OSP

OSP Baranów
Powiat: kępiński
Gmina: Baranów
miejscowość: Baranów

OPIS OSP:

Za oficjalną datę założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie uznać można dzień 6 stycznia 1927 r., pod tą datą widnieją, bowiem pierwsze wpisy do protokołu. Jednak już w 1912 r. datuje się istnienie nieoficjalnej i słabo jeszcze zorganizowanej straży wiejskiej posiadającej sikawkę na drewnianych kołach i beczkowóz.

GALERIA

Pierwsze posiedzenie zarządu odbyło się 22 VI 1927 r. Obecnych było 9 osób w składzie Wojciech Marszałek, Władysław Śpikowski, Paweł Śpikowski, Marian Taborski, Jan Zawieja, Piotr Taborski, Stanisław Janicki, Seweryn Jerczyński. Po rocznych staraniach udało się nabyć sikawkę, która przekazana została przez gminę. Uroczyste poświęcenie nastąpiło l lipca 1928 r. w Domu Katolickim w Baranowie. Przybyły delegacje OSP z Kępna, Mroczenia i Baranowa.


W 1930 r. sprzęt OSP stanowiła sikawka konna, bela do wody i bosaki oraz 5 mundurów. W 1934 r. prezesem został Julian Langner, naczelnikiem Wincenty Warszawski.

W 1935 r. prezesem został Piotr Krawczyk, naczelnikiem Stanisław Kosik, zastępcą naczelnika Szczepan Obalski. Druhowie bardzo dbali o dyscyplinę, o czym świadczyć mogą karne usunięcia z OSP tych, którzy nie zjawiali się na ćwiczeniach, bądź też nie radzili sobie z prawdziwym pożarem.

Statut OSP w Baranowie przewidywał wykluczenie w razie trzykrotnego niestawienia się na posiedzeniu zarządu OSP.


Dnia 8 sierpnia 1937 r. odbyły się uroczyste obchody 10-lecia OSP. Podczas uroczystości ks. proboszcz Stanisław Hundt dokonał poświęcenia nowego sztandaru OSP. Po 10 latach istnienia baranowska straż liczyła 73 członków w tym: czynnych 26, wspierających 46 i jednego honorowego.

W marcu 1938 r. funkcje naczelnika powierzono Stanisławowi Kosikowi. Ostatnie posiedzenie Walnego Zgromadzenia przed wybuchem wojny odbyło się 20 marca 1939 r. W okresie wojny straż działała nadal, chociaż jej możliwości były ograniczone. Wielu strażaków poszło do armii, innych wywieziono do obozów koncentracyjnych lub obozów pracy.


Przez cały okres okupacji sztandar jednostki był przechowywany przez Mariana Taborskiego, któremu powierzono to trudne i niebezpieczne zadanie. Sztandar przechowywany był w skrzyni z podwójnym dnem.

Pierwsza wzmianka o wznowieniu działalności po wojnie przypada na dzień 6 stycznia 1946r., kiedy to w sali Domu Katolickiego w Baranowie odbyła się uroczystość opłatka wigilijnego. Pierwsze Walne Zgromadzenie odbyło się 2 marca 1946r. Na Prezesa wybrano Teofila Janickiego, naczelnikiem został Tomasz Tomaszewski.

W 1946 r. OSP Baranów liczyło 88 członków, 43 czynnych, 44 wspierających i jednego honorowego. W 1947r. obchodzono uroczyście 20-lecie OSP.


Na początku 1949 r. odbyły się wybory nowego zarządu na czele, którego ponownie stanął Teofil Janicki. We wrześniu 1949 r. odbyło się uroczyste przekazanie OSP w Baranowie Okręgowego Autopogotowia Pożarniczego ufundowanego z funduszów własnych straży, gminy oraz ofiarności społeczeństwa.

W 1975 r. nastąpiła kolejna zmiana w składzie zarządu. Prezesem został Roman Szymański, naczelnikiem Andrzej Langner.

W 1982 r. rozpoczęto zalewanie fundamentów pod nową remizę. Nie czekając na państwowe dotacje przeprowadzono zbiórkę pieniędzy wśród lokalnej społeczności. W okresie od 14 lutego 1982 r. do 11 kwietnia 1982 r. zebrano 35 tys., a do września było już 62 tys. złotych. W listopadzie podjęto uchwałę zmobilizowania wszystkich członków OSP do zakończenia budowy w 1983 r. Jednocześnie prezes Roman Szymański zaapelował do wszystkich członków o większe zaangażowanie przy budowie remizy.


Remiza powstała, dlatego że chciała tego społeczność Baranowa. Wszystkim przecież zależało, aby w ich wsi istniała sprawna straż, gotowa w każdej chwili ratować życie i dobytek. Dlatego też tak wielu ludzi wspomagało strażaków i dlatego właśnie to się udało. Bez prywatnej inicjatywy i osobistego zaangażowania wszystkich zainteresowanych sprawą, nawet najlepsza pomoc państwowa mogła nie wystarczyć. W dowód uznania za sprawną budowę remizy OSP otrzymała samochód bojowy star 25 od PSP Kępno. Star, którym cieszyli się strażacy był w OSP od 1984 do 1986.

Rok 1986 OSP staje się jednostką typu S2 otrzymując drugi samochód Żuk GLM. A już pod koniec 1986 r. komendant PSP Eugeniusz Grzesiak, wynagradzając OSP Baranów za aktywne działania w akcjach gaśniczych wymienia Stara 25 na Stara GBA 244, w ten sposób stajemy się prężną jednostką w regionie.

W 1992 OSP brała udział w gaszeniu największego pożaru kompleksów leśnych w Kuźni Raciborskiej.


15 stycznia 1995 na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Prezes Szymański dobrowolnie ustępuje miejsca po 20 latach prezesowania. Podczas walnego zebranie wybrano nowego Prezesa, którym jednogłośnie zostaje Jerzy Lamek.

W 1997 roku Zarząd OSP, wójt i Rada Gminy Baranów jednogłośnie zdecydowali o zakupie nowego samochodu dla OSP. Zakupiono nowego Stara GBA244. W 1997 r. OSP brała czynny udział w pomocy powodzianom z Wrocławia, Lubasza i Kotliny Kłodzkiej. Pomoc ta poległa na dowożeniu worków na piasek, dostarczaniu środków czystości, żywności dla ludzi i zwierząt.

4 listopada 1999 roku zmarł nagle długoletni strażak i działacz naszej OSP Prezes Jerzy Lamek. W dniu 6 stycznia 2000 r. powierzono funkcję prezesa Tadeuszowi Obalskiemu, naczelnikiem został Wojciech Kosik, sekretarzem Andrzej Lamek, zastępcą naczelnika Ryszard Kołodziej, gospodarzem Adam Witek, członkami zarządu Mieczysław Łodziński, Arkadiusz Krawczyk, Tomasz Stawski.


4 maja 2000 r. społeczeństwo Baranowa wraz z Towarzystwem Rozwoju Gminy Baranów ufundowało nowy sztandar dla OSP. Wraz z wręczeniem sztandaru, wręczone zostały odznaczenia i dyplomy dla zasłużonych strażaków.

Na posiedzeniu Zarządu OSP wraz z przedstawicielami Zarządu Gminy z wójtem Janem Sarnowskim i skarbnikiem Janem Tycem, członkami OSP wyszła propozycja o zakupie nowego samochodu, który miał być przeznaczony do ratownictwa drogowego.

6 sierpnia 2000 r. OSP reprezentowała powiat kępiński na Wielkopolskich Zawodach Sikawek Konnych w Cichowie.


W listopadzie 2000 r. otrzymała nowy samochód Lublin III. W marcu 2001 r. otrzymaliśmy propozycję z Zarządu Głównego OSP RP o możliwości zakupu samochodu pożarniczego typu lekkiego. Zarząd OSP jak i Rada i Zarząd Gminy wniosek ten pozytywnie zaopiniowali.

19 sierpnia 2001 r. sikawka konna naszej OSP bierze udział w I Krajowych Zawodach Sikawek konnych w Cichowie, w których zajęła IV miejsce.

OSP bierze czynny udział w wielu zawodach sportowo pożarniczych, na których zdobywa czołowe miejsca, w 2010 r. brała udział w wojewódzkich zawodach w Wągrowcu. W 2010 r. została nominowana do tytułu OSP Roku 2009 r. W 2011 r. brała udział 118 razy w likwidacji pożarów i miejscowych zagrożeń.


Na dzień dzisiejszy straż posiada 2 samochody pożarnicze: Star GBA i Lublin III, motopompę, 2 pompy szlamowe, 2 agregaty prądotwórcze, 4 agregaty powietrzne, 2 zestawy PSP-1 z deskami, defibrylator, urządzenie hydrauliczne. W remizie dumnie stoi sikawka konna z 1928 r., która do dziś wzbudzając podziw bierze czynny udział w zawodach.

Przedstawiony krótki rys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie na pewno nie wyczerpuje tego szerokiego tematu i nie oddaje ogromu trudności, prac i wyrzeczeń, jakie trzeba było ponosić i ponosi się nadal. Nie jest to przecież służba ani łatwa, ani bezpieczna, ale za to bardzo ważna i potrzebna. Ktoś musi przecież stać w gotowości, aby w razie nieszczęścia ratować nas, nasz dobytek, a niejednokrotnie dorobek całego życia. Członkowie OSP mają oprócz tego własne rodziny, pracę zawodową a także problemy i obowiązki.


Od kilku lat organizowana jest zbiórka krwi dla osób poszkodowanych w wypadkach. Tak w wielkim skrócie powstała OSP Baranowie, tak radziła sobie przez te wszystkie lata i mimo 85 lat oraz wielu przeciwności przetrwała do dziś i trzyma się bardzo dobrze.

Opr. OSP Baranów, fot. arch. OSP Baranów.

phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka