Zosprp RP
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI ZWIĄZKU
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
im. generała Stanisława Taczaka
title_pointPlan zamówień publicznych:
Lp. Zamawiający Nr referencyjny Przedmiot zamówienia Jednostka miary Ilość Kod CPV Rodzaj Wartość szacunkowa Pozycja budżetowa Planowana data wszczęcia postępowania Planowana data zakończenia realizacji umowy Uwagi
1 Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka ZP - 1/2021

Dostawa sprzętu dla OSP woj. wielkopolskiego

Kod CPV: 39715300-0 Zestawy do ratownictwa technicznego Kod CPV: 34144213-4 Motopompy Kod CPV: 33141623-3 Zestawy pierwszej pomocy Kod CPV: 31122000-7 Jednostki prądotwórcze Kod CPV: 35110000-8 S D 2021-08-24 2021-11-19 Zamówienie jest planowane do współfinansowania ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz samorządów gmin i Ochotniczych Straży Pożarnych. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z Samorządu Województwa Wielkopolskiego, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
Pozostałe Lata ( wybież pozycję z listy aby zobaczyć plan zamówień z danego roku)
powered by mOdznaka projekt i wykonanie BerMar multimedia