznie 24 osoby w tym 6 dziewczyn). Pierwsza najmłodsza 8 – 12 lat, druga 12 – 16 lat i trzecia 16-18 lat. Wszystkie sekcje w skrócie nazywają się „młodzi”. Sekcja 8 - 12 rekrutuje się w większości z grup przedszkolnych, które od kilku lat odwiedzają naszą remizę. Dzieci bawią się a jednocześnie uczy się ich nazw sprzętu pożarniczego. Początkowo miała to być sekcja reprezentacyjna ale jak tu nie zajmować się szkoleniem? Nawet reprezentacja musi podstawy znać. Sekcja 12 – 16 to albo nowi uczniowie naszej sztuki albo „absolwenci” z poprzedniej sekcji. Materiału do nauki jest więcej, są testy, sprawdziany wiedzy i umiejętności. Sekcja 16 – 18 to już osoby które wiedzą dobrze „co to jest straż i z czym to się je”. Osoby z tego przedziału wiekowego uczą się obsługiwać sprzęt, zdobywają wiedzę która kilka lat później będzie przez nich wykorzystywana w akcjach ratowniczo- gaśniczych.

Dziś zachęcamy nie wiatrówką, jak zaczynał 28 lat temu Waldemar, lecz grami komputerowymi, Internetem. 20 października 2005 firma Comdrew ze Szczecinka rozpoczęła w remizie prace związane podłączeniem Internetu. Internet w Lotyniu od tej pory rozprowadzany jest drogą radiową. A w remizie jest punkt startowy dla sygnału radiowego i w straży Internet mamy za darmo. A ponieważ apetyt rośnie w miarę jedzenia w 2009 otwarte zostało dla strażaków, mieszkańców i wszystkich chętnych Centrum Kształcenia. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał Burmistrz Duszara, Prezes Kacprzak i Prezes OSP Waldemar Kopkiewicz. Centrum wyposażone jest w 6 komputerów wraz z kamerami i słuchawkami, duży 42 calowy monitor, rzutnik multimedialny, drukarkę, skaner, ksero.

Zawody, szkolenia, zbiórki i biwaki.
W latach 90 ubiegłego wieku w zawodach nie udało nam się za wiele wygrać. Były treningi ale zawsze coś nie tak szło. Dopiero w 1999 wygrywamy po raz pierwszy zawody na szczeblu 3 gmin – Jastrowie, Okonek, Tarnówka. Dnia 7 lipca 2001 wreszcie się udało wygrać zawody powiatowe, co jeszcze kilka lat temu było wielkim marzeniem. Drużyna kobiet „C” i mężczyzn „A” zdobyła I miejsce, a chłopcy 12-16 drugie miejsce. W roku 2002 pojechaliśmy po raz pierwszy na zawody wojewódzkie. Niestety wyniki nie były dobre. Sam termin zawodów lekko chybiony bo w wakacje czyli wtedy kiedy większość rolników ma żniwa. Ale sam udział w takiej imprezie był dla nas dużym przeżyciem. Dnia 28 czerwca 2003 roku odbyły się w Złotowie III powiatowe zawody sportowo- pożarnicze jednostek OSP. A udało się trochę wygrać: chłopcy 12-16 lat - 4 miejsce, dziewczyny 12-16 lat -2 miejsce, grupa C -1 miejsce, grupa A -1 miejsce. W 2004 w Jastrowiu zdobyliśmy puchar za zajęcie 1 miejsca wśród 3 gmin oraz za zajęcie 1 miejsca w gminie Okonek. W 2005 w Złotowie na IV powiatowych zawodach: Grupa A – 2 miejsce, Grupa C – 1 miejsce, chłopcy – 3 miejsce, dziewczęta – 4 miejsce. 9 września 2006 w Kleczewie pow. koniński ziemski odbyły się III wojewódzkie zawody jednostek OSP województwa wielkopolskiego. Nasze panie zdobyły tam 14 miejsce na 25 drużyn i nie dostały punktów karnych. I to w zasadzie najlepsze osiągnięcia. Od 2007 brakuje nam toru do ćwiczeń, miejsca na tor i dobrej pompy, stąd też nie wygrywamy. Jest też drugie dno. Nie ma gdzie pucharów stawiać bo wszystkie szafy są zajęte.Wiedzę zdobytą podczas turniejów i w SGSP Konrad wykorzystuje do szkolenia druhów strażaków. Z roku na rok wzrasta poziom wyszkolenia i liczba zbiórek szkoleniowych. W grudniu 2002 odbył się w remizie biwak MDP sekcji 12-16 lat. Młodzi w czasie wolnym mogli grać na komputerach w grę EMERGENCY, były prowadzone działania doszkalające w nocy, w lotyńskim parku. Następny biwak a dokładnie spotkanie młodzieży odbyło się w 2005 w Stocklesdorf. W 2006 wspólne polsko-niemieckie spotkanie w Łubowie, 2007, 2010 – Stockelsdorf i 2009 Okonek. Pomimo że nie ma na MDP zbyt wielu środków finansowych to jednak staramy się aby młodzież się nie nudziła poprzez w/w atrakcje które w naszej społeczności strażackiej nie są zbyt częstymi działaniami. Staramy się pozyskiwać środki z różnych źródeł. W Roku 2004 zorganizowany został przez naszą jednostkę kurs szeregowych. Dzięki pomocy Jacka Jagodzkiego z Ośrodka Szkolenia PSP w Bornym Sulinowie 14 druhów i druhen z naszej jednostki uczestniczyło w tym kursie.

Od tego czasu liczba zbiórek sukcesywnie wzrasta i przedstawia się następująco:

Rok MDP Członkowie czynni Uwagi
2005 44 0
2006 90 11
2007 60 7 Powołano JOT kat.2
2008 56 6 Dodatkowo 2 kontrole gotowości bojowej
2009 42 11 MDP –zbiórka raz na dwa tygodnie
2010 36 9 Do końca czerwca

Co to jest JOT? A więc jest to skrót Jednostka Operacyjno- Techniczna. Powołaliśmy ją 23 stycznia 2007r. Jest to po prostu sprecyzowanie wymagań dotyczących działalności ratowniczo- gaśniczej. Są regulaminy i wytyczne dotyczące wyposażenia, wyszkolenia i liczby strażaków ratowników. W 2009 w naszej miejscowości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Kapitał Ludzki przeprowadzone zostało szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. Kurs kwalifikowany ukończyło 38 osób, w większości mieszkańcy sołectwa Lotyń.

Ochotnicza Straż Pożarna w Lotyniu jest od 2005 roku organizacją pożytku publicznego, gdyż mamy na celu pomoc mieszkańcom naszego sołectwa, a przez to sobie samym jako strażakom ochotnikom. Do tej pory udało nam się zrealizować następujące projekty:
„Pływamy coraz lepiej”. 40 uczniów z Zespołu Szkół w Lotyniu za darmo brało udział w 20, dwugodzinnych zajęciach, na basenie na których uczyło się pływać oraz ratować topielców. Termin realizacji: 1.09.2009 - 30.11.2009. Koszt całkowity: 8200zł.

„Ćwiczenia, zabawa i nauka na pożarniczym obozie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych”. Polsko – niemiecki obóz integracyjny dla 53 osób w wieku od 12 do 18 lat (23 z Niemiec). Termin realizacji: 17.08.2009 – 24.08.2009. Koszt całkowity: 22490zł. Rezultaty: integracja młodzieży, lepsza komunikacja językowa, znajomość obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego, znajomość słówek, terminów pożarniczych.

„Żyjmy zdrowo” Projekt realizowany dla kobiet z terenu sołectwa Lotyń mający na celu profilaktykę zdrowotną. Termin realizacji: 1.07.2009–31.12.2009. Koszt całkowity: 4220zł. Rezultaty: spotkania z lekarzem, dietetykiem, znajomość zasad prawidłowego odżywiania się, umiejętność samokontroli piersi.

„Nauka pływania oraz rozwój dzieci i młodzieży w zakresie sportów wodnych” 20 uczniów z Lotynia uczyło się pływać. Zajęcia prowadzone były przez 2 godziny przez 11 wizyt na basenie. Termin realizacji: 12.11.2008–19.12.2008. Koszt całkowity: 3500zł.

Ponadto nasza jednostka uczestniczy we wszystkich lokalnych działaniach szkolnych, świeckich i kościelnych.

Działalność ratowniczo – gaśnicza
Jak już wcześniej wspomniano nasza OSP miała tylko żuka ze sprzętem gaśniczym. 20 grudnia 2001 z OSP Okonek przekazany został średni samochód gaśniczy STAR 244 GBM 2,5/8 (Jelcz 008). Samochód z napędem na wszystkie koła, zbiornikiem wody o pojemności 2,5 tys. litrów i motopompą o wydajności 800 l/min. Była to duża zmiana, ponieważ do tej pory (przez ponad 30 lat) dysponowaliśmy tylko jednym Żukiem – GLM-8, a obszar obrony podlegającej naszej OSP to 13 wsi razem z Lotyniem. Nie był to samochód nowy, lecz o wiele bardziej podniósł się poziom bezpieczeństwa na tym terenie. Zamontowaliśmy na ścianach bocznych samochodu reflektory aby przy samochodzie i w promieniu kilku metrów od niego było widno podczas działań w nocy. Wykonaliśmy instalację do zasilania samochodu powietrzem aby wyjazd następował jak najszybciej. Pierwszymi kierowcami wozu byli: Waldemar Kopkiewicz, Waldemar Sochacki oraz Ryszard Świstun.

Do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego włączeni zostaliśmy z dniem 5 listopada 2002. Od teraz jednostka musi być jeszcze bardziej mobilna, sprawna i wyszkolona. W czerwcu 2004 otrzymaliśmy z gminy Stockelsdorf samochód marki Mercedes GLAM 8+8. W 2006 nastąpiła zamiana samochodów. Nasz star przekazany został dla jednostki OSP Podgaje a gmina kupiła nam magirusa 170D GBA 2,6/16. Samochód starszy o 12 lat (1976 rok) ale wykonanie lepsze. Zbiornik z poliestrów wzmocniony włóknem szklanym, skrytki wodno i pyło-szczelne, kabina jednomodułowa ogrzewana niezależnie, szybkie natarcie długości 30m.

Auto sprawdziło się już w wielu akcjach, których ilość przedstawia się następująco w ostatnich 10 latach:

Rok Pożary Miejscowe zagr. Al. fałszywe Ogółem
2001 8 0 0 8
2002 11 4 0 15
2003 34 9 0 43
2004 16 3 2 21
2005 12 11 0 23
2006 17 20 1 38
2007 9 24 1 34
2008 11 39 1 51
2009 11 17 0 28
2010 8 15 1 24*
*-pierwsze półrocze

w roku 2003 zakupiliśmy do straży nowy sprzęt: terminal GSP-50, pilarkę do drewna Stihl oraz agregat prądotwórczy Honda, prądownice Turbo i radiostację GP-360. Dodatkowo na raty zakupiliśmy 6 mundurów bojowych UPS, 6 hełmów ZS-03 i 2 aparaty nadciśnieniowe Fenzy z sygnalizatorami bezruchu. Łączna kwota to ponad 18 tys zł z czego 9 tyś. Rozłożona nam na 60 rat. Pozostała kwota pokryta została przez ZG ZOSP RP.

W 2005 otrzymaliśmy: Zestaw ratownictwa technicznego Weber-Hydraulik, Zestaw PSP R1, deskę ortopedyczną, piłę do betonu i stali (inicjatywa Prezesa ZOW ZOSP RP w Poznaniu a jednocześnie Marszałka Województwa Wielkopolskiego - Stefana Mikołajczaka) i kupiliśmy: 2 radiostacje samochodowe i 2 radiostacje nasobne, 5 węży wu-52 i 2 wu-75, węże ssawne 110, Ponadto otrzymaliśmy 4 aparaty oddechowe i 10 mundurów nomex (Lotos Straż Gdańsk).

W 2006 OSP pozyskała następujący sprzęt i wyposażenie: 10 odcinków węży W52 - gmina; drabina D-10W; hełmy ZS-03 –10 szt; radiostacja nasobna Motorola GP-360; pasy bojowe 25 szt (Stockelsdorf); linki ratownicze 20m – 2szt, buty officer – 7 par.

W roku 2007 OSP pozyskała: terminal GSM, mundury bojowe WUS- 4 szt, buty officer – 6 par, 4 mundury wyjściowe, 8 koszul, 4sznury, 4 czapki rogatywki.

W roku 2008 OSP pozyskała: kominiarka niepalna-18szt, buty officer– 13 par, rękawice bojowe 20 par, 2 hydronetki, 2 koce gaśnicze, linki ratownicze, 2 topory ciężkie, 8 koszul, 6 czapek rogatywek, widły łom, nożyce do drutu.

W roku 2009 OSP pozyskała: Torba PSP R1, szyny Kramera, nosze typu deska, kamizelka KED - po 1 szt; hełmy Calisia szt4; buty Officer szt3; kominiarka niepalna szt1; mostki przejazdowe 2kpl, wąż OSV wu52 szt4, zasysacz Z-2 oraz 100 kg środka pianotwórczego, 7 kompletnych mundurów wyjściowych.

Inne ważne informacje
W roku 1999 rozpoczyna się współpraca z gminą Stockelsdorf ( Niemcy) oraz obchodziliśmy także 50 lecie powstania OSP. W roku 2000 odwiedził naszą miejscowość Andrzej Wajda. Strażacy nasi brali udział w zabezpieczaniu spotkania, które odbyło się w miejscowym klubie. Reżyser przyjechał do Lotynia na spotkanie z redaktorami "Szkolnego Donosiciela" - gazetki szkolnej wydawanej w Szkole Podstawowej w Lotyniu. W tym roku powstała także strona internetowa OSP Lotyń. Stworzył ją Konrad Kopkiewicz. W roku 2002 włączyliśmy się czynnie w sprzątanie lotyńskiego parku. Od stycznia 2005 jesteśmy organizacją pożytku publicznego. 15 marca po ciężkiej chorobie, przeżywszy 55lat, zmarła nasza kronikarka Maria Kopkiewicz. Po roku od tego wydarzenia kronikę OSP zaczęła pisać Renata Żydałowicz. A jest to nie byle jaka praca. Kronika, która obecnie ma 9 tomów, wyróżnienia na szczeblu wojewódzkim i krajowym oraz pomoc przy 3 pracach dyplomowych. Obecnie (2010 rok) jednostka nasza liczy ponad 90 członków w różnym wieku. Członkowie MDP w wieku 8-18 lat: 25 osób, członkowie czynni w wieku 18 – 60 lat: 42 osoby, członkowie wspierający: 14 osób i członkowie honorowi 12 osób.

Opr. K. Kopkiewicz - OSP Lotyń

phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka