Przetarg "Dostawa 15 szt. samochodów ratowniczo-gaśniczych":

Przedmiot zamówienia : Dostawa 15 szt. samochodów ratowniczo-gaśniczych
Kategoria: Dostawa
Numer referencyjny: ZP-1/ 2016
Kod CPV : 34144210-3
Jednostka miary: sztuki
Ilość: 15
Rodzaj: D
Wartość szaczunkowa : 13414634,10 (PLN/EURO)
Termin składania: 2016-11-18 (termin składania ofert)
Uwagi : 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które są załącznikiem do uchwały nr 925/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 sierpnia 2015 r. 2. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach projektu pn. "Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG - etap I" nr RPWP.04.01.05-30-0015/15. 3. Ogłoszenie zamieszczone zostało również w Bazie konkurencyjności (system informatyczny,którego właścicielem jest Ministerstwo Rozwoju, wykonany w technologii Web z dostępem przez Internet, o nazwie Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/list/ numer ogłoszenia pod którym można znaleźć ogłoszenie: 1005616.
Zamawiający: Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka
Pliki :
phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka