OSP

OSP Grodzisk Wlkp.
Powiat: grodziski
Gmina: Grodzisk Wielkopolski
miejscowość: Grodzisk Wlkp.

OPIS OSP:

Jedną z 49 Ochotniczych Straży Pożarnych działających w powiecie grodziskim jest wiekowa OSP w Grodzisku Wlkp.

Należy ona do najstarszych straży pożarnych w powiecie. Początek założenia to rok, 1893 gdy ówczesny Burmistrz miasta zwołał zebranie. Zgłosiło się na ten apel liczna grupa mieszkańców – Niemców, Żydów i Polaków.

 

Przyczyna założenia Straży Ogniowej była prosta. Miasto Grodzisk gnębiły liczne pożary szczególnie domostw zbudowanych z drewna a krytych słomą. Z roku na rok liczna grupa strażaków doskonaliła swoje umiejętności pożarnicze a władze miejskie wspierały w zakupie wyposażenia strażackiego. Pożarów z czasem było coraz mniej, więc Zarząd OSP organizował liczne ćwiczenia, zawody strażackie, kursy doskonalące.


Wspomnieć należy, że w czerwcu 1932 roku odbył się zorganizowany przez Grodziską OSP kilkudniowy kurs dla około 60-ciu naczelników Straży Wiejskiej z pobliskich województw. Na zakończenie kursu, pokazy strażackie, rozdanie zaświadczeń przybył ówczesny prezes Związku OSP RP – generał Wojska Polskiego Stanisław Taczak z Poznania. Przy okazji pobytu w Grodzisku gen. Stanisław Taczak wizytował strażnicę grodziską i obserwował ćwiczenia grodziskich strażaków. Wpis do księgi pamiątkowej OSP świadczy o wielkim zadowoleniu gen. Taczaka.

Kilka lat później, gdy prezesem OSP został dyrektor miejscowych Browarów, zaś naczelnikiem Józef Jankowski dzięki wzmożonemu szkoleniu, intensywnej działalności w ćwiczeniach i akcjach gaśniczych, władze miejskie wyasygnowały wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Wzajemnych kwotę 9.137,00 złotych. Ta kwota pozwoliła na zakup wozu strażackiego na podwoziu marki Ford.


Obok drabiny, motopompy i innego sprzętu samochód zabierał do pożaru 10 strażaków. Spokojne i dobre lata dla OSP nie trwały długo.

Nadszedł wrzesień 1939 roku i żeby sprzęt strażacki w postaci dobrze wyposażonego wozu bojowego nie dostał się szybko w ręce okupanta niemieckiego 10 strażaków w dniu 4 września 1939 roku opuściło Grodzisk i udało się do Poznania. Wozem i strażakami dowodził naczelnik Józef Jankowski, kierowcą był Władysław Łeske.

Nasi dzielni strażacy zamieszkali w strażnicy przy ul. Masztalarskiej i pomagali gasząc pożary, ratując ludzi i mienie podczas bombardowań Poznania. Nastały smutne lata 1939 – 1945.

Na pierwszym zebraniu po wyzwoleniu Grodziska prezesem został wybrany Władysław Wejman, naczelnikiem Władysław Jeske. Na uroczyste 75-lecie OSP otrzymała sztandar od społeczeństwa oraz nowy samochód bojowy STAR 20 z autopompą i innym wyposażeniem. W kolejnych latach podczas wizyty komendanta głównego Straży Pożarnych płk. Zygmunta Jarosza został przekazany grodziskim strażakom kolejny nowy samochód bojowy. Przy OSP Grodzisk Wlkp. została reaktywowana Orkiestra Dęta pod kierownictwem Stanisława Słowińskiego. Odniosła ona wiele sukcesów artystycznych zarówno w kraju jak i zagranicą. Druhowie z OSP Grodzisk Wlkp. odnoszą sukcesy na organizowanych ćwiczeniach i zawodach sportowo-pożarniczych. Nadszedł rok 100-lecia OSP a z nim liczne uroczystości jubileuszowe, którymi kierowali ówczesny prezes Kazimierz Nowakowski i naczelnik Stanisław Wasilewski.

W tym okresie OSP przenosi się z siedziby na ul 3 Maja do nowo otwartej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ul Rakoniewickiej. Ta symbioza współpracy strażaków zawodowych i ochotników doskonale zdała i zdaje egzamin.

 

Na kolejny jubileusz 110-lecia i jego uroczystości przybył komendant główny Państwowej Straży Pożarnej – gen Teofil Jankowski, który w tutejszej OSP w młodych latach pobierał pierwsze nauki kunsztu pożarniczego. Aktualnie Grodziska OSP skupia w swych szeregach 42 członków. Od wiosny 1995 roku straż włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W minionym 2011 roku strażacy wyjeżdżali do 72 zdarzeń.


Prezesem OSP Grodzisk Wlkp jest druh Szymon Strugała, naczelnikiem druh Marek Maćkowiak. A już za rok OSP z Grodziska Wlkp obchodzić będzie kolejny jubileusz 120-lecia, na który już teraz serdecznie zapraszamy.

 

Opr. JM. Jankowski, fot. arch. OSP Grodzisk Wlkp.

 

phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka