OSP

OSP Słupia Pod Kępnem
Powiat: kępiński
Gmina: Baranów
miejscowość: Słupia Pod Kępnem

OPIS OSP:
 

Ochotnicza Straż Pożarna w Słupi pod Kępnem

Powiat kępiński

Gmina BaranówTrochę historii…

Dnia 07 września 1933 roku. odbyły się manewry strażackie wszystkich straży wójtostwa Baranów w miejscowości Słupia. Po zakończeniu manewrów w sali pana Feliksa Woźniaka zwołano zebranie, któremu przewodniczył pan Radziszewski. Celem zebrania było zorganizowanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Po przeprowadzonych dyskusjach postanowiono zorganizować OSP w Słupi p/Kępnem. Zapisało sie 52 członków i wybrano zarząd w składzie:

- Szkudlarek Józef - prezes

- Lorenz Mikołaj - naczelnik

- Skąpski Franciszek - z-ca naczelnika

- Bąk Edward - sekretarz

- Stajszczyk Antoni - z-ca sekretarza

- Gonera Jan - gospodarz

- Lorenz Paweł - skarbnik

      Bazą dla założonej Ochotniczej Straży Pożarnej była stara remiza z 1875 roku sikawka ręczna z 1885 roku która znajduje się do dnia dzisiejszego w naszej OSP jako zabytek. Przez pierwsze lata OSP rozwijała się i stała się wzorową strażą, szczególnie dzięki członkom zarządu pełniącym swoje funkcje do wybuchu II wojny światowej.
      Pierwszy powojenny protokół z zebrania OSP nosi datę 03 maja 1945 roku. W dniu 17 marca 1946 roku podczas Walnego Zebrania wybrano nowy zarząd w składzie:

- Buchta Antoni - prezes

- Hełka Władysław - naczelnik

- Haziak Bernard - skarbnik

- Skąpski Feliks - sekretarz

- Przybyła Jan - gospodarz

W tym też roku zakupiono 60 mb. materiału na mundury polowe. Utworzono sekcję sportową i teatralna. Do gaszenia służyła stara sikawka z 1885 roku.
      Utworzenie w latach 50-tych komend strażackich, pozbawienia funkcji prezesa, ogólny klimat polityczny nie sprzyjał rozwojowi OSP.
      W 1955 roku komendantem OSP zostaje Franciszek Drobina. Z inicjatywy komendanta i z-ca naczelnika Józefa Skąpskiego w 1959 roku za kwotę 6,500 zł zostaje zakupiona motopompa z 1921 roku. Również W tym roku OSP obchodzi 25-lecie.
      12 lipca 1964 roku odbyła się uroczystość przekazania straży jednego z większych zbiorników wodnych na terenie gminy. Zbiornik p/poż. został wykonany w czynie społecznym przez strażaków i mieszkańców wsi Słupia. W tym czasie prezesem jest Antoni Jędrzejewski, a naczelnikiem Józef Skąpski.
      W 1965 roku OSP wzbogaca się o nową motopompę. 24 lutego 1966 roku podjęto uchwałę w sprawie budowy nowej remizy i Domu Strażaka, i przystąpiono do gromadzenia materiału i załatwiania dokumentacji.
      W 1969 roku zostaje założona pierwsza kobieca drużyna pożarnicza. Dowódca sekcji zostaje Maria Karbowiak. OSP Słupia posiada 112 druhów w tym 12 kobiet.
      W 1972 roku Dom Strażaka oraz remiza zostaje oddana w stanie surowym. W 1979 roku
wykonano remizę oraz przyległe pomieszczenia.
      W 1977 roku uzyskaliśmy I miejsce we współzawodnictwie na szczeblu gminy i województwa. W tymże roku nasza straż otrzymała sztandar ufundowany przez społeczeństwo wsi.
      W 1979 roku oddano do użytku nowo wybudowany i wykończony Klub Strażaka.
      10 maja 1980 roku OSP Słupia zostaje wyróżniona przez Wojewódzki Zarząd Straży Pożarnych, otrzymując wóz bojowy "Żuk".
      w 1988 roku zostaje wybrany nowy zarząd w składzie:

- Brząkała Antoni - prezes

- Błażejewski Michał - naczelnik

- Lorenz Stanisław - z-ca naczelnika

- Tomalik Jan - sekretarz

- Latusek Marian - skarbnik

- Żłobiński Jan - gospodarz

- Żłobiński Franciszek - członek

- Jędrzejewski Stanisław - członek

      Koniec lat 80-tych i początek 90-tych to lata wytężonej pracy w szkoleniu, efektem czego są pierwsze miejsca w zawodach. Sześć sekcji zdobywa pięć pierwszych miejsc. Sekcja seniorów startowała w zawodach strefowych w Pile. Nastąpił duży nabór członków MDP i członków czynnych. Na Walnym Zebraniu w 1992 roku straż liczy 138 członków
      w 1993 roku podjęto uchwałę o rozbudowie remizy i pomieszczeń z myślą o dużym samochodzie pożarniczym. Przystąpiono do rozbudowy remizy oraz budowy pomieszczeń, jak również podjęto starania o pozyskanie samochodu. Rok 1993 to rok wytężonej pracy, a zarazem rok dużych zmian w OSP Słupia.
      13 listopada 1993 roku OSP obchodzi 60-lecie istnienia. Z tej okazji dzięki staraniom druha naczelnika zostaje pozyskany samochód bojowy "Hydromil II". Po przystosowaniu go zostaje uroczyście przekazany i wprowadzony do działań bojowych. Zostaje oddana przebudowa remizy i nowe pomieszczenia.
      W 1995 roku OSP nawiązuje współpracę z kolegami z Niemiec, z miejscowości Weene gmina Ihlow. Również w tym roku dwie sekcje biorą udział w zawodach wojewódzkich.
W 1996 roku zmiana zarządu:

- Brząkała Antoni - prezes

- Błażejewski Michał - naczelnik

- Gruszka Andrzej - z-ca naczelnika

- Lorenz Kazimierz - z-ca naczelnika

- Latusek Marian - skarbnik

- Tomalik Jan - sekretarz

- Żłobiński Jan - gospodarz

- Pośpiech Henryk - członek
      W latach 96-98 OSP Słupia po dużych staraniach pozyskała niżej wymieniony sprzęt:

2 agregaty prądotwórcze , ponton, łóżka polowe + materace, piła spalinowa, wiele innego sprzętu, nie obciążając budżetu gminy.

      W 1997 roku MDP przebywała na obozie szkoleniowym u zaprzyjaźnionych kolegów z Niemiec. Rok 1997 to rok wielkiej powodzi. OSP Słupia natychmiast włączyła się do udzielania pomocy dowożąc wodę pitną dla mieszkańców Wrocławia i okolic przez okres dwóch tygodni.
04 maja 1998 zmiana w zarządzie:

- Błażejewski Michał - prezes

- Gruszka Andrzej - naczelnik

- Lorenz Stanisław - z-ca naczelnika

- Lorenz Kazimierz - z-ca naczelnika

- Latusek Marian - skarbnik

- Tomalik Jan - sekretarz

- Żłobiński Jan - gospodarz

Pośpiech Henryk - członek

      W bieżącym roku oddano następne pomieszczenia na potrzeby strażaków i mieszkańców wsi. Zawody gminne - i pięć pierwszych miejsc. Na dzień dzisiejszy straż liczy 282 członków w tym 38 MDP, 16 kobiet, 9 honorowych seniorów, 51 wspierających i 168 członków.
      OSP Słupia jest jedną z najlepszych straży pod względem wyszkolenia i całości działań w powiecie. Strażacy wykonują dużo prac społecznych na rzecz OSP i wioski. Kwiecień 1998 to okres wizyty zaprzyjaźnionych strażaków z Niemiec. Pozostałe miesiące to czas przygotowań do obchodów 65-lecia istnienia.

      W 2001 roku został zakupiony samochód marki Lublin III : rok produkcji 2001, pojemność silnika 2400 D turbo, liczba miejsc-9, był on bardzo potrzebny do przewozu ludzi.

W 2004 roku, a dokładnie 2 lutego został przywieziony do naszej OSP nowy samochód gaśniczy marki Star: pojemność 4580 D, liczba miejsc kabiny - 6, pojemność zbiornika wodnego 2500 litrów, pojemność zbiornika pianotwórczego 250 litrów. Również w tym roku odbyły się wojewódzkie zawody sportowo pożarnicze systemem CTiF w których braliśmy udział. Było to dla na duże wyróżnienie. W zawodach gminnych wypadliśmy bardzo dobrze zajmując wszystkie pierwsze miejsca. 

Rok 2008 był rokiem wyjątkowym w swojej 75- letniej działalności. W styczniu decyzją Walnego Zebrania rozpoczęto remont sali, pomieszczeń socjalnych i adaptacji przyległego terenu na parking. Przystąpiono do pozyskiwania środków finansowych w Urzędzie Gminy, u sponsorów, oraz użyto środki własne i unijne. Remont polegał na wymianie centralnego ogrzewania, podłogi, sufitu, instalacji elektrycznej, stolarki. Koszt wstępny remontu wyceniono na ponad 200 tyś zł. Do 15 marca udało się zrobić posadzkę, ogrzewanie podłogowe, nowe tynki, sufit, instalację elektryczną oraz wentylację i klimatyzację.  Do końca sierpnia został ocieplony i otynkowany cały obiekt, utwardzono kostkę brukową na plac oraz parking.
W miesiącu  lutym zostało uruchomione Internetowe Centrum Edukacyjno Oświatowe z którego może korzystać cała społeczność z Gminy.
W zawodach Gminny Słupia zajęła dwa pierwsze miejsca, W miesiącu czerwcu OSP organizuje zawody powiatowe w których zajęliśmy I miejsce w grupie senior żeńska.
W dniu 08 września OSP Słupia obchodzi 75-lecie istnienia. Zostaje wyróżniona Złotym Medalem  za Zasługi dla Pożarnictwa. W uroczystości brali udział eurodeputowani, posłowie, przedstawiciele powiatu i gmin oraz wszystkie OSP z gminy Baranów oraz sąsiednich gmin. W październiku OSP Słupia przekazała nieodpłatnie samochód marki ISUZU dla OSP Biadaszki - w dowód dobrej współpracy.
Jak co roku w miesiącu grudniu odbyła się kolejna edycja Słupskiego Karpia - imprezy dla dzieci ze szkół podstawowych z Gminy Baranów.

W roku 2009 OSP napisała projekt „Strażacka Izba Pamięci w OSP Słupia”. Kwota całego przedsięwzięcia to ponad 35 tys. zł. Kwota o którą się ubiegaliśmy to 25 tys. zł. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany. Już w tym roku zdecydowaliśmy o zakupie nowego auta lekkiego. Samochodem tym ma być 9-cio osobowy bus.

Początek 2010 roku i duże opady śniegu. Straż czynnie włączyła się do usuwania śniegu z dachów budynków.
Na początku kwietnia do OSP trafia kolejny samochód. Jest nim Renault Trafic. Mieści 9 osób. Pojazd będzie służył nie tylko strażakom ze Słupi, ale również mieszkańcom Gminy.

Członkowie OSP Słupia w kwietniu wyruszyli na VI Ogólnopolską Pielgrzymkę Strażaków na Jasną Górę. Jest to idealny moment aby podziękować Bogu i patronowi strażaków św. Florianowi za opiekę podczas różnego rodzaju akcji i za szczęśliwe powroty do swoich rodzin.

Druhny i druhowie od samego początku czynnie włączyli się do pomocy powodzianom z Gminy Wilków. Najpierw w dniu 2 czerwca pomagali w zbiórce darów w swojej miejscowości. Następnie dzień później w ładunku transportu z okolicznych miejscowości. W dniu 04.05.2010r. 7-osobowa załoga wyruszyła do zalanej gminy Wilków.

W 2010 roku nasza OSP uczestniczyła w pokazach na różnego rodzaju festynach i obozach dla dzieci i młodzieży. Prezentowaliśmy sprzętu służący do ratowania mienia i życia oraz udzielania przez strażaków pierwszej pomocy kwalifikowanej.


Więcej informacji na temat OSP znajdziecie Państwo na: www.ospslupia.baranow.pl


phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka